28-03-2023 16:58

4 vinkkiä riskeistä ja likviditeetistä viennin tai tuonnin aloittamista suunnittelevalle yritykselle

Geopolitiikka, markkinarakenteet ja asiakassuhteet vaikuttavat osaltaan riskeihin, jotka yrityksen on otettava huomioon viennissä ja tuonnissa. Lue nämä 4 vinkkiä ennen kuin teet sopimuksia ulkomailla toimivien kumppanien kanssa.
Three people shaking hands in a warehouse

Selkeä strategia tiedon ja terveen järjen pohjalta

Kun kasvuyhtiön kotimarkkinat alkavat tuntua liian pieniltä, seuraava looginen askel on viennin ja tuonnin aloittaminen. Yritykselle on järkevä ja kasvua tukeva ratkaisu etsiä asiakasmäärältään suurempia markkinoita, siirtää tuotantoa ulkomaille tai tuoda maahan raaka-aineita tai puolivalmisteita. Pelkkä liiketoimintastrategia ei kuitenkaan riitä. Kun toiminta laajenee uusiin maihin, yrityksellä on oltava selkeästi määritelty riskistrategia.

Richard Hayes, Head of Trade Solutions Denmark.

Vinkki 1: Harkitse tarkasti, missä maissa yritys haluaa toimia

Kaupankäynnissä on keskeistä varmistaa, että parhaat mahdolliset tuotteet toimitetaan oikeaan aikaan mahdollisimman halvalla – ja että toimitus maksetaan kokonaisuudessaan mahdollisimman nopeasti. Siksi päätöksenteko on perinteisesti perustunut toimitusketjujen hallintaan just-in-time-periaatteella ja kokonaiskulujen pienentämiseen. Tämä on hyvä menettelytapa, kun riskit ovat tiedossa.

Viime vuosien maailmantapahtumien myötä riskinäkymät ovat kuitenkin muuttuneet. Koronasulut, kansallistaminen ja kansainväliset pakotteet ovat osoittaneet, miten nopeasti markkinatilanne voi muuttua kansallisten määräysten tai kansainvälisten poliittisten päätösten seurauksena.

”Geopolitiikka on noussut yhdeksi riskiksi, ja geopoliittinen näkökulma tuo päätöksentekoprosessiin lisää riskitekijöitä pohdittavaksi. Just-in-time-strategiat vaihtuvat just-in-case-strategioihin”, Tanskan Trade Solutions -yksikön johtaja Richard Hayes sanoo. Nyt turvaudutaan varastojen kerryttämiseen ja friendshoring-menettelyyn eli toimintaan liittolaismaissa tai maissa, joilla on samat arvot.

Viennin ja tuonnin yhteydessä on syytä olla varovainen ja harkita tarkkaan, missä yritys haluaa toimia. Pandemian kaltaisia tilanteita ei ehkä pystytä ennustamaan, mutta aina pitäisi arvioida, voivatko jonkin maan viranomaiset hankaloittaa liiketoimintaa tai estää sen kokonaan esimerkiksi kriisitilanteessa. Jos epävarmuutta on paljon, yrityksen on hyvä arvioida riskejä yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Se helpottaa strategian laatimista ja riskejä vähentävien toimien suunnittelua.

Geopolitiikka on noussut yhdeksi riskiksi, ja geopoliittinen näkökulma tuo päätöksentekoprosessiin lisää riskitekijöitä pohdittavaksi.

Vinkki 2: Hyödynnä asiantuntijoita monimutkaisissa asioissa

Vientiin ja tuontiin liittyviä riskejä voi olla vaikea arvioida, etenkin jos harkitaan toimintaa maissa, joiden hallinto ja liiketoimintakulttuuri poikkeavat paljon siitä, mihin yritys on tottunut. Oikeiden kumppaneiden tuella kansainvälinen kauppa ei kuitenkaan tunnu liian monimutkaiselta.

Yritys voi omien verkostojensa ja liikekumppaneidensa avulla oppia ymmärtämään markkinoiden erityispiirteitä ja käytäntöjä mahdollisissa vienti- tai tuontimaissa. Yrityksen kannattaa hyödyntää asiantuntemusta, jota esimerkiksi alueella toimiva rahoituskumppani voi tarjota. Vahva kumppani raha-asioissa voi auttaa rakentamaan ratkaisuja ja vähentämään geopoliittisia riskejä ja maksuihin liittyviä riskejä. Kun nämä asiat tehdään oikealla tavalla, yritys voi samanaikaisesti optimoida käyttöpääomansa.

Vinkki 3: Huolehdi hyvistä suhteista kasvumarkkinoilla

Kun yrityksesi aloittaa toiminnan uusilla markkinoilla, on tietenkin aina perehdyttävä olosuhteisiin ja mahdollisiin riskeihin. Jos toiminta aloitetaan kasvumarkkinoilla, riskit ja turvallisuus on arvioitava erityisen huolellisesti.

Kasvumarkkinat ovat usein muita herkempiä korkojen muutoksille ja esimerkiksi Yhdysvaltain dollarin kurssimuutoksille. Valtionvelan maksaminen voi tämän seurauksena tuottaa vaikeuksia jossakin maassa, mikä voi aiheuttaa vakavia ongelmia myös pankeille. Siksi vakiintunut yhteistyö ja pitkäaikaiset kumppanuudet ovat tärkeitä siltä varalta, että maassa syntyy kriisitilanne.

”Kun yritys harjoittaa tuontia kasvumarkkinoilta, ja sillä on toimintansa kannalta strategisesti tärkeitä kumppaneita, suhteita näihin kumppaneihin täytyy hoitaa ja vaalia. Yritys voi esimerkiksi varmistaa rahoituksen, auttaa kumppaneitaan kehittämään liiketoimintaansa ja panostaa pitkän aikavälin yhteistyöhön”, Richard Hayes sanoo.

Vinkki 4: Valitse likviditeettiratkaisuja, jotka pienentävät tuontiin ja vientiin liittyviä riskejä

Kun yritys päättää aloittaa liiketoiminnan uudessa maassa ja tarvitsee rahoitusta ja keinoja likviditeetin parantamiseen, sen kannattaa valita ratkaisuja, jotka ovat jo lähtökohtaisesti turvallisia.

Nordea tarjoaa tuotteita ja palveluja, jotka voivat tukea yrityksesi vientiin ja tuontiin perustuvaa kasvua. Asiantuntijamme voivat rakentaa yrityksesi tarpeisiin ja tilanteeseen sopivan ratkaisun, joka tuo yrityksellesi likviditeettiä ja parhaan mahdollisen turvan. Usein myös yrityksen käyttöpääoma voidaan optimoida.

Tarjoamme yhdessä Nordea Financen kanssa myyntisaatavien rahoitusta, joka tuo likviditeettiä yrityksen laajentumista varten ja pienentää yrityksen ulkomaisiin asiakkaisiin liittyvää riskiä. Laskusaatavien rahoituksessa yritys saa luottoa jopa 80 prosenttia laskun määrästä heti kun se on laskuttanut asiakastaan, vaikka asiakas ei olisikaan vielä maksanut laskua. Yritys saa loput 20 prosenttia, kun asiakas on maksanut laskun. Varmistamme myös luottoriskin hallinnan: jos asiakas ei maksa, yritys saa silti 90 prosenttia laskun määrästä.

Trade Finance tarjoaa vienti- ja tuontirembursseja, jotka varmistavat maksun, kun yrityksesi on tavarantoimittaja, ja tavaroiden toimituksen, kun yritys on asiakas. Voimme tarvittaessa hoitaa saatavien perinnän niin myyntisaatavien rahoituksen kuin kaupan rahoituksen yhteydessä.

Analyysit