2021-11-15 16:33

Nordea-initiativ får flera stora asiatiska företag att lämna kolet

I fjol samlade Nordea ihop 25 kapitalförvaltare för att med gemensam kraft uppmana företag att dra sig ur bygget av ett kolkraftverk i Vietnam. Flera ledande asiatiska företag har nu meddelat att de inte längre kommer att delta i utbyggnaden av kolkraft.
Vung Ang in Vietnam

Vung Ang 2 ingår i Vung Angs värmekraftverk och är det andra koleldade kraftverket för elproduktion i vietnamesiska Hà Tĩnh-provinsens industriområde. Det första kolkraftverket har skapat allvarliga miljöproblem i området och lokala myndigheter vittnar om att föroreningarna har bidragit till ökad ohälsa.

När det stod klart att ännu ett kolkraftverk skulle byggas bestämde sig Nordeas team för ansvarsfulla investeringar för att försöka påverka några av byggprojektets stora finansiärer.

”Vi valde att fokusera på Vung Ang 2 eftersom flera av bolagen som är involverade i projektet är stora aktörer inom utbyggnaden av kolkraft över hela världen. För att få större genomslag bjöd vi in flera kapitalförvaltare så att vi kunde agera gemensamt och vi fick ett mycket bra gensvar”, säger Elin Norling från Nordeas team för ansvarsfulla investeringar.

Brev undertecknades av 25 kapitalförvaltare

I oktober 2020 bildades ett konsortium, under ledning av Nordea Asset Management, med 25 kapitalförvaltare som tillsammans förfogar över ett kapital på över 4 800 miljarder euro. Konsortiet skickade ett brev till företagen bakom projektet. De uppmanades att dra sig ur projektet och upphöra med all verksamhet inom utbyggnad av kolkraft. Nordea höll också möten med företagen som var involverade i Vung Ang 2.

Sedan 2020 har flera av bolagen kopplade till Vung Ang 2 vidtagit åtgärder för att minska sin inblandning i kolindustrin (se rutan).

Kolkraft

Forskning visar att kolkraften måste fasas ut globalt före 2040 för att nå Parisavtalets mål att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5°C. Historiskt sett har ett kolkraftverk haft en genomsnittlig livslängd på 46 år, vilket innebär att all ny finansiering av kolkraftverk står i direkt strid med målen och tidplanen i Parisavtalet.

 

Företagen som agerade

Flera företag reagerade på brevet från konsortiet, bland annat ägarna till Korea Electric Power Corporation och Mitsubishi Corporation samt entreprenören Samsung C&T. Dessa företag har meddelat att de inte längre kommer att medverka i utbyggnaden av kolkraft.

Dessutom har finansiärerna MUFG, SMFG och Mizuho ställt upp mål för att minska sin finansiering av kolkraft till noll år 2040.

”Det här är ett exempel på hur vi arbetar aktivt med bolag i sektorer med höga utsläpp för att säkerställa att de ställer om i den takt som krävs för att nå nettonollutsläpp senast 2050. Att fasa ut kolet från energisektorn är ett av de viktigaste stegen för att nå målen i Parisavtalet. Trots det så byggs det eller planeras att byggas över 1 000 nya kolkraftverk globalt. Det är en utveckling som går stick i stäv med de globala målen så det är verkligen viktigt att begränsa byggnationen av nya kolkraftverk”, säger Elin Noring.

Snabbare utfasning av kol

Trots de 25 kapitalförvaltarnas gemensamma insatser ser det ut som att Vung Ang 2 ändå kommer att byggas eftersom det har slutits avtal som man inte kan dra sig ur.

 ”Även om vi inte lyckades avvärja Vung Ang 2 så har vi ändå kommit en bra bit på väg mot målet att stoppa fler byggen av nya kolkraftverk. Jag är övertygad om att vi tillsammans har lyckats få upp kolkraften högst på dagordningen och att samarbetet mellan kapitalförvaltarna bidrog till att höja företagens ambitionsnivåer och skynda på deras utfasning av kol. Jag tror fullt och fast på att vårt arbete som aktiva ägare är ett sätt att åstadkomma fortsatt förändring”, avslutar Elin Noring.

Erkännande av vårt engagemang

Nordea tilldelades utmärkelsen ”Årets ESG-initiativ” vid Financial News Asset Management Awards Europe 2021 för våra insatser mot kolkraftverket Vung Ang 2.

Kapitalförvaltarnas samarbete har också nominerats till Stewardship Initiative of the year från PRI. PRI är en FN-organisation som knyter samman kapitalförvaltare för att arbeta för ansvarsfulla investeringar.

Läs mer om vårt arbete för att stoppa Vung Ang i Fondmagasinet: Initiativet som fått flera asiatiska bolag att dra sig ur planer på kolkraftverk

Hållbara banktjänster
Hållbarhet
ESG