15-11-2021 16:25

Nordea har medvirket til at store asiatiske selskaper trekker seg fra fremtidige kullkraftprosjekter

Siden 2020 har Nordea vært initiativtaker og pådriver til et samarbeid mellom 25 investorer som oppfordrer selskaper til å trekke seg ut av byggingen av et kullkraftverk i Vietnam. Nå melder flere ledende asiatiske selskaper at de avstår fra alt fremtidig engasjement i kullkraft.
Vung Ang in Vietnam

Vung Ang 2 er en del av Vung Ang-varmekraftsenteret og er det andre anlegget i et kulldrevet strømkraftverk i industriområdet i Hà Tĩnh-provinsen i Vietnam. Det første anlegget som ble bygget, har hatt store konsekvenser for området. Lokale representanter har fortalt at forurensingen fra kullkraftverket har bidratt til en økning i negative konsekvenser for helse og miljø.

Da byggingen av det andre anlegget ble kjent, bestemte Nordeas team for ansvarlige investeringer seg for at de ville jobbe med å påvirke noen av de store investorene i prosjektet.  

– Vi valgte å fokusere på Vung Ang 2 fordi flere av selskapene bak prosjektet er store aktører innen ekspansjon av kullkraft globalt. For å få større gjennomslag inviterte vi flere investorer til å bli på et felles aktivt engasjement, forklarer analytiker Elin Noring fra Nordeas team for ansvarlige investeringer.

Brev signert av 25 investorer

Anført av Nordea Asset Management ble det i oktober 2020 dannet en sammenslutning av 25 profesjonelle investorer som til sammen har en forvaltet kapital på mer enn 4,8 trillioner euro. Det ble sendt et brev til selskapene bak prosjektet der de ble anmodet om å trekke seg ut av all type virksomhet knyttet til nye kullkraftverk globalt. Nordea arrangerte også møter med selskapene. 

Siden 2020 har flere av selskapene iverksatt tiltak for å redusere engasjementet sitt i kullindustrien (se boks).

Kullkraft

Forskning viser at kullkraft må fases ut globalt innen 2040 for at vi skal klare å målet i Parisavtalen om å begrense global oppvarming til 1,5 °C. Historisk sett har kulldrevne kraftverk en gjennomsnittlig levetid på 46 år, som betyr at all ny finansiering av kullkraft er i direkte konflikt med målene og tidslinjen i Parisavtalen.

 

– Prosjektet er et eksempel på hvordan vi jobber aktivt med selskaper i sektorer med høye utslipp for å sikre at de omstiller driften i tempoet som er nødvendig for å nå målet om netto nullutslipp innen 2050.

– Utfasing av kull fra energisektoren er et av de viktigste grepene vi tar for å nå målene i Parisavtalen. Til tross for det bygges det eller planlegges det å bygge over 1000 nye kullkraftverk globalt. Det er en utvikling som går stikk i strid med de globale målene, og understreker hvor viktig det er at vi handler for å bekjempe ekspansjonen av kullkraftverk, forklarer Elin Noring. 

Økt tempo i utfasingen av kull

Til tross for engasjementet til de 25 investorene ser det ut til at Vung Ang 2 kommer til å bli bygget fordi det ikke er mulig å trekke seg fra avtalen.

 – Vi nådde ikke det opprinnelige målet om å stoppe byggingen av Vung Ang 2, men vi har gjort viktige fremskritt mot målet om å gå bort fra fremtidige kullprosjekter. Vi har satt dette temaet øverst på dagsorden, og samarbeidet mellom investorene har bidratt til å øke selskapenes ambisjoner og tempo når det gjelder utfasingen av kull. Vi er overbevist om at arbeidet vi gjør som aktive eiere, er en av måtene vi kan få til fortsatt endring på, avslutter Elin Noring. 

Anerkjent for engasjementet vårt

For engasjementet vårt i Vung Ang 2-anlegget vant Nordea prisen “ESG Initiative of the Year” i Financial News Asset Management Awards Europe 2021.

Investorsamarbeidet har også blitt nominert til Stewardship Initiative of the Year i PRI Awards 2021. PRI er en FN-organisasjon og et internasjonalt investornettverk som har forpliktet seg til ansvarlige investeringer.

Les mer om engasjementet vårt i Vung Ang-prosjektet i Fondsmagasinet: Initiativet som har fått flere asiatiske selskaper til å trekke seg ut av kullkraft