21-12-2021 10:43

Vår sjeføkonom: – Mye har overrasket oss i år

Fra flaskehalser i leverandørkjeder og lange leveringstider til mangel på arbeidskraft og inflasjon: I 2021 kom det mange økonomiske overraskelser. Mange av utfordringene vil fortsette inn i 2022, sier Helge Pedersen, Nordea-konsernets sjeføkonom.

 
Helge Pedersen, sjeføkonom i Nordea.

2021 overgikk forventninger da den globale økonomien slo tilbake med voldsom kraft etter at sjokket av koronapandemien hadde lagt seg. Men året bød også på mange utfordringer som overrasket flere analytikere, blant dem Helge Pedersen, sjeføkonom i Nordea.

– Vi har blitt overrasket mange ganger, ikke minst av den høye globale inflasjonen vi har sett i det siste, sier Pedersen.

En potent cocktail av svært tilbakelent økonomisk politikk og effektive vaksineprogrammer i i-land bidro til en rask opphenting av verdensøkonomien etter den store nedstengningen i 2020.

– Gjenopphentingen var så kraftig at den globale veksten nådde sitt høyeste punkt på nesten 50 år, sier Pedersen, som legger til at den samlede globale produksjonen nå er større enn før pandemien.

Den raske gjenopphentingen skaper imidlertid nye former for ubalanse som vedvarer inn i 2022.

Fastlåst shipping og høye strømpriser

En av overraskelsene har vært de lange leveringstidene i produksjonslinjene, sier Pedersen. Han forklarer utviklingen på denne måten: Myndighetenes generøse kompensasjonsordninger, som kom som tilsvar på pandemien, har ført til økt kjøpekraft og etterspørsel. Pandemien, nedstengninger og restriksjoner har gjort at denne etterspørselen har flyttet seg fra tjenester til varer.

Mange av disse varene produseres i Kina og sendes til USA. Pandemien har imidlertid redusert havnekapasiteten og ressurser i amerikanske havner, som har ført til opphopning og at skip ikke kan legge til kai og losses. I Kina har havner stengt grunnet landets nulltoleranse for korona, og det har gjort problemet større. Dette skjeve forholdet mellom etterspørsel og containertrafikk har ført til at shipping- og transportkostnader har skutt i været.

I lys av denne situasjonen har strømprisene økt kraftig, delvis på grunn av mangel på levering av russisk naturgass til europeiske lagre.

– På verdensbasis ser vi nå de lengste leveringstidene og de høyeste kostnadene for strøm, materialer og varer som vi kan huske, sier Pedersen.

– Det er allerede et økende lønnspress i mange land.

Det globale inflasjonssjokket i 2021

Høye produsentpriser videreføres på en måte til forbrukere, som førte til det store sjokket i 2021 – inflasjon. Etter å knapt ha opplevd inflasjon på flere tiår har den nå skutt i været til de høyeste nivåene de siste 30 til 40 årene i både USA og Europa.

Ved inngangen til 2021 var Nordeas prognose for amerikansk inflasjon det gjennomsnittlige 2,2 %, mens det reelle tallet ble 4,5 %. Nordea forventet også at inflasjonen skulle ligge på rundt 1 % i EU, men den endte opp på rundt 2,5 %.

En annen stor overraskelse i 2021 har vært den stramme arbeidsmarkedssituasjonen i mange deler av verden, der rekordmange arbeidsgivere rapporterer om problemer med å få tak i kvalifisert arbeidskraft. Pandemien fortsetter å legge en demper på tilgangen på arbeidskraft og mobilitet, som sannsynligvis vil føre til høyere lønninger.

– Det er allerede et økende lønnspress i mange land, sier Pedersen, som bemerker at høyere lønninger kan ende opp med å overføres videre til forbrukere og utløse en lønns-/prisspiral og høyere inflasjon i 2022.

Høyere renter på horisonten

Inflasjonen er en situasjon som sentralbanker rundt om i verden tar på alvor, selv om mange ser på høyere inflasjon som et forbigående fenomen. Pedersen sier at en rekke sentralbanker allerede har begynt å sette opp rentene, inkludert i Norge, Polen og Tsjekkia. Den amerikanske sentralbanken har annonsert at den vil begynne nedtrapping av aktivakjøpsprogrammet, og den kommer sannsynligvis til å begynne og sette opp renten til sommeren. Den europeiske sentralbanken ligger bak den amerikanske og forventes ikke å sette opp renten før utgangen av 2023.

Pedersen understreker at sentralbankene må være forsiktige, gitt de skyhøyere nivåene av offentlig gjeld, som har vokst i løpet av pandemien.

– Gjeldssituasjonen ville sannsynligvis utvikle seg til et ikke bærekraftig nivå om noen år hvis rentene går opp for raskt og litt for høyt, sier han.

Pedersen sier likevel at han er sikker på at en kontrollert innstramming av pengepolitikk vil stå øverst på agendaen i mange sentralbankmøter i 2022. Det nye året vil sannsynligvis også føre med seg høyere finansieringskostnader for bedrifter og folk flest.

Hva er de tre største risikofaktorene for økonomien i 2022?

Til tross for alle utfordringene er Pedersen optimistisk for 2022, selv om han forventer en noe lavere vekst enn i 2021. Han flagger disse tre faktorene som de største truslene mot ellers håpefulle utsikter:

1) Pandemien

Covid-19 vil fortsette å spille en viktig rolle i verdensøkonomien inn i det nye året.
– Faren er ikke helt over ennå. Det har vi sett med omikronvarianten, sier Pedersen. Han sier at med hver nye variant så har svingningene i finansmarkedene vært mindre.
– Det er en god indikasjon på at vi har lært oss å leve med pandemien.

2) Inflasjon

Pedersen sier at det er tydelige risikoer for at kostnadspresset vil føre til ytterligere økninger i løpet av 2022 og muligens også en lønns-/prisspiral.
– Jeg kommer til å følge godt med på inflasjonen det neste året, og det blir interessant å se sentralbankenes reaksjoner, sier han.

3) Skarpe korrigeringer i aksje- og eiendomsmarkedene

Til slutt trekker Pedersen frem risikoen for overraskende hendelser som vil føre til skarpe korrigeringer i aksje- og eiendomsmarkedene.
– Økningene vi har sett i disse markedene de siste par årene, virker ikke spesielt bærekraftige, sier han, men legger til at hvis det skulle skje, vil sentralbankene trolig gjøre noe.

 

Lytt til podcasten

Lytt til hele podcasten med Helge Pedersen, Nordeas sjeføkonom, her (på engelsk).

We wanted to show you a Podcast but you cannot see it as you have not enabled cookies

Click here to update your consent
Økonomi
Innsikt
Børs og investering