01-06-2023 08:45

Nordean kumppanuus Priden kanssa on muutakin kuin kauniita sanoja

Sateenkaariliput liehuvat Nordean toimitiloissa koko kesän ajan – sekä fyysisesti että henkisesti. Ne viestivät Nordean sitoutumisesta Prideen sekä yhä moninaisemman ja yhdenvertaisemman työpaikan luomiseen.
Nordea Pride event

Yleisimmin sateenkaari tunnetaan toivon symbolina, mutta se on myös kansainvälisesti tunnettu sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen (HLBTIQ+) Pride-symboli. Se edustaa ihmisiä, heidän elämänkokemuksiaan sekä kamppailua tulla hyväksytyksi omana itsenään.

”Historiallisesti lippujen värien tarkoituksena oli erotella ihmiset toisistaan – osoittaa, että he kuuluvat tiettyyn ryhmään”, Senior Quantitative Risk Analyst Oskar Krzesicki sanoo. ”Lipuista taistellaan vielä nykyäänkin.”

”Sateenkaari murtaa tämän perinteen, sillä yhdessä lipussa on lukuisia värejä. Jäljelle ei jää mitään, mistä taistella.”

Oslossa asuva Oskar Krzesicki arvostaa Nordean tukea sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöille. Hän kertoo:

”Voin olla oma itseni toimistolla ja kertoa kollegoilleni henkilökohtaisista asioistani.”

Hän vertaa kokemustaan entiseen työpaikkaansa, jossa ei tehty työtä yhdenvertaisuuden eteen:

”Minusta tuntui, että jouduin tulemaan uudestaan ulos kaapista joka kerta, kun keskustelin kollegoideni kanssa henkilökohtaisesta elämästäni. Se oli uuvuttavaa.”

Kenenkään ei tulisi joutua piilottamaan identiteettiään

Virossa työskentelevä Senior Customer Production Officer Hanna Kannelmäe on omistanut suuren osan aikuiselämästään sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksien puolustamiselle. Hän on hyvin tietoinen HLBTIQ+-yhteisöön kohdistuvista ennakkoluuloista ja on kohdannut kaikenlaisia asenteita. Esimerkiksi, että homojen tulisi pysyä poissa näkyvistä tai että samaa sukupuolta olevien avioliitot ovat haitallisia lapsille.

”Minusta on hämmentävää joutua jatkuvasti selittämään, miksi kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita”, hän huokaisee.

Hän uskoo, että ainoa keino muuttaa yhteiskunnan asenteita vähemmistöryhmään kuuluvia kohtaan on jatkaa heidän oikeuksiensa esiin nostamista. On myös tärkeää olla rohkeasti oma itsensä eikä piiloutua. 

Hanna Kannelmäe on mukana Nordean LGBTQ+ Employee Resource Group -henkilöstöryhmässä, joka tekee töitä moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tämän työn kautta asenteet ovat muuttuneet nopeasti ja työntekijät ovat oppineet lisää toisten hyväksymisestä.

Ja mitä sateenkaareen tulee, se on kaikkea muuta kuin näkymätön.

”Moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämistyö näkyy yhä laajemmin Nordeassa. Tuntuukin, että sateenkaaria alkaa ilmestyä yhä useamman pään ylle”, hän nauraa.

Sateenkaari muistuttaa, että olemme kaikki ihmisiä

Nordean Diversity & Inclusion -tiimiin kuuluvalle Tomas Oxendorffille sateenkaari symboloi ihmisten välistä yhteyttä ympäri maailman.

”Se on merkki ylpeydestä, näkyvyydestä ja solidaarisuudesta. Se muistuttaa meitä siitä, että olemme kaikki ihmisiä. Olet sitten homo, hetero, binäärinen tai jotain muuta! Meillä jokaisella on oikeus olla olemassa, tulla kunnioitetuksi ja mikä tärkeintä rakastetuksi”, hän sanoo.

Tomas Oxendorff asuu miehensä kanssa Ruotsissa ja kokee saavansa rakkautta ja hyväksyntää perheeltään ja ystäviltään.

”Jotkut ovat tulleet oman perheensä hylkäämiksi, koska he eivät ole samanlaisia kuin muut, ja monet kokevat, että heidän täytyy piilotella omaa identiteettiään. Olen onnekas, sillä voin elää niin kuin haluan, ja toivon samaa vapautta kaikille”, Tomas Oxendorff sanoo.

Nordean moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämishankkeet

  • Ohjeet transsukupuolisten työntekijöiden tueksi 
  • Tasa-arvoinen mahdollisuus vanhempainvapaaseen
  • Nordea on allekirjoittanut eurooppalaisen monimuotoisuussitoumuksen jokaisessa toimintamaassaan.
  • Employee Resource Group -henkilöstöryhmät keskittyvät esimerkiksi sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyviin asioihin (HLBTIQ+), monimuotoisuuteen, eri-ikäisyyteen, tasa-arvoon ja monikulttuurisuuteen. Konsernin johtoryhmä sponsoroi toimintaa konsernitasolla ja muut ylimmän johdon jäsenet toimivat sponsoreina maatasolla.
  • Nordean moninaisuutta ja yhdenvertaisuutta käsittelevä toimikunta (D&I Committee) vastaa D&I-strategiasta konsernitasolla ja eri maiden D&I-neuvotteluvaliokunnat vastaavat paikallisista asioista.
  • Koulutamme työntekijöitä tunnistamaan, mitä on tiedostamaton syrjintä, miten ottaa johtajana kaikki tasapuolisesti huomioon sekä miten voimme luoda syrjimättömän työympäristön.
  • Työntekijät voivat lisätä haluamansa pronominin työntekijäprofiiliinsa ja sähköpostien allekirjoitukseen.
  • Kysymme säännöllisesti, tuntevatko työntekijät, että heitä kohdellaan tasapuolisesti (People Pulse -tutkimus).
Diversity & inclusion