13-04-2023 13:49

Hvad er Open Finance?

Betegnelsen Open Finance refererer til et fremtidigt, åbent finansielt system. Open Finance fortsætter udviklingen, som startede med Open Banking, og det betyder, at du som kunde får øget adgang til dine finansielle data i en række tjenester og platforme, fx Fintech-apps til investering, pension, opsparing, regnskabssystemer og meget mere.
shopping-online-with-smartphone-and-credit-card.jpg

Dine finansielle data vil ikke været begrænset til den virksomhed, hvor du er kunde – du får kontrol over dine data og kan vælge, hvordan og hvornår du vil tilgå og styre dine oplysninger og træffe økonomiske beslutninger. Dette bliver gjort muligt ved brug af API'er (application programming interfaces), som er computerprogrammer, der tillader IT-systemer at kommunikere med hinanden og dele oplysninger i realtid.

Open Finance vil uden tvivl gøre livet nemmere for både privatkunder og erhvervskunder, give et bedre overblik og endnu flere tjenester og gøre det lettere at træffe økonomiske beslutninger og gennemføre dem.

Hvad er forskellen på Open Banking og Open Finance?

Open Finance er den fremtidige efterfølger til Open Banking.

Open Banking bygger i stor udstrækning på det juridiske grundlag i EU’s betalingstjenestedirektiv PSD2, og dækker derfor primært betalingsinitierings- og kontooplysningstjenester. Selvom Nordea og en række andre banker allerede tilbyder finansielle services, der er integreret i apps fra ikke-finansielle virksomheder, vil Open Finance bredde rammerne for deling af kundedata ud til områder som fx opsparing, investering, boliglån, udlån, pension og forsikring.

Lovgivningen bag Open Finance er endnu ikke plads, men mere information ventes i løbet af 2023.

Forløberen for Open Finance: Open Banking

Open Banking giver bankkunder mulighed for at se deres bankkonti via tredjeparter og foretage betalinger fra deres bankkonti via tredjeparter.

– Kort sagt skabte Open Banking og EU’s betalingstjenestedirektiv PSD2 forudsætningerne for, at bankkunder kunne se deres kontooplysninger og foretage betalinger i andre brugerflader end deres banks.

– PSD2 gør det obligatorisk for bankerne at lave såkaldte API'er (computerprogrammer), som gøre det muligt for tredjeparter at anvende kundedata på en sikker måde – på kundens foranledning – i realtid.

– PSD2 gør det muligt at dele kontooplysninger og initiere betalinger på vegne af kunden. Visse banker, bl.a. Nordea, tilbyder allerede en række finansielle services, der er integreret i apps fra ikke-finansielle virksomheder, til gavn for kunderne.

Hvornår bliver Open Finance en realitet?

Open Finance er på mange måder et fremtidskoncept, og vi har stadig til gode at se, hvad det helt præcist vil indebære. Visse dele af Open Finance er her dog allerede. Bankerne ønsker ikke nødvendigvis at vente på, at lovgivningen falder på plads, inden de tilbyder løsninger, som gør det muligt for kunderne at dele og bruge deres data i forskellige kanaler, og visse banker er på forkant.

Nordea tilbyder fx allerede forskellige løsninger, som ventes at falde indenfor rammerne af den forventede lovgivningen for Open Finance. Disse løsninger er rettet mod erhvervskunder, som ønsker at anvende deres bankoplysninger i deres regnskabs- eller ERP-systemer. De kaldes Premium API'er og kan findes på Nordea API Market.

Hvilken betydning får Open Finance for kunderne?

Open Finance vil forsætte den udvikling, som startede med Open Banking. Det vil komme både privat- og erhvervskunder til gode, da det bliver nemmere for dem at få adgang til finansielle produkter og services via forskellige tredjeparters løsninger og platforme, fx regnskabssystemer, fintech-apps til investering, realkrediplatforme, finansiel rådgivning osv.

Forestil dig en fremtid, hvor kunderne har kontrol over deres data og kan vælge, hvordan og hvornår de vil tilgå deres data og styre dem, uanset om det er via deres mobilbank eller andre værktøjer, de bruger til hverdag.

Den forventede Open Finance-lovgivning vil skabe innovation og nye produkttilbud fra flere forskellige typer udbydere. Der vil opstå økosystemer, hvor både banker og ikke-finansielle virksomheder konkurrerer og samarbejder om at tilbyde den bedste kundeoplevelse via new brugerflader, personaliserede muligheder og indsigt.

Digitale bankløsninger
Finansiel innovation
Insights

Read more