13-04-2023 14:01

Hva er Open Finance?

Open Finance handler om fremtidens åpne finanssystem. Open Finance er fortsettelsen av Open Banking og gir deg som kunde tilgang til dine egne økonomiske opplysninger i en rekke tjenester og på flere plattformer, blant annet fintech-apper for investering, pensjon og sparing og regnskapssystemer.
shopping-online-with-smartphone-and-credit-card.jpg

Du får ikke bare tilgang til opplysninger fra selskapet du er kunde hos – du får kontroll over opplysninger på tvers av selskaper og kan velge hvordan og når du vil ha tilgang til og administrere dem og ta økonomiske valg. For å få til dette bruker vi API-er, dvs. dataprogrammer som gjør at ulike IT-systemer kan kommunisere og dele informasjon i sanntid.

Open Finance vil gjøre livet lettere for både privat- og bedriftskunder med bedre oversikt og flere tjenester. Det blir også enklere å gjøre økonomiske valg og sette planer ut i livet.

Hva er forskjellen på Open Banking og Open Finance?

Open Finance er fremtidens versjon av Open Banking.

Open Banking bygger i stor grad på EUs betalingstjenestedirektiv PSD2 og handler for det meste om betalings- og kontoinformasjonstjenester. Nordea og noen andre banker tilbyr allerede betalingstjenester via aktører som ikke er banker, men med Open Finance vil også kundeopplysninger om sparing, investeringer, boliglån, utlån, pensjon og forsikring kunne deles.

Lovgivningen rundt Open Finance er ikke på plass ennå, men mer informasjon ventes i løpet av 2023.

Forgjengeren til Open Finance: Open Banking

Med Open Banking kan bankkunder se kontoene sine og betale fra kontoene via en tredjepart.

– Kort sagt ga Open Banking og PSD2-direktivet bankkunder muligheten til å se sine egne kontoopplysninger og utføre betalinger utenfor sin egen bank.

– I henhold til PSD2 må bankene opprette såkalte API-er (dataprogrammer) som gjør at tredjeparter kan bruke kundeopplysninger, på kundens forespørsel, på en sikker måte i sanntid.

– PSD2 gjør det mulig å dele kontoinformasjon og gjennomføre betalinger på vegne av kunden. Noen banker, som Nordea, har allerede tilpasset seg kundenes behov og tilbyr flere banktjenester via aktører som ikke er banker.

Når blir Open Finance virkelighet?

Open Finance ligger i stor grad i fremtiden, så det gjenstår å se nøyaktig hva det vil innebære. Men noen deler av Open Finance er allerede her. Banker trenger ikke nødvendigvis vente på lovgivning før de kan tilby tjenester som gir kundene mulighet til å dele og bruke opplysningene sine i forskjellige kanaler, og noen banker har vært tidlig ute.

Nordea tilbyr allerede forskjellige tjenester som sannsynligvis vil bli omfattet av den kommende Open Finance-lovgivningen. Disse tjenestene retter seg mot bedriftskunder som vil bruke bankopplysninger i regnskaps- eller ERP-systemer. De kalles Premium API-er og er tilgjengelige på Nordea API Market.

Hva vil Open Finance bety for kundene?

Med Open Finance fortsetter utviklingen som begynte med Open Banking. Det drar både privat- og bedriftskunder nytte av ved at de får enkel tilgang til finansielle produkter og tjenester gjennom ulike tjenester og plattformer fra tredjeparter, for eksempel regnskapssystemer, fintech-apper for investering, økonomisk rådgivning og mye mer.

Se for deg en fremtid der kunder har full oversikt over opplysningene sine og selv kan velge hvor og når de sjekker og bruker dem, enten det er i mobilbanken eller andre verktøy de bruker hver dag.

Den kommende lovgivningen rundt Open Finance vil legge til rette for nyskaping og nye produkter. Det vil utvikles nye økosystemer der banker og andre selskaper konkurrerer og samarbeider om å gi positive kundeopplevelser gjennom nye grensesnitt, muligheter for personlig tilpasning og innsikt.

Digital bankvirksomhet
Finansiell innovasjon
Innsikt

Read more