Pohjoismaiden pulssi – arvomme valokeilassa

Ruotsi | Norja | Tanska | Suomi

Muuttuvatko asenteet talouden mukana?

Pohjoismaat ei ole vain maantieteellinen alue, vaan mailla on myös yhteiset arvot. Usko tulevaisuuteen, vastuullisuus ja tavoitteellisuus saavat pohjoismaisen pulssin sykkimään, siivittävät alueen menestystä ja luovat arvoa pohjoismaalaisille. Siksi käynnistämme uuden Pohjoismaiden pulssi -kyselyn, jolla mittaamme näiden arvojen toteutumista yhteiskunnassa taloudellisten muutosten keskellä. Pohjoismaiden pulssi päivitetään kahdesti vuodessa.

Näin kysely toteutetaan

Kevään kysely 2024: 

Nordic Pulse -kyselyyn vastasi yhteensä noin 4 000 18–80-vuotiasta vastaajaa Suomesta, Ruotsista, Norjasta ja Tanskasta. Jokaisesta maasta vastaajia oli noin 1 000 henkilöä. Tutkimus toteutettiin huhti–toukokuussa 2024. Nordic Pulse -kysely toteutetaan kaksi kertaa vuodessa.

Syksyn kysely:

Teimme 1 001 vastauksen perusteella lineaarisen regressioanalyysin SPSS-ohjelmalla. Kyselyn toteutti Syno International 7.–13. syyskuuta 2023. Synon alustalta kerätyt tiedot perustuvat Synon ja Cintin alustoilla olleisiin verkkokyselyihin. Kyselyssä saatiin ikäjakaumaltaan, alueelliselta jakaumaltaan ja sukupuolijakaumaltaan edustava otos jokaisesta maasta. Vastaajien ikä oli 18–80 vuotta. Erilaisilla laadunvalvontamenetelmillä varmistettiin, että kerätyt tiedot sisälsivät vain asiaankuuluvia vastauksia ja että jokainen osallistuja vastasi kyselyyn vain kerran.

Kevään kysely: 

Tutkimuksen toteuttaa Syno International. Tutkimus toteutetaan verkkokyselynä, jonka osallistujat ovat antaneet ennalta suostumuksensa osallistumiseen (opt-in). Vastaajat valitaan siten, että otos vastaa kansallista ikä-, sukupuoli- ja aluejakaumaa. Näin edustettuna ovat tasapainoisesti koko väestön näkemykset. 13. helmikuuta 2023 mennessä kyselyyn oli vastannut 1 000 henkilöä kussakin Pohjoismaassa eli Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Tanskassa. Yhteensä vastaajia oli siis 4 000. Uusia vastauksia kerätään joka viikko 250 kappaletta, ja tutkimus on käynnissä kesäkuun 2023 loppuun.

Kyselyn tarkoituksena on mitata pohjoismaisten yhteiskuntien pulssi taloudellisten heilahtelujen keskellä, ja siksi tuloksia kerätään viikoittain. Kysely mittaa neljää osa-aluetta: vastuullisuutta, tavoitteellisuutta, uskoa tulevaisuuteen ja taloustaitoja. Tavoitteena on saada vastauksista kattava kuva pohjoismaisten yhteiskuntien taloudellisesta hyvinvoinnista. 

Pohjoismaiden pulssi mittaa neljää osa-aluetta

Tavoitteellisuus

Kyky tavoitella henkilökohtaisia unelmia ja tavoitteita.

Vastuulliset valinnat

Vastuullisuuden merkitys ja kyky tehdä vastuullisia ympäristö- ja yhteiskuntatietoisia päätöksiä.

Usko tulevaisuuteen

Luottamus oman talouden tulevaisuuteen.

Taloustaidot

Kyky ymmärtää omaa taloutta ja pitää se hallinnassa sukupuolesta, iästä tai muista vastaavista ominaisuuksista riippumatta. Vuonna 2024 lisäsimme pari petoksia koskevaa kysymystä. Tulokset raportoidaan eri artikkeleissa.

Vaikka nämä neljä osa-aluetta eivät ole tärkeitä ainoastaan Pohjoismaissa, ne perustuvat arvoihin, jotka usein yhdistetään Pohjoismaihin, ja ovat keskeisiä alueen kasvulle ja taloudelliselle menestykselle. Äskettäin julkaistussa kestävää kehitystä käsittelevässä Sustainable Development Report 2022 -raportissa Pohjoismaat sijoittuivat kärkeen arvioitaessa maita, joissa muutos kohti kestävää ja tasa-arvoista yhteiskuntaa on nopeinta. World Values Survey -arvotutkimuksessa Pohjoismaissa korostuvat itseilmaisulliset arvot, joissa ympäristönsuojelu ja sukupuolten tasa-arvo koetaan tärkeiksi.

Nämä arvot ovat yhdenmukaiset myös Nordean tarkoituksen kanssa: autamme toteuttamaan unelmia ja arjen toiveita sekä edistämme yhteistä hyvää.

 

Nordic + ideas = Nordea

Tiesitkö, että konsernimme nimi tulee sanoista ”Nordic ideas”?  

Olemme yleispankki, jonka on osaltaan tukenut pohjoismaisten talouksien kasvua 200 vuoden ajan. Arvomme ovat juurtuneet syvälle näihin avoimiin, edistyksellisiin ja yhteistyökykyisiin yhteiskuntiin. Olemme Pohjoismaiden suurin pankki, ja meillä on vahva markkina-asema neljällä liiketoiminta-alueellamme, jotka ovat Personal Banking, Business Banking, Large Corporates & Institutions ja Asset & Wealth Management. Tiedostamme vastuumme nykyisiä ja tulevia sukupolvia kohtaan, joten olemme ottaneet vastuullisuuden kiinteäksi osaksi liiketoimintastrategiaamme. Annamme asiakkaillemme mahdollisuuden tehdä vastuullisia valintoja , toimimme aktiivisena omistajana ja viemme luotto- ja sijoituspäätöksillämme muutosta eteenpäin.

Lue lisää meistä