Forebyggelse af økonomisk kriminalitet

Verden over oplever lande stigende økonomiske og sociale omkostninger som følge af menneskesmugling, terrorisme, korruption, narkotikasmugling, skatteunddragelse og andre former for ulovlige aktiviteter.

For at stoppe de kriminelle er det afgørende, at vi opsporer og standser pengestrømme, der stammer fra disse ulovlige aktiviteter. Finansielle institutioner har en unik position i det arbejde og er derfor en vigtig del af løsningen.

I Nordea tager vi vores del af ansvaret overfor samfundet og vores kunder meget alvorligt, og vi har gennem årene opbygget et stærkt forsvar for at forhindre, at vores produkter og services bliver brugt til ulovlige formål.

Vi har investeret massivt i at sikre, at vi har de rigtige medarbejdere og effektive værktøjer. Vi har indført en stærk risikostyring og -praksis, som understøtter vores indsats for at beskytte kunderne og samfundet mod økonomisk kriminalitet.