13-04-2023 14:18

Mitä tarkoittaa Open Finance?

Open Finance tarkoittaa tulevaisuuden avointa rahoitusjärjestelmää. Open Finance jatkaa Open Banking -pankkitoiminnan käynnistämää kehitystä ja helpottaa pääsyä omiin taloudellisiin tietoihisi, kun käytät asiakkaana monia erilaisia palveluja ja alustoja, kuten sijoittamiseen, eläkeasioihin, säästämiseen, kirjanpitoon ja moniin muihin asioihin tarkoitettuja fintech-sovelluksia.
shopping-online-with-smartphone-and-credit-card.jpg

Taloudellisten tietojesi käsittely ei rajoitu pelkästään yhteen yritykseen, jonka asiakas olet. Pystyt hallitsemaan tietojasi ja päättämään, miten ja milloin haluat käyttää ja hallita niitä ja tehdä raha-asioitasi koskevia päätöksiä. Tämän mahdollistavat ohjelmointirajapinnat (API:t) eli tietokoneohjelmat, joiden avulla eri IT-järjestelmät voivat kommunikoida keskenään ja jakaa tietoa reaaliajassa. Open Finance helpottaa sekä henkilö- että yritysasiakkaiden elämää, sillä se tarjoaa entistä paremman kokonaiskuvan palveluista ja laajemman palveluvalikoiman. Lisäksi se helpottaa sekä raha-asioita koskevien päätösten tekemistä että niiden toteuttamista.

Miten Open Banking ja Open Finance eroavat toisistaan?

Open Finance on ikään kuin Open Bankingin seuraaja.

Näin ollen se liittyy lähinnä maksutoimeksiantoihin ja tilitietopalveluihin. Nordea ja jotkut muutkin pankit tarjoavat jo muihin kuin pankkisovelluksiin sulautettuja rahoituspalveluja. Open Finance on kuitenkin laajempi konsepti, joka vie asiakastietojen jakamisen pidemmälle esimerkiksi säästämisen, sijoittamisen, asuntolainojen, luotonannon, eläkkeiden ja vakuutusten kaltaisiin palveluihin.

Lainsäädäntö, johon Open Finance perustuu, ei ole vielä valmis, mutta vuoden 2023 aikana on odotettavissa tarkempia tietoja.

Open Financen edeltäjä: Open Banking

Open Banking mahdollistaa sen, että pankkien asiakkaat voivat nähdä pankkitilinsä ja tehdä maksuja tileiltään kolmansien osapuolten kautta.

EU:n maksupalveludirektiiviin (PSD2) perustuva Open Banking oli ensimmäinen askel kohti pankkien asiakkaille tarjottavia mahdollisuuksia nähdä tilitietonsa ja tehdä maksuja muidenkin rajapintojen kuin oman pankkinsa kautta – vahvasti yksinkertaistettuna.

– Maksupalveludirektiivi (PSD2) velvoittaa pankit luomaan niin sanottuja ohjelmointirajapintoja (tietokoneohjelmia), jotka mahdollistavat sen, että kolmannet osapuolet voivat käyttää asiakkaan tietoja turvallisesti asiakkaan pyynnöstä reaaliajassa.

– Maksupalveludirektiivi mahdollistaa tilitietojen jakamisen ja maksutoimeksiannot asiakkaan puolesta. Jotkut pankit, kuten Nordea, tarjoavat jo useita asiakkaiden tarpeita vastaavia muihin kuin pankkisovelluksiin sulautettuja rahoituspalveluja.

Milloin Open Finance toteutuu käytännössä?

Open Finance on vielä monin tavoin tulevaisuutta, eikä ole vielä selvää, mitä siihen tarkkaan ottaen sisältyy. Jotkut Open Financen osat ovat kuitenkin jo tätä päivää. Pankit eivät välttämättä halua odottaa lainsäädäntöä, jotta ne voisivat tarjota palveluja, jotka antavat asiakkaille mahdollisuuden jakaa ja käyttää tietojaan eri kanavissa. Jotkut pankit ovat päässeet tässä muita pidemmälle.

Esimerkiksi Nordea tarjoaa jo useita palveluja, jotka todennäköisesti kuuluvat odotettavissa olevan Open Finance -lainsäädännön piiriin. Nämä palvelut on suunnattu yritysasiakkaille, jotka haluavat käyttää pankkitietojaan kirjanpito- ja toiminnanohjausjärjestelmissään. Niistä käytetään nimitystä Premium API ja löydät ne Nordea API Marketista.

Mitä Open Finance merkitsee asiakkaiden kannalta?

Open Finance jatkaa Open Banking -pankkitoiminnan käynnistämää kehitystä. Se hyödyttää sekä henkilö- että yritysasiakkaita, sillä se parantaa rahoitustuotteiden ja -palvelujen saatavuutta useissa kolmansien osapuolten palveluissa ja useilla alustoilla, kuten kirjanpitojärjestelmät, fintech-sijoitussovellukset, asuntolainavälittäjien alustat, taloudelliset neuvontapalvelut ja monet muut.

Tulevaisuudessa asiakkaat hallitsevat omia tietojaan ja voivat päättää, miten ja milloin he haluavat käyttää tietojaan ja hallita niitä ja käyttävätkö he siihen mobiilipankkisovellustaan vai muita päivittäin käyttämiään työkaluja.

Odotettavissa oleva Open Finance -lainsäädäntö tekee innovaatiot ja uusien tuotteiden tarjoamisen helpommaksi kiinnostuneille osapuolille. Syntyy ekosysteemejä, joissa sekä pankit että muut osapuolet kilpailevat ja tekevät yhteistyötä erinomaisten asiakaskokemusten tarjoamisessa uusien rajapintojen, räätälöintivaihtoehtojen ja tietojen avulla.

Digitaalinen pankkitoiminta
Innovaatiot
Analyysit

Read more