21-12-2021 10:35

Vores cheføkonom: ”Mange ting har overrasket os i år”

Nogle af de overraskelser, 2021 bød på, var blandt andet flaskehalse i forsyningskæden, lange leveringstider, mangel på arbejdskraft og inflation. Mange af udfordringerne fortsætter i 2022, fortæller Helge Pedersen, cheføkonom i Nordea.

Helge Pedersen, cheføkonom i Nordea.

2021 oversteg forventningerne, da den globale økonomi kom stærkt igen efter chokket over coronapandemien. Men året har ikke været uden udfordringer, som overraskede mange analytikere – også Helge Pedersen.

“Mange ting har overrasket os ikke mindst de seneste høje globale inflationstal,” siger Helge Pedersen.

En stærk cocktail bestående af en ultra-lempelig økonomisk politik og en effektiv vaccineudrulning i de rige lande har været med til at drive det hurtige opsving i den globale økonomi efter den omfattende nedlukning i 2020.

”Opsvinget var så stærkt, at den globale vækst nåede det højeste niveau i næsten 50 år,” siger Helge Pedersen og bemærker, at verdens samlede produktion nu er større, end før pandemien ramte os.

Men det hurtige opsving har også skabt ubalancer, som vil fortsætte ind i 2022.

Efterslæb på fragt og høje energipriser

En af overraskelserne har været de lange leveringstider i produktionskæden, siger Helge Pedersen. Han forklarer udviklingen sådan: Regeringernes generøse hjælpepakker har boostet købekraften og efterspørgslen, der som følge af nedlukninger og restriktioner under pandemien ændrede sig fra tjenesteydelser til varer.

Mange af varerne fremstilles i Kina og sendes til USA. Men pandemien har påvirket havnekapaciteten og bemandingen i de amerikanske havne, hvilket har ført til efterslæb, fordi skibene ikke kan komme i havn og læsse af. Nedlukningen af havne i Kina på grund af landets politik om nultolerance overfor COVID-19 har forværret problemet yderligere. Denne ubalance mellem efterspørgsel og containertrafik har sendt fragt- og transportomkostningerne i vejret.

Situationen har også ført til en kraftig stigning i energipriserne til dels på grund af manglende levering af naturgas fra Rusland til de europæiske lagre.

”Alverdens lande oplever for tiden de længste leveringstider og højeste omkostninger på energi, materialer og varer i mands minde,” siger Helge Pedersen.

”Mange lande oplever allerede et øget lønpres.”

Globalt inflationschok i 2021

Høje producentpriser er i en vis udstrækning blevet lagt over på forbrugerne, hvilket udløste det store chok i 2021 – inflation. Efter årtier med næsten ingen inflation er den steget til de højeste niveauer i 30-40 år i både USA og Europa.

I starten af 2021 var Nordeas prognose for inflationen i USA et gennemsnit på 2,2 pct. i forhold til de faktiske 4,5 pct.  Nordea forventede også, at inflationen ville ligge på ca. 1 pct. i euroområdet, men den endte på ca. 2,5 pct.

En anden stor overraskelse i 2021 var manglen på arbejdskraft i mange dele af verden, hvor et rekordhøjt antal arbejdsgivere meldte om problemer med at skaffe kvalificerede medarbejdere. Pandemien hæmmer fortsat udbuddet af arbejdskraft samt mobiliteten, hvilket formentlig vil føre til højere lønninger.

”Mange lande oplever allerede et øget lønpres,” siger Helge Pedersen og bemærker, at højere lønninger kan blive lagt over på forbrugerne og udløse en løn-pris-spiral og højere inflation i 2022.

Højere renter i horisonten

Inflationen er noget, alverdens centralbanker ser på med stor alvor, selvom flere mener, at den højere inflation er et forbigående fænomen. Helge Pedersen bider også mærke i, at en række centralbanker allerede er begyndt at hæve renten, blandt andet Norge, Polen og Tjekkiet. Den amerikanske centralbank har meddelt, at de begynder at udfase opkøbsprogrammet og sandsynligvis vil begynde at hæve renterne omkring sommeren 2022. Den Europæiske Centralbank halter efter den amerikanske centralbank og ventes ikke at begynde at hæve renterne før udgangen af 2023.

Helge Pedersen understreger, at centralbankerne er nødt til at gå forsigtigt frem, da de offentlige gældsniveauer er vokset meget kraftigt under pandemien.

”Gældssituationen kunne blive  uholdbar om nogle år, hvis renterne stiger for hurtigt og for meget,” siger han.

Ikke desto mindre siger Helge Pedersen, at han er sikker på, at en kontrolleret stramning af pengepolitikken vil stå øverst på dagsordenen på mange centralbankmøder rundt om i verden i 2022. Det nye år vil formentlig også bringe højere finansieringsomkostninger med sig for de fleste private låntagere og virksomheder.

Hvad er de tre største risici for økonomien i 2022?

Til trods for alle udfordringerne er Helge Pedersen optimistisk i forhold til 2022, selvom væksten bliver noget lavere end i år.  Han nævner følgende tre risici som de største trusler for de ellers positive udsigter:

1) Pandemien

COVID-19 vil fortsat spille en stor rolle i den globale økonomi i det nye år.
”Vi er ikke på sikker grund endnu. Det har vi set med omikronvarianten,” siger Helge Pedersen. Han noterer dog, at udsvingene på de finansielle markeder bliver mindre for hver ny variant.
”Det er et godt fingerpeg om, at vi har lært at leve med pandemien,” tilføjer han.

2) Inflation

Helge Pedersen siger, at der er en klar risiko for, at omkostningspresset kan føre til yderligere stigninger i løbet af 2022 og muligvis også en løn-pris-spiral.
”Jeg vil holde godt øje med inflationen over det kommende år, og det bliver virkelig interessant at se, hvordan centralbankerne reagerer,” siger han.

3) Markante korrektioner på aktie- og boligmarkedet

Afslutningsvis nævner Helge Pedersen risikoen for en uventet begivenhed, som kunne resultere i markante korrektioner på aktie- og boligmarkedet.
”De stigninger, vi har se på de markeder over de sidste par år, virker ret uholdbare,” siger han, men bemærker, at skulle der opstå sådan en begivenhed, ville centralbankerne formentlig intervenere.

 

Hør podcasten

Lyt til hele podcasten med Nordeas cheføkonom Helge Pedersen her (på engelsk).

.

We wanted to show you a Podcast but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
Økonomi
Insights
Finansielle markeder og investering