2022-02-23 15:58

Anvisningar om hur Nordeas aktieägare kan rösta före bolagsstämman och delta på webbsändningen för aktieägare

Nordeas ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 24 mars 2022.

På grund av den pågående coronapandemin ser Nordea till att hålla stämman säkert och på ett förutsebart sätt som ger aktieägarna lika möjligheter att delta. Därför är det inte möjligt att närvara personligen på stämman. Nordea arrangerar en separat webbsändning efter stämman kl. 16.00 EET, där aktieägare har möjlighet att ställa frågor till ledande befattningshavare.

Aktieägare kan delta på stämman och utöva sina rättigheter som aktieägare genom att rösta på förhand mellan den 3 och den 16 mars, på nätet eller per e-post eller traditionell post, samt genom att lägga fram motförslag och ställa frågor på förhand.

I sändningen kan aktieägare ta del av besluten som fattades på stämman samt presentationerna av Nordeas styrelseordförande Torbjörn Magnusson och vd och koncernchef Frank Vang-Jensen. Aktieägare har också möjlighet att delta på en virtuell frågestund med Torbjörn Magnusson, Frank Vang-Jensen, chef för Personal Banking Sara Mella och chef för Business Banking Nina Arkilahti. Efter frågestunden kan aktieägare ta del av en intervju med föreslagen ny styrelseledamot och blivande styrelseordförande Stephen Hester.

Sändningen sker på engelska med simultantolkning till svenska och finska. Frågor kan ställas via chatten under sändningen.

Anvisningar om röstning

Närmare anvisningar om hur aktieägare kan rösta på förhand finns på www.nordea.com/sv/om-oss/bolagsstyrning/nordeas-bolagsstamma-2022.

Hur deltar jag i webbsändningen för aktieägare?

Anmäl dig till sändningen via denna länk.