Ændrer vi mening i løbet af foråret?

Norden er ikke kun et sted. Det er et sæt værdier, vi deler. Tro på fremtiden, bæredygtighed og personlige ambitioner. Disse værdier udgør Nordens puls. Det er det, der gør regionen succesrig og skaber værdi for de nordiske befolkninger. Derfor lancerer vi Nordens puls. En måde at tage pulsen på, hvor godt samfundet er i tråd med disse værdier i en tid med økonomiske forandringer. Nordens puls opdateres ugentligt med nye tal.

Om undersøgelsen

I løbet af efteråret:

Vi brugte 1001 svar til at lave en multipel lineær regressionsanalyse i SPSS-programmet. Undersøgelsen blev gennemført af Syno International i perioden 7.-13. september 2023. Dataene indsamlet via Syno-platformen anvendte online paneler fra Syno- og Cint-markedspladserne. Undersøgelsen var repræsentativ i forhold til alder, geografi og køn i hvert enkelt land. Aldersgruppen var 18-80 år. En række kvalitetskontroller blev udført for at sikre, at de indsamlede data var baseret på svar fra engagerede respondenter, og at hvert panelmedlem kun kunne svare én gang på undersøgelsen.

I løbet af foråret: 

Undersøgelsen er foretaget online af analysebureauet Syno med paneler af deltagere, der har meldt sig til at blive kontaktet og give deres mening til kende. Respondenterne er udvalgt, så de matcher hvert lands fordeling med hensyn til alder, køn og bopæl for at få en afbalanceret repræsentation af hele befolkningens synspunkter. Pr. 13. februar 2023 har 1.000 respondenter i hvert af de nordiske lande, Sverige, Finland, Norge og Danmark, besvaret undersøgelsen, hvilket giver i alt 4.000 respondenter. Hver uge vil 250 respondenter i hvert land få de samme spørgsmål. Undersøgelsen løber indtil udgangen af juni 2023. 

Undersøgelsen indsamler svar ugentligt for at tage "pulsen" på de nordiske samfund i en tid med økonomiske udsving. Initiativet Nordens puls måler fire forskellige aspekter – bæredygtighed, personlige ambitioner, tro på fremtiden og finansiel forståelse – for at give et bredt billede af den økonomiske trivsel i de nordiske samfunds. 

Nordens puls måler fire forskellige områder

Personlige ambitioner

Muligheden for at forfølge egne ambitioner og mål.

Bæredygtige valg

Betydningen af bæredygtighed og muligheden for at træffe ansvarlige, miljøvenlige og socialt bevidste valg.

Tro på fremtiden

Troen på egne økonomiske fremtidsudsigter.

Finansiel forståelse

Muligheden for at forstå og have styr på egen privatøkonomi uanset køn, alder eller andre forskelle.

De fire områder er knyttet til værdier, der forbindes med Norden og er vigtige for regionens vækst og økonomiske succes. I den seneste Sustainable Development Report 2022 lå de fire nordiske lande helt i toppen blandt de lande, der hurtigst omstiller sig til bæredygtighed og lige samfund. I World Values Survey indtager de nordiske lande en topplacering hvad angår selvudfoldelse, hvor miljøbeskyttelse og ligestilling mellem kønnene vægter højt.

Disse værdier er også i tråd med Nordeas formål om at realisere drømme og ambitioner for det fælles bedste.

 

Nordic + ideas = Nordea

Vidste du, at vores navn er en kombination af ”Nordic” og ”ideas”?  

Vi er en universalbank med 200 års erfaring i at støtte og bidrage til vækst i de nordiske økonomier. Vores værdier er dybt forankrede i disse åbne, progressive og samarbejdsorienterede samfund. Vi er den største bank i Norden og har en stærk markedsposition indenfor  vores fire forretningsområder: Personal Banking, Business Banking, Large Corporates & Institutions og Asset & Wealth Management. For at løfte vores ansvar over for nuværende og kommende generationer har vi gjort bæredygtighed til en integreret del af vores forretningsstrategi. Vi gør det muligt for vores kunder at træffe bæredygtige valg , vi udøver aktivt ejerskab, og vi er med til at skabe forandringer gennem vores udlåns- og investeringsbeslutninger.

Læs mere om hvem vi er

Kontakt

Er du journalist og søger flere oplysninger, kan du kontakte vores presseteam.

Hvis ikke, er du velkommen til at kontakte os her:  

Kontakt os