2023-05-09 14:59

Nordea går med i FN-ledd arbetsgrupp för att fastställa naturrelaterade mål om biologisk mångfald för banksektorn

Den nya arbetsgruppen ingår i FN:s miljöprograms finansinitiativ och har bildats för att hjälpa banker att förstå hur de kan påverka naturen och vända den negativa utvecklingen.
Wild flowers planted along fields

I arbetsgruppen ingår 34 av de aktörer som har undertecknat FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet (PRB), och med 300 banker bakom sig representerar PRB nästan halva den globala banksektorn.

Arbetsgruppen har bildats för att ta fram vägledning och övergripande rekommendationer för hur banker kan sätta upp mål kopplade till biologisk mångfald och natur. Målen ska hjälpa PRB-bankerna att anpassa sina portföljer till det globala ramverket för biologisk mångfald (Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, GBF) - motsvarigheten till Parisavtalet när det gäller biologisk mångfald. Precis som Parisavtalet innehåller GBF kortsiktiga mål för 2030 och långsiktiga mål för 2050.

Anna-Karin Modin-Edman, senior biodiversity specialist in Group Sustainability

Två kriser som förstärker varandra

”De stora förlusterna av biologisk mångfald och takten som dessa sker i utgör ett betydande hot mot mänskligheten, eftersom vi är beroende av fungerande ekosystem för livsmedel, rent vatten och ren luft, råvaror till läkemedel, förnybara råvaror och skydd mot naturkatastrofer”, säger Anna-Karin Modin-Edman, specialist på biologisk mångfald i Group Sustainability som representerar Nordea i arbetsgruppen. Och tillägger:

”Förlusten av biologisk mångfald och klimatförändringen är två kriser som är nära sammankopplade och som förstärker varandra. Det akuta behovet att stoppa förluster av biologisk mångfald och natur kräver samarbete inom och mellan sektorer, och finansinstitut anses ha en viktig roll i att ta itu med dessa utmaningar. Jag ser fram emot att samarbeta med branschkollegor för att ta fram vägledning och konkreta mål för biologisk mångfald som bankerna kan jobba mot.”

Vägledningen ska vara klar i höst

I likhet med framtagandet av gemensamma standarder för att minska utsläppen av växthusgaser, har sektorstandarder för biologisk mångfald och natur redan börjat ta form. Förutom att anpassa innehållet till målen i GBF, ska arbetsgruppen bygga vidare på UNEP FI PRB:s befintliga arbete inom natur och biologisk mångfald och samtidigt säkerställa överensstämmelse med initiativ såsom Task Force on Nature-related Financial Disclosures (TNFD), Science Based Targets for Nature (SBTN), Finance for Biodiversity Pledge (FBP) och andra relevanta ramverk.

Planen är att vägledningen ska publiceras i oktober 2023, så att de PRB-banker som vill hantera förlust av biologisk mångfald och natur kan sätta upp mål på ett övergripande och systematiskt sätt. I Nordea har vi för avsikt att ytterligare stärka vår strategi kring biologisk mångfald och naturpåverkan på koncernnivå under 2023. Vi kommer då att publicera vår ståndpunkt om biologisk mångfald, inklusive våra ambitioner framöver.

Vilka ingår i arbetsgruppen?

I arbetsgruppen finns företrädare för 34 banker av olika storlek och från olika delar av världen men främst från Europa, bland annat de nordiska bankerna Danske Bank, Swedbank och DNB. Övriga samarbetspartners och intressenter innefattar TNFD, FBP, UNEP WCMC, FN:s konvention om biologisk mångfald, PRB Civil Society Advisory Body, Världsnaturfonden WWF, Conservation International, Share Action och Ceres.

Läs mer om Nordeas hållbarhetsmål och de olika globala åtaganden och samarbeten vi har

 

Hållbarhet
Hållbara banktjänster
ESG