Beklager...

Denne siden findes ikke på norsk

Bli værende på denne siden | Fortsett til en lignende side på norsk

23-02-2022 15:46

Til Nordeas aktionærer: instruktioner om, hvordan man stemmer før generalforsamlingen og deltager i aktionærwebcasten

Nordea afholder ordinære generalforsamling torsdag 24. marts 2022.

Under den igangværende COVID-19-pandemi ønsker Nordea at sikre, at generalforsamlingen kan afholdes på en sikker og forudsigelig måde, der giver aktionærerne lige muligheder for at deltage. Det er derfor ikke muligt at deltage fysisk i generalforsamlingen. 

Efter generalformsalingen er der en separat webcast kl. 15.00 dansk tid, hvor aktionærerne har mulighed for at stille spørgsmål til den øverste ledelse.

Aktionærer kan deltage i generalforsamlingen og udøve deres rettigheder ved at stemme på forhånd i perioden 3. til 16. marts online, via e-mail eller pr. brev samt stille modforslag og spørgsmål på forhånd.

I webcasten præsenteres de beslutninger, der er truffet på generalforsamlingen. Den vil også indeholde bestyrelsesformand Torbjörn Magnussons og koncernchef Frank Vang-Jensens præsentationer. Aktionærer vil desuden have mulighed for at deltage i en virtuel spørgerunde sammen med Torbjörn Magnusson, Frank Vang-Jensen, Sara Mella, leder af Personal Banking, og Nina Arkilahti, leder af Business Banking. Spørgerunden efterfølges af et interview med Stephen Hester, som er foreslået til nyt medlem af bestyrelsen og fremtidig formand.

Webcasten finder sted på engelsk med simultantolkning til finsk og svensk. Spørgsmål kan postes live via en chatfunktion under webcasten.

Instruktioner om stemmeafgivelse

Detaljerede instruktioner til aktionærer om forhåndsafstemning er tilgængelige på nordea.com/agm.

Sådan deltager du i aktionærwebcasten

For at deltage i webcasten skal du tilmelde dig via dette link.