Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

12-08-2021 10:39

Nordea indgår partnerskab for at give plads til mere forskellighed på de danske arbejdspladser

Nordea er med til at søsætte et nyt partnerskab, hvor vi sammen med en række virksomheder og organisationer arbejder for mere inkluderende arbejdspladser.
Multiracial LGTBI couple holding hands

Partnerskabet hedder ”Mere arbejdsplads”, og målet for Nordea og de øvrige aktører er at få skabt et mere inkluderende arbejdsmiljø og mere mangfoldighed på de danske arbejdspladser.

Nordeas danske HR-chef, Camilla Beckmann, forklarer:

”Vi skal skabe arbejdspladser, hvor det er okay at være sig selv. Vores kunder er forskellige, og jo flere perspektiver og erfaringer vi som virksomhed kan byde ind med, jo bedre løsninger kan vi levere til glæde for os selv og vores kunder. Forskellighed er en styrke.  Arbejdspladsen er desuden der, hvor de fleste af os tilbringer en stor del af vores liv, så det handler både om, at vi har det godt her, og om generelt at være med til at forme et samfund, hvor alle er velkomne og kan føle sig tilpas.”

Arbejdspladsen er der, hvor de fleste af os tilbringer en stor del af vores liv, så det handler både om, at vi har det godt her, og om generelt at være med til at forme et samfund, hvor alle er velkomne og kan føle sig tilpas.”

Camilla Beckmann, HR-chef Nordea Danmark

 

Flere initiativer på vej

Nordea har i en årrække arbejdet aktivt med inklusion på arbejdspladsen og har i dag over 30.000 medarbejdere, som dækker 97 nationaliteter og taler cirka 50 sprog. For at fremme mangfoldighed og blive bedre til at inkludere vores forskelligheder har vi lanceret en række initiativer, som for eksempel lokale medarbejder-organiserede grupper, der fokuserer på relevante spørgsmål i forhold til mangfoldighed og inklusion. Vi har også rammer og værktøjer til at øge bevidstheden internt, og vi støtter begivenheder som European Diversity Month og Pride.

”Som en af Danmarks større arbejdspladser, er der meget vi kan gøre og blive endnu bedre til. Det, vi arbejder med, er rekruttering, det daglige arbejdsmiljø, hvordan vi leder, personalepolitikker med mere. Med det nye partnerskab får vi og andre virksomheder inspiration til at se virksomheden igennem med inklusionsbrillen på. Med det i hånden kan vi løfte arbejdsmiljøet endnu mere,” slutter Camilla Beckmann.

 

Om partnerskabet

”Mere arbejdsplads” er et partnerskab, som arbejder for mere åbenhed om forskellighed på arbejdspladser i hele Danmark.

Partnerskabet er stiftet på initiativ af Ligestillingsministeriet og består af organisationer på arbejdsmarkedet, offentlige institutioner, faglige organisationer og LGBTI-interesseorganisationer samt en række større virksomheder, der arbejder aktivt med at skabe et mere inkluderende arbejdsmiljø.

Læs mere

Fakta fra ”Mere arbejdsplads”

37% af hele befolkningen oplever, at der tales nedsættende om LGBT-personer på deres arbejdsplads.

28% af LGBT-personer betegner sig selv som ensomme. For befolkningen generelt er tallet 5%.

38% af LGBT-personer har inden for det seneste år nogle gange, ofte eller altid undladt at formulere sig, så deres LGBT-identitet ’afsløres’.

Værdier
Om os