15-11-2021 15:43

Nordea får store asiatiske virksomheder til at trække sig fra fremtidige kulkraftprojekter

I 2020 tog Nordea initiativ til, sammen med 25 professionelle investorer, at opfordre virksomheder i Asien til at trække sig fra opførelsen af et kulkraftværk i Vietnam. Flere store asiatiske virksomheder har nu meddelt, at de ikke vil deltage i fremtidige kulkraftprojekter.
Vung Ang in Vietnam

Vung Ang 2-projektet er en udvidelse af Vung Ang-kraftværket. Det er et nyt kulkraftværk, der  producerer elektricitet i et industriområde i Hà Tĩnh-provinsen i Vietnam. Det første kraftværk, der er bygget samme sted, har skabt alvorlige problemer i området. Det er bl.a. blevet påvist, at forureningen fra kulkraftværket har påvirket lokalbefolkningens sundhed og miljøet negativt. Da opførelsen af endnu et kraftværk  blev annonceret, besluttede Nordeas team for ansvarlige investeringer sig for at forsøge at påvirke nogle af de store investorer i projektet.  

”Vi valgte at fokusere på Vung Ang 2, fordi flere af virksomhederne bag projektet spiller en stor rolle i udvidelsen af kulkraft globalt. For at opnå større gennemslagskraft inviterede vi andre investorer til at deltage i vores dialog med virksomhederne, og initiativet blev meget positivt modtaget,” siger Elin Noring, analytiker i Nordeas team for ansvarlige investeringer.

Brev underskrevet af 25 investorer

I oktober 2020 blev et konsortium ledet af Nordea Asset Management (NAM) dannet. Det består af 25 professionelle investorer med en samlet kapital under forvaltning på over 4,8 billioner euro. Konsortiet sendte et brev til virksomhederne bag projektet, hvor de blev opfordret til at trække sig og forpligte sig til fremover ikke at involvere sig i kulkraftprojekter globalt. Nordea holdt også flere møder med virksomhederne tilknyttet Vung Ang 2-projektet. 

Siden 2020 har flere af virksomhederne tilknyttet projektet taget skridt til at begrænse deres involvering i kulindustrien (se boks).

Kulkraft

Forskning fastslår, at kulkraft skal udfases globalt inden 2040, hvis vi skal opfylde Paris-aftalens mål om at begrænse den globale opvarmning til 1,5°C. Historisk har kulanlæg haft en gennemsnitlig levetid på 46 år, og derfor vil alle nye kulkraftprojekter være i direkte modstrid med Paris-aftalens mål og tidsplan.

 

Virksomheder, der har reageret

Blandt de virksomheder, der har reageret på brevet fra konsortiet, er Korea Electric Power Corporation og Mitsubishi Corporation samt entreprenørvirksomheden Samsung C&T. Alle har meddelt, at de ikke vil deltage i fremtidige kulprojekter.

Herudover har finansieringsvirksomhederne MUFG, SMFG og Mizuho alle indført mål for at nedbringe deres finansiering af kulkraft til nul senest i 2040.

”Projektet er et eksempel på, hvordan vi aktivt arbejder med virksomhederne i sektorer med høj CO2-udledning for at sikre, at de omstiller sig i det tempo, der er nødvendigt for at skabe en CO2-neutral verden senest i 2050."

"En udfasning af kul i energisektoren er et meget vigtigt skridt på vejen til at nå målene i Paris-aftalen. Ikke desto mindre er over 1.000 nye kulkraftværker nu under opførelse eller på tegnebrættet verden over. Det er en udvikling, som går stik mod de globale mål, og det understreger, hvor vigtigt det er at bekæmpe opførelsen af nye kulkraftværker,” forklarer Elin Noring. 

Hurtigere udfasning af kul

Trods de 25 investorers engagement ser det desværre ud til, at Vung Ang 2 bliver opført på grund af kontraktlige forpligtelser.

 ”Selvom vi ikke formåede at stoppe opførelsen af Vung Ang 2, er vi kommet en del tættere på målet om at få virksomheder til ikke at deltage i fremtidige kulprojekter. Jeg er sikker på, at vi sammen har fået sat dette emne øverst på dagsordenen, og at konsortiets arbejde i høj grad har været med til at øge virksomhedernes ambitioner og tempo i forhold til at udfase kul. Vi er overbeviste om, at vi med aktivt ejerskab kan bidrage til en fortsat omstilling,” siger Elin Noring. 

Anerkendt for vores engagement

Nordea vandt prisen ESG Initiative of the Year ved prisuddelingen Financial News Asset Management Awards Europe 2021 for sit engagement vedrørende Vung Ang 2.

Konsortiet af investorer er også blevet nomineret af PRI til at modtage prisen Stewardship Initiative of the Year i 2021. PRI er en organisation under FN, der er et internationalt netværk af investorer, som arbejder med ansvarlige investeringer.

Læs mere om vores engagement i Vung Ang 2-projektet i Nordea Invest Magasinet: Aktivt ejerskab: Pres fra investorerne – nej tak til flere kulkraftværker