15-11-2021 16:17

Nordean aktiivisuus auttoi suuria aasialaisyhtiöitä luopumaan uusista hiilivoimalahankkeista

Vuonna 2020 Nordea muodosti 25 sijoittajan konsortion, joka vaatii yhtiöitä vetäytymään hiilivoimalan rakentamisesta Vietnamissa. Useat johtavat aasialaisyhtiöt ovatkin ilmoittaneet luopuvansa uusiin hiilivoimaloihin liittyvästä toiminnasta.
Vung Ang in Vietnam

Vung Ang 2 -projekti on osa Vung Angin lämpövoimalaitosta ja toinen hiilivoimaan perustuvista sähköntuotantolaitoksista Vietnamin Hà Tĩnh ‑provinssin teollisuusalueella. Ensimmäisellä tälle alueelle rakennetulla voimalalla on ollut vakavia vaikutuksia. Paikallisviranomaiset ovat osoittaneet, että hiilivoimalan aiheuttama saastuminen on lisännyt haitallisia terveys- ja ympäristövaikutuksia.

Kun tieto toisen voimalan rakentamisesta tuli, Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimi päätti ottaa vaikuttamisen kohteeksi hankkeen suurimpia rahoittajia.

”Päätimme keskittyä Vung Ang 2:een, koska useilla hankkeessa mukana olevista yhtiöistä on suuri vaikutus siihen, miten paljon hiilivoiman käyttö laajenee. Vaikutusvallan kasvattamiseksi pyysimme muitakin sijoittajia mukaan aktiiviseen vaikuttamistyöhön, ja tilaisuuteen tartuttiin innokkaasti”, Elin Noring Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimistä sanoo.

25 sijoittajan allekirjoittama vetoomus

Lokakuussa 2020 muodostettiin Nordea Asset Managementin (NAM) johdolla 25 ammattimaisen sijoittajan konsortio, jolla on hoidossaan varallisuutta kaiken kaikkiaan yli 4 800 miljardin euron edestä. Sijoittajakonsortio lähetti hiilivoimalahankkeessa mukana oleville yhtiöille kirjeen, jossa yhtiöitä kehotettiin vetäytymään hankkeesta sekä luopumaan kaikkialla maailmassa uusiin hiilivoimaloihin liittyvästä toiminnasta. Lisäksi Nordea järjesti tapaamisia Vung Ang 2 ‑hankkeessa mukana olevien yhtiöiden kanssa.

Vuodesta 2020 lähtien useat hankkeessa mukana olevista yhtiöistä ovat ryhtyneet vähentämään toimintaansa hiiliteollisuudessa (ks. tekstilaatikko).

Hiilivoima

Tutkimukset osoittavat, että hiilivoimasta on luovuttava asteittain koko maailmassa vuoteen 2040 mennessä, jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoite maapallon lämpenemisen rajoittamisesta 1,5 asteeseen voidaan saavuttaa. Hiilivoimaloiden keskimääräinen käyttöikä on perinteisesti ollut 46 vuotta. Näin ollen uusien hiilivoimaloiden rahoittaminen on ristiriidassa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden ja aikataulun kanssa.

 

Vetoomukseen reagoineet yhtiöt

Sijoittajakonsortion kirjeeseen ovat reagoineet muun muassa voimalan omistavat Korea Electric Power Corporation ja Mitsubishi Corporation sekä alihankkija Samsung C&T. Ne ovat ilmoittaneet luopuvansa uusiin hiilivoimaloihin liittyvästä toiminnasta.

Lisäksi rahoittajat MUFG, SMFG ja Mizuho ovat asettaneet tavoitteet hiilivoimaloiden rahoituksen vähentämiseksi nollaan vuoteen 2040 mennessä.

”Tämä on yksi esimerkki aktiivisesta yhteistyöstämme suuripäästöisten toimialojen yhtiöiden kanssa. Pyrimme varmistamaan, että ne muuttavat toimintaansa riittävän nopeasti, jotta maailma saavuttaa nollapäästöt viimeistään vuonna 2050."

"Hiilen käytön lopettaminen energiasektorilla on yksi tärkeimmistä askelista kohti Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamista. Tästä huolimatta maailmassa on rakenteilla tai suunnitteilla yli 1 000 uutta hiilivoimalaa. Tämä kehityssuunta on ristiriidassa kansainvälisten tavoitteiden kanssa ja korostaa tarvetta toimia hiilivoimaloiden rakentamisen rajoittamiseksi”, Elin Noring sanoo.

Hiilivoimasta eroon entistä nopeammin

Valitettavasti näyttää siltä, että Vung Ang 2 ‑hiilivoimalan rakentaminen jatkuu sopimusvelvoitteiden vuoksi 25 sijoittajan vaikuttamistyöstä huolimatta.

 ”Vaikka emme saavuttaneetkaan alkuperäistä tavoitettamme pysäyttää Vung Ang 2:n rakentaminen, olemme edistäneet merkittävästi uusista hiilivoimalahankkeista luopumista. Uskon, että sijoittajakonsortio on osaltaan saanut yhtiöt nostamaan tavoitteitaan ja nopeuttamaan hiilivoimasta luopumista. Luotamme siihen, että toimintamme aktiivisena omistajana on yksi keino saada aikaan jatkuvia muutoksia,” Elin Noring toteaa.

Tunnustusta vaikuttamistyöllemme

Nordea sai Vung Ang 2 -voimalaan liittyvästä työstään Financial News ‑lehden Asset Management Awards Europe 2021 ‑palkinnon sarjassa ”ESG Initiative of the Year”.

Sijoittajayhteistyö on myös valittu YK:n PRI-organisaation Stewardship Initiative of the Year ‑palkintoehdokkaaksi vuonna 2021. [linkki näkyy jostain syystä seuraavassa segmentissä”]. PRI on YK:n vastuullisen sijoittamisen organisaatio ja kansainvälinen sijoittajaverkosto, joka tekee vastuulliseen sijoittamiseen liittyvää työtä.

Lue lisää Nordea Funds Magazinesta: Monet aasialaisyhtiöt luopuivat uusista hiilivoimalahankkeista