09-05-2023 14:54

Nordea med i ny FN-ledet arbeidsgruppe for å sette mål om naturvern for banksektoren

Den nye arbeidsgruppen er en del av finansinitiativet til FNs miljøprogram. Målet er å hjelpe banker med å forstå hvordan de påvirker naturen, og hvordan de kan snu den negative utviklingen.
Wild flowers planted along fields

Arbeidsgruppen består av 34 av bankene som har signert FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift (PRB). 300 banker har signert prinsippene, som med det representerer nesten halvparten av den globale banksektoren.

Arbeidsgruppen er satt ned for å gi veiledning og overordnede anbefalinger om hvordan banker kan sette mål knyttet til biologisk mangfold og natur. Bankene som har signert prinsippene, kan bruke målene til å tilpasse porteføljene sine til FNs naturavtale – Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF), en «Parisavtale» for biologisk mangfold. Som Parisavtalen inneholder GBF kortsiktige mål for 2030 og langsiktige mål for 2050.

Anna-Karin Modin-Edman, senior biodiversity specialist in Group Sustainability

To kriser som forsterker hverandre

– Omfanget av tap av biologisk mangfold og tempoet det skjer i, er en stor trussel for menneskeheten. Vi er avhengige av et friskt økosystem for å ha tilgang til mat, rent vann og ren luft, råvarer til medisiner, fornybare råvarer og beskyttelse mot naturkatastrofer, sier Anna-Karin Modin-Edman, spesialist på biologisk mangfold i Group Sustainability, som representerer Nordea i arbeidsgruppen. Hun legger til:

– Tap av biologisk mangfold og klimaendringer er to kriser som henger tett sammen og forsterker hverandre. Det haster å stanse tapene av biologisk mangfold og natur, og for å klare det må vi samarbeide både i og på tvers av sektorer. Finansinstitusjonene spiller en viktig rolle i dette arbeidet. Jeg ser frem til å jobbe sammen med bransjekollegaer og utvikle veiledingr og sette mål som bankene kan jobbe mot.

Veiledningen skal være klar i høst

Det finnes allerede felles standarder for arbeidet med å redusere utslippet av drivhusgasser, og nå er sektorstandarder for biologisk mangfold og naturvern i ferd med å ta form. Veiledningen må være i tråd med målene i GBF, og arbeidsgruppen vil bygge videre på arbeidet UNEP FI PRB allerede har gjort med natur og biologisk mangfold. Samtidig tas det også hensyn til tiltak som Task Force on Nature related Financial Disclosures (TNFD), Science Based Targets for Nature (SBTN), Finance for Biodiversity Pledge (FBP) og andre relevante rammeverk.

Planen er å publisere en veiledning i oktober 2023 for å hjelpe banker som har signert FNs prinsipper og ønsker å gjøre noe med tap av biologisk mangfold og natur, med å sette helhetlige og systematiske mål. Nordea vil ta en strategisk beslutning om biologisk mangfold og naturpåvirkning på konsernnivå i løpet av 2023. Da vil vi også publisere standpunktet vårt om biologisk mangfold og ambisjonene våre fremover.

Hvem sitter i arbeidsgruppen?

Arbeidsgruppen består av 34 banker av ulik størrelse fra hele verden, men i hovedsak fra Europa – blant annet de nordiske bankene Danske Bank, Swedbank og DNB. Andre samarbeidspartnere og interessenter omfatter TNFD, FBP, UNEP WCMC, FNs konvensjon om biologisk mangfold, Civil Society Advisory Body, WWF, Conservation International, Share Action og Ceres.

Les mer om Nordeas bærekraftsmål og de ulike globale initiativene og samarbeidene vi er involvert i.

 

Bærekraft
Bærekraftig bankvirksomhet