10-10-2023 14:36

Energiatehokas asuminen säästää ilmastoa ja rahaa

Asuntojen energiaremontit vähentävät päästöjä ja lämmityskuluja sekä nostavat rakennuksen arvoa. Niitä varten voi myös tietyissä tapauksissa saada tukea.
Close up of womans hand adjusting the thermostat

Asuntojen energiatehokkuuteen kiinnitetään yhä enemmän huomiota, sillä sääntelyviranomaiset asettavat energiatehokkuutta koskevia vähimmäisvaatimuksia, Nordea ja muut rahoittajat pyrkivät hiilineutraaliuteen ja asunnonostajat ja vuokralaiset vaativat rakennuksilta energiatehokkuutta. Energiatehokkaiden asuntojen myyntihinnat ovat Pohjoismaissa yleensä korkeammat kuin muiden asuntojen, niiden lämmityskulut ovat pienemmät ja energiaremontteihin voi saada tukea.

Lisäksi rakennusten ilmastokestävyyden varmistaminen yhteistyössä kuntien kanssa auttaa vähentämään riskejä, joita tulvat, maanvyöryt, metsäpalot ja maaperän eroosio voivat aiheuttaa. Tällaiset ilmastoilmiöt saattavat muuten yllättäen heikentää elämänlaatua sekä rakennusten kestävyyttä ja arvoa.

Asuntojen energiatehokkuuden parantaminen auttaa myös vähentämään energian tuotantoon kohdistuvien kausiluontoisten paineiden, kansallisten energiankulutuksen rajoitusten, kiristyvän päästöhinnoittelun ja yhä useammin esiintyvien sään ääri-ilmiöiden vaikutuksia. Samalla tuetaan siirtymistä fossiilivapaaseen tulevaisuuteen.

EU-komissio haluaa parantaa peruskorjausastetta ja vähentää rakennusten energiankulutusta, ja on siksi ehdottanut energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) tarkistamista. Lisäksi käyttöön on otettu EU:n päästökauppajärjestelmä, jotta myös rakennusten fossiilinen lämmitys otetaan huomioon (EU ETS II). EPBD-direktiivin tarkistuksessa ehdotetaan asuntojen energiatehokkuutta koskevien vähimmäisvaatimusten käyttöönottoa vuoteen 2030 mennessä. EU ETS II -järjestelmässä puolestaan otettiin käyttöön hiilen hinnoittelu, joka koskee rakennusten lämmitykseen käytettäviä fossiilisia polttoaineita. Näiden muutosten myötä saatetaan alkaa vaatia etenkin alempiin energiatehokkuusluokkiin kuuluvien asuntojen energiaremontteja ja tukea niitä.

Nordea kannustaa asunnonomistajia tarkastelemaan kotinsa energiatehokkuutta ja keskustelemaan energiaremontin rahoituksesta neuvojansa kanssa. Energiaremontti voi tarkoittaa esimerkiksi lisäeristyksen, LED-valaistuksen, aurinkopaneelien ja lämpöpumppujen asentamista. Tällainen remontti vaatii tietenkin investointeja, joten usein tarvitaan myös rahoitusta. Toisaalta asunnonomistajat myös hyötyvät: lämmityskulut pienenevät, rakennuksen arvo nousee, heillä on mahdollisuus korjausavustuksiin ja remontti on ilmastoteko.

Asuntojen energiatehokkuuteen liittyy siis asunnonomistajien kannalta sekä riskejä että mahdollisuuksia. Energiaremonteilla voidaan pienentää tiedossa olevia riskejä ja omistajilla on mahdollisuus saada korjausavustusta.

Nimi:
Martin Zistler
Otsikko:
ESG Analyst
Vastuullisuus
Analyysit