28-03-2023 16:07

4 råd om risiko og likviditet før du kaster dig ud i eksport og import

Geopolitik, markedsstrukturer og kunderelationer spiller alt sammen ind på den risiko, du skal vurdere i forbindelse med eksport og import. Her er 4 gode råd, inden du indgår aftaler på tværs af grænser.
Three people shaking hands in a warehouse

En klar strategi baseret på viden og fornuft

For en virksomhed i vækst hvor det hjemlige marked er blevet for snævert, er det næste logiske skridt eksport og import. At opsøge markeder med flere kunder, flytte produktion udenlands eller at importere råmaterialer og halvfabrikata fra udlandet giver god mening og kan bidrage til vækst, men det er ikke nok at have forretningsstrategien på plads. Når man begiver sig udenlands, bør man sikre, at risikostrategien er skarpt defineret.

Richard Hayes, Head of Trade Solutions Denmark.

Råd 1: Overvej nøje hvilke lande du vil være i

Kernen i handel er på den ene side at sikre levering af den bedst mulige vare til rette tid billigst muligt, og på den anden side at sikre fuld betaling for levering hurtigst muligt. Det har bevirket, at beslutninger igennem nogen tid er blevet taget med fokus på ”Just-in-Time” supply chain management og på at reducere totalomkostningen. Det fungerer i høj grad, når risici er kendte.

Men med de begivenheder, vi har set i verden igennem de seneste år, er risikobilledet ændret. Coronanedlukninger, nationaliseringer og internationale sanktioner har vist, hvor brat markedsvilkår kan ændres af et nationalt forankret styre eller af internationale politiske beslutninger.

”Geopolitik er kommet på risikodagsordenen, og når man inddrager det geopolitiske perspektiv, har beslutningsprocessen fået flere facetter, og der er flere risikoparametre at tage i betragtning. Just-in-Time strategierne bliver afløst af Just-in-Case strategier.”, fortæller Richard Hayes, Head of Trade Solutions Denmark. Opbygning af lagre og friendshoring, hvor man vælger at agere i lande, der er allieret med eller har det samme værdisæt som ens eget land, er to håndtag, der nu drejes på.

I forbindelse med eksport og import er der da også god grund til at udvise forsigtighed og nøje overveje, hvor man vil operere. Man kan måske ikke forudsige en situation som en pandemi, men man bør altid have vurderet om styret i et pågældende land kan besværliggøre eller helt ødelægge forretningsmulighederne i fx en krisesituation. Er usikkerheden stor, bør man alliere sig med specialister til vurdering af risikoen, så man kan lægge sin strategi og overveje afhjælpende tiltag.

Geopolitik er kommet på risikodagsordenen, og når man inddrager det geopolitiske perspektiv, har beslutningsprocessen fået flere facetter, og der er flere risikoparametre at tage i betragtning.

Råd 2: Brug specialister til det komplekse

Det kan være svært at gennemskue, hvor stor risikoen er ved eksport og import, især hvis man overvejer lande, der styremæssigt og forretningskulturelt ligger langt fra det, man er vant til at agere i. Imidlertid kan man tage kompleksiteten ud af international handel ved at have de rette sparringspartnere.

Derfor bør man bruge sit netværk og sine forretningspartnere til at forstå nuancer og praksis på de markeder, man vil importere fra eller eksportere til. Man skal tage imod og udnytte den ekspertviden, man får til rådighed fx via en finansieringspartner på området. En stærk finansieringspartner kan hjælpe med at strukturere løsninger og afværge geopolitiske risici og betalingsrisici. Og gøres det rigtigt, optimerer man sin arbejdskapital samtidigt.

Råd 3: Vækstmarkeder - sørg for at være en vigtig relation

Når man som virksomhed bevæger sig ud på nye markeder, bør man naturligvis altid undersøge forholdene og mulige risici. Er det nye marked, man skal ind på, et vækstmarked, skal man være ekstra grundig med risikovurdering og sikkerhedsforanstaltninger.

Vækstmarkeder kan ofte være mere påvirkelige af renteændringer og fx dollarkursen, og i nogle økonomier kan det resultere i, at landet får svært ved at betale sin statsgæld, og at bankerne derfor også ser ind i store problemer. Derfor er det vigtigt at have godt forankrede samarbejder og relationer, skulle situationen spidse til i landet.

”Når man importerer fra et vækstmarked og har partnere, der er strategisk vigtige for ens virksomhed, skal man pleje og beskytte relationerne til de partnere. Det kan man fx gøre gennem at sikre finansiering, hjælpe partneren med at udvikle sin virksomhed og ved at sikre længerevarende samarbejder”, siger Richard Hayes.

Råd 4: Vælg likviditetsløsninger som reducerer risikoen ved import og eksport

Når du vælger at krydse grænser forretningsmæssigt og har brug for finansiering og løsninger, der styrker din likviditet, så vælg løsninger med indbygget sikkerhed.

I Nordea tilbyder vi produkter og services, der kan støtte din vækst gennem eksport og import. Vores specialister kan sammensætte den løsning, der passer til din virksomhed og den situation, du har behov for at tackle, så din virksomhed får likviditet og sikres bedst muligt. Ofte vil din arbejdskapital også optimeres.

Sammen med Nordea Finance tilbyder vi factoringløsninger, som på én gang skaber likviditet til din ekspansion og samtidigt reducerer din risiko ved udenlandske kunder. Med belåning af dine fakturaer får du op til 80 % af fakturabeløbet, straks du har faktureret din kunde, selvom din kunde endnu ikke har betalt. De sidste 20 % får du, når kunden har betalt. Vi sørger også for at kreditrisikoen forsikres, så i tilfælde af at din kunde ikke betaler, får du alligevel 90 % af fakturabeløbet.

Trade Finance kan tilbyde eksport- og importremburser, der sikrer henholdsvis betaling og varelevering i forhold til om din rolle er leverandør eller kunde. Og både i forbindelse med factoringløsninger og Trade Finance kan vi stå for inddrivelse af tilgodehavender, skulle det blive aktuelt.

Bliv kontaktet

Udfyld kontaktformularen, hvis du vil kontaktes om en factoringløsning til B2B virksomheder, så vender vi tilbage

Udyld kontaktformular
Insights