2023-04-13 14:12

Vad är Open Finance?

Open Finance handlar om framtidens öppna finansiella system. Open Finance fortsätter utvecklingen som inleddes med Open Banking och gör att du som kund kan använda dina egna ekonomiska uppgifter i fler tjänster och på fler plattformar, till exempel placerings-, pensions- och sparappar, bokföringsprogram och mycket mer.
shopping-online-with-smartphone-and-credit-card.jpg

Uppgifterna begränsas inte till företaget där du är kund – du har kontroll över uppgifterna och kan välja hur och när du vill ha tillgång till och hantera dem och fatta ekonomiska beslut. Hur går det till? Jo, genom API:er, dvs. gränssnitt som används för att olika program/system ska kunna utbyta data med varandra i realtid.

Open Finance kommer säkert göra livet lättare för både privat- och företagskunder. De får en bättre översikt och kan använda fler tjänster som gör det enklare att fatta och genomföra ekonomiska beslut.

Vad är det för skillnad mellan Open Banking och Open Finance?

Open Finance är den framtida utökade och uppgraderade versionen av Open Banking.

Open Banking bygger i mångt och mycket på ett EU-direktiv som heter andra betaltjänstdirektivet Open Banking handlar alltså om betalningar och tjänster som rör kontouppgifter. Nordea och några andra banker erbjuder redan tjänster inuti appar som inte är bankappar, men med Open Finance kan uppgifter om sparande, placeringar, bolån, lån, pensioner och försäkring information också delas.

Lagstiftningen bakom Open Finance är visserligen inte på plats än, men mer information väntas under 2023.

Föregångaren till Open Finance: Open Banking

Med Open Banking kan bankkunder se sina konton och göra betalningar via en tredje part.

– Enkelt uttryckt så skapade Open Banking och EU:s andra betaltjänstdirektiv förutsättningar för bankkunder att kunna se sina konton och göra betalningar utanför sin bank.

– Enligt andra betaltjänstdirektivet PSD2 måste bankerna skapa så kallade API:er (dataprogram) som gör att kundens uppgifter kan användas på ett säkert sätt av en tredje part, på kundens begäran, i realtid.

– Genom andra betaltjänstdirektivet kan kontouppgifter delas och betalningar genomföras för kundens räkning. Vissa banker, som Nordea, har redan tillmötesgått kundernas önskemål och erbjuder ytterligare banktjänster utanför bankapparna.

När blir Open Finance verklighet?

Eftersom Open Finance i mångt och mycket ligger i framtiden så vet vi inte ännu exakt vad detta kommer att innebära. Men vissa delar av Open Finance är redan här. Bankerna behöver inte nödvändigtvis invänta lagstiftningen innan de börjar erbjuda tjänster som gör att kunderna kan dela och använda sina uppgifter i olika kanaler, och vissa banker ligger steget före.

Nordea erbjuder exempelvis redan olika tjänster som sannolikt kommer att omfattas av den kommande Open Finance-lagstiftningen. Dessa tjänster riktar sig till företagskunder som vill använda sina bankuppgifter i företagets bokförings- eller affärssystem. De kallas premium-API:er och finns på Nordeas API Market.

Vad kommer Open Finance att innebära för kunderna?

Open Finance fortsätter utvecklingen som inleddes med Open Banking. Open Finance kommer att gynna både privat- och företagskunder genom att göra det enklare att använda finansiella produkter och tjänster i olika externa tjänster och plattformar, till exempel bokföringssystem, placeringsappar, börsmäklarplattformar, ekonomiska rådgivningstjänster och mycket mer.

Vi kan föreställa oss en framtid där kunderna har kontroll över sina uppgifter och kan välja hur och när de vill se och hantera dem, oavsett om det sker i deras mobilbank eller i något annat verktyg som de använder dagligen.

Den förväntade lagstiftningen kring Open Finance kommer att förenkla innovation och nya produkterbjudanden. Det kommer att uppstå ekosystem där både banker och andra företag konkurrerar och samarbetar för att ge positiva kundupplevelser genom nya gränssnitt, möjligheter till personanpassning och insikter.

Digitala banktjänster
Finansiell innovation
Insikter

Read more