Ursäkta...

Den här sidan finns tyvärr inte på svenska.

Stanna kvar på sidan | Gå till en relaterad sida på svenska

22-03-2024 11:27

Kannattaako taloyhtiölainan korkosuojaus, jos korkojen odotetaan laskevan?

Kysyimme Nordean asiantuntijoilta, miksi taloyhtiön kannattaa pysyä remonttisuunnitelmissa, miten korkosuojaaminen toimii ja miksi taloyhtiölainan korkosuojauksen pitäisi olla jopa tärkeämpää kuin oman asuntolainan korkoriskien suojaus?
Asuintaloja kevättalven auringossa

Riskienhallinta on tärkeää riippumatta siitä odotetaanko korkojen nousevan vai laskevan. Käytännössä korkosuojaus mahdollistaa lainan koron kiinnittämisen etukäteen sovittuun tasoon, joka voi olla matalampi kuin markkinoiden nykyiset Euribor-korkojen tasot. 

"Parhaimmillaan nykyisen taloyhtiölainan korkokulut voivat jopa laskea saman tien suojauksen ottamalla", toteaa Nordean korkosuojausasioiden tuoteasiantuntija Klaus Westerlund. Tämä ilmiö johtuu siitä, että asiakas ikään kuin lukitsee odotetun Euribor-korkojen kehityksen, jolloin korko-odotusten ollessa laskevat asiakkaan lainan korko voi olla välittömästi alhaisempi kuin Euribor-korot.

Tärkein viesti kevään yhtiökokoukseen – tehkää remontit suunnitellusti

”Nyt olisi tärkeää, että taloyhtiössä pidetään suunnitelluista remonteista kiinni ja koko ajan tehtäisiin jotain”, muistuttaa Nordean Taloyhtiöyksikön johtaja Antti Tolonen
 
Antti Tolonen on huolissaan Nordean tekemän tutkimuksen tuloksista, jossa 13 % taloyhtiöissä asuvista kertoi suunnitellun remontin lykkäämisestä elinkustannusten nousun takia. “Haasteeksi tulee, jos suunnitelmista ei pidetä kiinni ja korjausvelkaa kertyy. Jos useita isoja remontteja sitten tuleekin päällekkäin, niin taloyhtiölainasta voi tulla niin suuri, ettei pankki pysty sitä enää myöntämään.” 

Milloin taloyhtiön sitten kannattaa toteuttaa remontteja? ”Korjausrakentamiseen on nyt oikea aika, jos se on taloyhtiölle ajankohtaista. Asiaa ei kannata lykätä, koska joka tapauksessa remontti tulee eteen. Aikataulussa pysyminen kannattaa myös siksi, että se antaa lainan myöntävän pankin suuntaan hyvän signaalin, että taustalla on hyvä hallinto miettimässä taloyhtiön parasta” Antti Tolonen toteaa. 

Korjausrakentamiseen on nyt oikea aika, jos se on taloyhtiölle ajankohtaista. Asiaa ei kannata lykätä, koska joka tapauksessa remontti tulee eteen.

Antti Tolonen, Nordean Taloyhtiöyksikön johtaja

Korkosuojauksella on parhaimmillaan yllättäviäkin hyötyjä 

”Korkosuojauksen tarve ei ole sidoksissa markkinatilanteeseen tai ennustettuun korkokehitykseen. Erilaisissa markkinaympäristöissä voi erilaisilla suojaustuotteilla, suojien pituuksilla ja vaikka päätöksellä suojata vain osan lainasta, tehdä tarpeeseensa ja näkemykseensä parhaiten istuvan ratkaisun”, summaa Klaus Westerlund.

Korkosuojaaminen tarkoittaa toimenpiteitä, joilla lukitaan taloyhtiölainan korko tietylle tasolle tai suojataan laina korkojen nousulta. Tämä voi tapahtua korkokatto- tai korkoputkilainalla.

Korkosuojaamisen hyödyt ovat merkittävät: se tuo ennustettavuutta ja vakautta taloyhtiön talouteen. Kun korkokulut ovat ennakoitavissa, taloyhtiön on ei tarvitse lykätä suunniteltuja remontteja ainakaan sen takia, että aikaisempien rahoitusten kustannukset kasvavat osakkaille korkojen nousun seurauksena. 

Taloyhtiölainan korkosuojaus voi lisäksi tehdä taloyhtiöstä houkuttelevan uusien osakkaiden näkökulmasta. ”Tarkastellaan esimerkiksi kahta vierekkäistä taloyhtiötä, jossa toisessa on taloyhtiölainan suojaamaton korko nykyisillä markkinakorkotasoilla ja toisessa yhtiölainan korko on suojattu useampi vuosi sitten vallinneisiin alhaisiin tasoihin ja pitkälle tulevaisuuteen. On helppo nähdä, kuinka uusi kiinnostunut asunnon ostaja olisi valmis maksamaan matalamman korkokulun taloyhtiössä sijaitsevasta asunto-osakkeesta enemmän, kuin vieressä sijaitsevasta identtisestä, mutta sellaisesta, jossa itse joutuu ottamaan harteillensa kalliin taloyhtiölainan ja korkeamman epävarmuuden naapurien maksukykyyn liittyen” Klaus Westerlund esimerkittää. 

”Kyse on hieman vastaavasta asiasta kun taloyhtiön kivijalassa olisi hyvää vuokraa maksavia liiketiloja jonka johdosta taloyhtiön hoitovastike on edullisempi kuin naapuritalossa. Tyypillisesti tämä näkyy myös näiden asuntojen hintaeroissa”.  

”Erilaisissa markkinaympäristöissä voi erilaisilla suojaustuotteilla, suojien pituuksilla ja vaikka päätöksellä suojata vain osan lainasta, tehdä tarpeeseensa ja näkemykseensä parhaiten istuvan ratkaisun.''

Klaus Westerlund, Nordean korkosuojausasioiden tuoteasiantuntija

Miksi jokaisen osakkaan tulisi olla kiinnostunut korkosuojauksesta?

Korkosuojaus ei ole vain taloyhtiön hallituksen asia; se vaikuttaa jokaisen osakkaan talouteen. Korkeammat korkokulut voivat johtaa vastikkeiden nousuun, mikä vaikuttaa suoraan jokaisen osakkaan kukkaroon. 
     
”Taloyhtiön hallituksen tulisi varmistaa, että taloyhtiölainojen korkoriskit käsitellään siten, että kaikilla osakkailla on ymmärrys siitä, miten korkojen muutos vaikuttaa vastikkeisiin” Klaus Westerlund muistuttaa. 
     
Aktiivisella osallistumisella ja keskustelulla varmistetaan, että taloyhtiö on valmis kohtaamaan tulevaisuuden taloudelliset haasteet vakaasti. Kevään yhtiökokous on otollinen hetki tuoda esille korkosuojaamisen merkitys ja keskustella sen hyödyistä. Jokaisella osakkaalla on ääni ja valta vaikuttaa taloyhtiönsä tulevaisuuteen.

Taloyhtiön laina-asioita ei kannata sivuuttaa, vaikka oma osuus lainasta olisikin jo maksettu pois, sillä vastuu taloyhtiön yhteisistä lainoista pysyy, kunnes viimeinen maksuerä on maksettu.
     
”Taloyhtiölainan korkoriskien suojaamisen pitäisi olla jokaisella osakkaalla jopa perustellumpaa kuin oman lainansa riskien suojaaminen. Välittömät vaikutukset korkojen noustessa ovat yhtälailla suorat kuin omassa asuntolainassakin. Riskit taas ovat yhteisvastuun seurauksena suuremmat, etenkin kun et voi tietää naapuriesi taloudellista tilannetta ja riskinkantokykyä. Kun muut suojaavat riskinsä, niin se pienentää myös omaa riskiäni”, Klaus Westerlund muistuttaa.

”Liian usein päätös suojata taloyhtiölainan riskejä kaatuu yhtiökokouksessa siihen, että jotkut puoltavat, ja toiset vastustavat.” Tämän asian Westerlund toteaa olevan helposti ratkaistavissa jakamalla laina kahteen osaan sen mukaan mikä on kyllä ja ei äänien jakosuhde. Näin saadaan kaikkia näkemyksiä palveleva lopputulos ja riskit halukkaiden osuuksilta suojattua. 

Nordean asiantuntijat tulevat mielellään kertomaan tarkemmin rahoitusriskienhallinnasta yhtiökokouksiin. Näin kaikille osakkaille on mahdollista tarjota sama tieto tilanteen ymmärtämiseksi ja päätöksenteon tueksi.

Kiinnostuitko taloyhtiön korkosuojauksesta tai haluatko saada lisätietoa vaihtoehdoista?

Jätä yhteystietosi
Rahoitus
Analyysit
Talous
Markkinat ja sijoittaminen
Mikä on mielikuvasi Nordeasta luettuasi tämän artikkelin?