08-06-2023 12:33

Nordeas partnerskab med Pride handler om mere end at hejse flaget

Regnbueflagene vajer højt både fysisk og mentalt i hele Nordea i løbet af sommeren – og signalerer Nordeas forpligtelse til Pride og til at skabe en endnu mere mangfoldig og inkluderende arbejdsplads. For nogle er regnbuen bare et symbol, for andre betyder den utroligt meget.
Nordea Pride event

Regnbuen er mest kendt som et symbol på håb, men den er også det internationalt anerkendte ikon for Pride-miljøet: homoseksuelle, biseksuelle, transpersoner, queer (LGBTQ+). Det repræsenterer mennesker, deres livserfaringer og kampen for at blive accepteret som dem, de er.

”Fra et historisk synspunkt var farverne på et flag beregnet til at opdele folk og markere dem som tilhørende en gruppe,” påpeger Oskar Krzesicki, Senior Quantitative Risk Analyst. ”Nationer slås stadig for et ”erobre” flag i dag.”

”Regnbuen bryder med den tradition, fordi der er så mange farver i samme flag. Så er der ligesom ikke noget tilbage at slås om.”

Oskar Krzesicki fra Oslo sætter pris på Nordeas støtte til LGBTQ+ samfundet og siger:

”Jeg har det rigtig godt med at være mig selv på kontoret og åbne op overfor kollegerne.”

Han sammenligner med en tidligere arbejdsplads, hvor der ikke var fokus på inklusion:

”Jeg følte, at jeg sprang ud overfor kollegerne, hver gang jeg talte om mit privatliv. Det var udmattende.

Folk skal ikke gemme sig væk

Hanna Kannelmäe, Senior Customer Production Officer i Estland, har dedikeret meget af sit voksenliv til at kæmpe for LGBTQ+ rettigheder og kender kun alt for godt til sociale fordomme. Hun har været konfronteret med alt lige fra ”homoseksuelle skal være usynlige” til frygt for, at ægteskaber mellem personer af samme køn er skadeligt for børnene.

”Jeg finder det meget mystisk, at man hele tiden skal forklare, hvorfor et mennesker er lige så meget værd som et andet,” sukker hun.

Hun mener, at den eneste måde man kan ændre samfundets holdning til en marginaliseret gruppe mennesker på, er at blive ved med at tale om det, og at folk ikke gemmer sig væk.

I Nordea bidrager Hanna Kannelmäe til arbejdet med mangfoldighed og inklusion gennem den medarbejderorganiserede gruppe (ERG) med fokus på LGBTQ+. Den platform har været en katalysator for at ændre holdninger og sprede viden om accept af andre.

Og hvad angår regnbuen, så er den langt fra usynlig.

Efterhånden som arbejdet med mangfoldighed og inklusion spreder sig i hele Nordea, føler jeg, at jeg begynder at se regnbuer dukke op over folks hoveder,” griner hun.

Den minder os om, at vi alle er mennesker

For Tomas Oxendorff fra Nordeas Diversity & Inclusion Team symboliserer regnbuen en forbindelse mellem mennesker verden over.

"Den signalerer vores stolthed, synlighed og solidaritet. Den minder os om, at vi alle er mennesker Homoseksuelle, heteroseksuelle, binære – whatever! Vi har alle ret til at være her, til at blive respekteret og vigtigst af alt til at blive elsket,” siger han.

Tomas Oxendorff bor sammen med sin mand i Sverige og føler sig omgivet af kærlighed og accept fra familie og venner.

”Nogle mennesker oplever, at deres egen familie vender dem ryggen, fordi de er anderledes, og andre føler, at de er nødt til at skjule, hvem de er. Jeg er så heldig at leve mit liv, som jeg vælger det, og jeg ønsker den samme frihed for alle mennesker,” siger Tomas Oxendorff

Tiltag for at fremme mangfoldighed og inklusion i Nordea

  • Politik for mangfoldighed og inklusion.
  • Politik for støtte til transpersoner.
  • Lige muligheder for forældreorlov.
  • Nordea har underskrevet de europæiske mangfoldighedschartre i de lande, hvor vi har aktiviteter.
  • Nordeas Employee Resource Groups (ERG’er) fokuserer på fx LGBTQ+, personer med funktionsvariationer, aldersdiversitet, ligestilling mellem kønnene og kulturelle forskelle – med støtte fra GLT på koncernniveau og den øverste ledelse på lokalt niveau.
  • Nordeas D&I Committee arbejder med den strategiske D&I dagsorden på koncernniveau, og de nationale D&I Councils arbejder med de lokale tiltag.
  • Vi tilbyder medarbejderne træning i ubevidst bias, hvordan man er en inkluderende leder, og hvordan man fremmer en inkluderende arbejdsplads.
  • Vi giver mulighed for at vælge personlige kønspronominer på medarbejderprofiler og mail-signaturer.
  • Vi spørger regelmæssigt medarbejderne, om de føler sig retfærdigt behandlet (People Pulse-undersøgelse)
Diversity & inclusion