19-10-2023 10:00

Nordea on asettanut toimialakohtaisia tavoitteita energiantuotannolle ja maataloudelle

Uudet toimialakohtaiset tavoitteet ovat tärkeä keino vähentää Nordean luottosalkun hiilidioksidipäästöjä ja tukea asiakkaitamme, jotka toimivat kahdella nollapäästöjen saavuttamisen kannalta keskeisellä toimialalla.
Windmills

Toimialakohtaiset tavoitteet ovat tärkeä työkalu, sillä niissä eritellään eri toimialojen rahoitukseen liittyvät vastuullisuustavoitteemme. Nämä tavoitteet ohjaavat työtämme, jolla tuemme asiakkaitamme vähentämään päästöjään. Oma tavoitteemme on olla nollapäästöinen pankki vuoteen 2050 mennessä. Olimme esimerkiksi ensimmäinen pohjoismainen pankki, joka julkisti keskipitkän aikavälin tavoitteen vähentää luotto- ja sijoitussalkkujensa päästöjä 40–50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. 

Ensimmäiset toimialakohtaiset tavoitteet asetettiin joulukuussa 2022 ja ne koskivat shipping-toimintaa, asuinkiinteistöjä, öljyä ja maakaasua sekä energiaturpeen kaivamista. Nyt olemme asettaneet energiantuotantoa ja maataloutta koskevia lisätavoitteita, joilla tuemme vuodelle 2030 asettamiemme tavoitteiden saavuttamista. 

Peter Sandahl, Head of Climate and Environment.

”Uskomme pystyvämme vähentämään päästöjä ja nopeuttamaan siirtymää vähähiiliseen ja kestävään talouteen, kun käymme vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa ja tuemme niiden siirtymää rahoituksella ja neuvonnalla." 

"Maatalous ja energiantuotanto ovat toimialoja, joilla on tärkeä rooli globaalien ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ja hiilestä irtautumisessa muilla toimialoilla. Näiden kahden toimialan osuus Nordean luottosalkun päästöistä on noin 30 prosenttia ja sen vuoksi on tärkeää, että olemme määritelleet tarkemmat päästövähennystavoitteet niiden suhteen”, Nordean Climate & Environment -yksikön johtaja Peter Sandahl sanoo.

Uusien tavoitteidemme myötä olemme ottaneet huomioon suurimman osan luottosalkkumme päästöistä. Arvioimme kuitenkin edelleen tarvetta asettaa lisää toimialakohtaisia tavoitteita hiili-intensiivisille toimialoille.

”Arvioimme perusteellisen analyysin pohjalta tarvetta asettaa lisää tavoitteita. Olemme asettaneet vuodelle 2030 kunnianhimoisen koko luottosalkkua koskevan tavoitteen vähentää luotto- ja sijoitussalkkujemme hiilidioksidipäästöjä, ja toimialakohtaiset tavoitteet vaikuttavat merkittävästi siihen, miten saavutamme kokonaistavoitteen ja mittaamme edistymistämme,” Peter Sandahl sanoo.

Tavoitteet

Energiantuotanto

Pohjoismaiden talouksissa tarvitaan jatkossakin huomattavia määriä edullista, vähähiilistä sähköä, joten vähähiiliseen energiajärjestelmään ja sähköntuotantoon siirtyminen on erittäin tärkeää nollapäästöjen saavuttamisen kannalta.

Nordean tuotantoon sidottu päästövähennystavoite energiantuotannon luottosalkussa on yli 70 prosenttia vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

 • Tavoite kattaa luotonannon yrityksille, joiden pääasiallinen toimiala on energiantuotanto (sähköntuotanto), sekä asiakkaan scope 1- ja scope 2 -päästöt.
   
 • Tuotantoon sidottu tavoite (gCO2e/kWh) mittaa vaikutusta reaalitalouteen ja on alan vakiintuneiden normien mukainen mittari. 
   
 • Tavoite on Science Based Targets -aloitteen (SBTi) suositusten mukainen, sen arvioidaan täyttävän Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen vaatimuksen ja se alittaa selvästi Kansainvälisen energiajärjestön asettamat viitearvot.
   
 • Nordea seuraa tiiviisti, miten asiakkaamme toteuttavat siirtymäsuunnitelmiaan, jotka tähtäävät fossiilipohjaisesta energiantuotannosta luopumiseen vuoteen 2030 mennessä.

Maatalous

Maatalousala on keskeinen toimiala turvallisen, edullisen ja ravitsevan ruoan saannin varmistamisessa. Elintarvikkeiden tuotantojärjestelmien täytyy lisäksi olla kestäviä. 

Nordean taloudelliseen arvoon sidottu päästövähennystavoite maatalouden luottosalkussa on 40–50 prosenttia vuoden 2021 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

 • Tavoite kattaa luotonannon yrityksille, joiden pääasiallinen toimiala on karjatalous, kasvinviljely, metsänhoito tai metsästys, sekä asiakkaan scope 1- ja scope 2 -päästöt.
   
 • Taloudelliseen arvoon sidottu tavoite (tCO2e/milj. euroa) mittaa päästövähennyksiä. 
   
 • Tavoite on muokattu vastaamaan Suomen ja Tanskan kansallisia maataloutta koskevia tavoitteita ja SBTi-aloitteen metsiä, maankäyttöä ja maanviljelyä koskevaa Forest, Land and Agriculture -ohjeistusta (FLAG). Sen arvioidaan myös täyttävän Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen vaatimuksen.
   
 • Nordea muun muassa arvioi ilmastovaikutuksia, seuraa salkun koostumusta ja tukee maatalousyrittäjien vihreitä investointeja.
   

Sitoumuksemme ja raportointimme

Nordea liittyi Net Zero Banking Alliance -liittoumaan lokakuussa 2021 ja sitoutui samalla asettamaan toimialakohtaiset tavoitteet. Nordea arvioi edelleen tarvetta asettaa lisää toimialakohtaisia tavoitteita hiili-intensiivisille toimialoille sen mukaan, miten haavoittuvia ne ovat ilmastonmuutokselle ja miten niihin liittyvää tietoaineistoa on saatavilla. Työn edistymisestä ja toimialakohtaisista tavoitteista kerrotaan tarkemmin Nordean vuosikertomuksessa.

Vastuullinen pankkitoiminta
Vastuullisuus