19-10-2023 10:00

Nordea sætter sektormål for energiproduktion og landbrug

De nye sektormål er vigtige værktøjer til at reducere CO2-udledninger på tværs af Nordeas udlånsportefølje og støtte kunderne i to sektorer, der er afgørende for en CO2-neutral fremtid.
Windmills

Sektormål er vigtige værktøjer til at konkretisere vores bæredygtighedsmål i forhold til vores finansieringsaktiviteter indenfor forskellige sektorer og brancher. De sætter de retningen for vores indsats for at støtte kunderne på deres rejse mod en reduktion af udledningerne. I Nordea er vores mål at blive en CO2-neutral bank senest i 2050. Vi var den første nordiske bank, der offentliggjorde et delmål for 2030 om at reducere udledningerne med 40-50 pct. på tværs af vores udlåns- og investeringsporteføljer i overensstemmelse med målene i Paris-aftalen. 

Første runde sektormål blev lanceret i december 2022 og omfattede shipping, boligejendomme, olie og gas og udgravning af tørv til energiproduktion. For at understøtte vores 2030-mål yderligere har vi nu sat sektormål for energiproduktion og landbrug. 

Peter Sandahl, leder af Climate & Environment.

”Vi tror på, at ved gå i dialog med kunderne og støtte deres omstilling gennem finansiering og rådgivning kan vi reducere udledningerne og fremskynde omstillingen til en bæredygtig økonomi med lav CO2-udledning,” siger Peter Sandahl, leder af Climate & Environment i Nordea. 

”Landbrug og energiproduktion er sektorer, der spiller en vigtig rolle for at nå de globale klimamål og gøre det muligt for andre sektorer at reducere deres CO2-udledning. De to sektorer udgør ca. 30 pct. af Nordeas finansierede udledninger i vores udlånsportefølje, så det er meget positivt, at vi nu har præciseret, hvordan vi gør yderligere fremskridt.”

Med de nye mål dækker vi størstedelen af vores finansierede udledninger i udlånsporteføljen, men Nordea vil løbende vurdere behovet for yderligere sektormål i CO2-intensive sektorer. Peter Sandahl forklarer:

”Vi vil vurdere behovet for at sætte yderligere mål baseret på dybdegående analyse. Vi har sat en ambitiøs målsætning for 2030 om reduktion af CO2-udledninger for hele vores udlåns- og investeringsporteføljer, og sektormål er afgørende for, hvordan vi realiserer vores ambitioner og måler vores fremskridt.”     

Målene

Energiproduktion

Vores økonomier vil have behov for betydelige mængder billig elektricitet med lav CO2-udledning, og dekarboniseringen af energisystemet og vores energiproduktion er afgørende for at nå CO2-neutralitet. 

Nordeas mål er at reducere den fysiske udledningsintensitet i udlånsporteføljen indenfor energiproduktion med >70 pct. fra 2021 til 2030.

 • Målet dækker udlån til virksomheder, hvis primære aktivitet er energiproduktion (produktion af elektricitet), og omfatter kundens scope 1- og scope 2-udledninger
   
 • Fysisk udledningsintensitet, gCO2e/kWh, bruges som nøgletal til at måle påvirkningen af realøkonomien og er sat i overensstemmelse med branchestandarder 
   
 • Målet er fastsat i overensstemmelse med anbefalingerne fra Science Based Targets initiative, vurderes at leve op til 1,5 graders målsætningen og er et pænt stykke under Det Internationale Energiagenturs (IEA) CO2-neutrale benchmarkscenarier
   
 • Nordea vil følge tæt op på kundernes implementering af omstillingsplanerne om at udfase fossilbaseret produktion frem mod 2030

Landbrug

Landbruget er en sektor, der er afgørende for adgangen til sikre, prisbillige og sunde fødevarer, og samtidig er det nødvendigt, at produktionssystemet for fødevarer er bæredygtigt. 

Nordeas mål er at reducere den økonomiske udledningsintensitet i vores udlånsportefølje indenfor landbrug med 40-50 pct. fra 2021 til 2030.

 • Målet dækker udlån til virksomheder, hvis primære aktivitet er husdyrhold, afgrøder, plantage og jagt, og omfatter kundens scope 1- og scope 2-udledninger      
   
 • Økonomisk udledningsintensitet, tCO2e/mio. euro, bruges som nøgletal til at måle reduktionen af udledninger       
   
 • Målet er sat i overensstemmelse med de nationale mål for landbruget i Danmark og Finland og målsætningen for SBTi Forest, Land and Agriculture (FLAG) og vurderes at leve op til 1,5 graders målsætningen      
   
 • Nordeas tiltag inkluderer klimascreening, porteføljesammensætning og støtte til landmændenes grønne investeringer. 

 

Vores tilsagn og vores rapportering

Ved at tilslutte sig Net Zero Banking Alliance i oktober 2021 forpligtede Nordea sig til at sætte sektormål. Nordea vil løbende vurdere behovet for at sætte yderligere sektormål i CO2-intensive sektorer på baggrund af klimasårbarhed og tilgængeligheden af data. Opfølgning og flere oplysninger om sektormålene kan findes i vores årsrapport

Bæredygtig bankvirksomhed
Bæredygtighed