2023-05-09 15:36

4 tips om risk och likviditet innan du börjar exportera och importera varor

Geopolitik, marknadsstruktur och kundrelationer påverkar alla risker du behöver tänka på för din export och import. Här är 4 tips innan du ingår avtal över gränserna.
Three people shaking hands in a warehouse

En tydlig strategi baserad på kunskap och sunt förnuft

För tillväxtföretag där hemmamarknaden har blivit för liten är nästa logiska steg att överväga export och import. Att söka marknader med fler kunder, flytta produktion utomlands eller importera råvaror och halvfabrikat från utlandet är vettigt och kan bidra till tillväxt, men det räcker inte att ha en affärsstrategi på plats. När du expanderar till andra länder måste du se till att du har en tydligt definierad riskstrategi.

Richard Hayes, Head of Trade Solutions Denmark.

Tips nummer 1: Tänk noga på de länder du vill vara närvarande i

Kärnan i handeln är att säkerställa leverans av bästa möjliga varor i rätt tid så billigt som möjligt – och att säkerställa full betalning för leverans så snabbt som möjligt. Det är därför beslutsfokus under ett tag har varit på just-in-time när det gäller hantering av försörjningskedjan och på att minska de totala kostnaderna. Det fungerar riktigt bra när man känner till riskerna.

Men med de världshändelser vi har sett de senaste åren har riskbilden förändrats. Nedstängning på grund av coronaviruset, nationalisering och internationella sanktioner har visat hur snabbt marknadsförhållandena kan förändras av politiska beslut.

”Geopolitik har satts upp på riskagendan och när man tar med det geopolitiska perspektivet har beslutsprocessen nu fler aspekter och det finns fler riskparametrar att ta hänsyn till. Just-in-time-strategierna ersätts av just-in-case-strategier, säger Richard Hayes, chef för Trade Solutions Danmark. När du väljer att verka i länder som är allierade eller har samma värderingar är lagring och stöttning två verktyg som nu används.

I samband med export och import finns det goda skäl att vara försiktig och noga överväga var du vill verka. Man kanske inte kan förutse en situation som en pandemi, men man borde alltid ha funderat på om myndigheterna i ett visst land kan hämma eller helt förstöra affärsmöjligheter, till exempel i en krissituation. Om det råder stor osäkerhet bör du samarbeta med specialister för att bedöma risken så att du kan förbereda din strategi och överväga mildrande åtgärder.

Geopolitik har satts upp på riskagendan och när man tar med det geopolitiska perspektivet har beslutsprocessen nu fler aspekter och det finns fler riskparametrar att ta hänsyn till.

Tips nummer 2: Använd specialister för komplexa ärenden

Det kan vara svårt att bedöma risken när man gör export- och importaffärer, speciellt om det gäller länder som till statsskick och affärskultur skiljer sig från det man är van vid, men att ha rätt partners kan underlätta och göra internationell handel mindre komplex.

Det är en bra idé att använda ditt nätverk och affärspartners för att förstå nyanserna och praxis på de marknader du vill importera från eller exportera till. Du bör acceptera och använda den expertkunskap som finns tillgänglig för dig, till exempel via en finansieringspartner inom området. En stark finansieringspartner kan hjälpa till att strukturera lösningar och mildra geopolitiska risker och betalningsrisker. Och om det görs på rätt sätt optimerar du samtidigt ditt rörelsekapital.

Tips nummer 3: Tillväxtmarknader – se till att du är en viktig relation

När ditt företag flyttar in på nya marknader bör du naturligtvis alltid undersöka förutsättningar och potentiella risker. Om den nya marknaden är en tillväxtmarknad måste du vara extra noggrann med din riskbedömning och säkerhetsåtgärder.

Tillväxtmarknader är ofta mer mottagliga för förändringar i räntor och till exempel den amerikanska dollarn. Följaktligen kan ett land ha svårt att betala tillbaka sin statsskuld och banker kan därför också hamna i allvarliga problem. Så det är viktigt med väletablerade samarbeten och relationer, om situationen i landet skulle förvärras.

”När du importerar varor från en tillväxtmarknad och har partners som är strategiskt viktiga för ditt företag måste du vårda och skydda din relation med dina partners. Det kan du göra genom att säkerställa finansiering, hjälpa din partner att utveckla sin verksamhet och genom att säkerställa ett långsiktigt samarbete”, säger Richard Hayes.

Tips nummer 4: Välj likviditetslösningar som minskar import- och exportriskerna

När du väljer att göra affärer över gränserna och behöver finansiering och lösningar som stärker din likviditet, gå efter lösningar med inbyggd säkerhet.

På Nordea erbjuder vi produkter och tjänster som kan stödja din tillväxt via export och import. Våra specialister kan sätta upp den lösning som passar din verksamhet och den situation du behöver ta itu med, så din verksamhet får likviditet och skyddas på bästa möjliga sätt. Ofta kommer även ditt rörelsekapital att optimeras.

Tillsammans med Nordea Finance erbjuder vi fakturafinansieringslösningar som genererar likviditet för din expansion och minskar din risk relaterad till kunder utomlands. Med fakturabelåning kan du få upp till 80 % av fakturabeloppet så fort du har fakturerat din kund, trots att din kund inte har betalat ännu. Du får resterande 20 % när din kund har betalat fakturan. Med fakturaköp kan vi köpa din fordran och betala ut 100 % av fakturabeloppet i köpeskilling. I fakturaköp tar även Nordea Finance över kreditrisken; så om din kund inte kan betala står du endast 5 % i självrisk.

Trade Finance erbjuder export- och importdokumentärkrediter som säkerställer betalning respektive leverans av varor i förhållande till din roll som leverantör eller kund. Både i samband med fakturafinansieringslösningar och Trade Finance kan vi sköta inkasso vid behov.

Insikter