2023-05-26 13:02

Pride för oss betyder mer än att hissa en flagga

Regnbågsflaggorna vajar högt, både bokstavligt och bildligt, vid Nordeas fastigheter under hela sommaren. De visar att Nordea stöder Pride och vill vara en arbetsplats som präglas av mångfald och inkludering.
Nordea Pride event

Regnbågen är en symbol för hopp, men har också blivit den internationella symbolen för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera plus andra identiteter och sexuella läggningar, förkortat hbtq. Regnbågen representerar människor, deras livserfarenheter och kamp för att bli accepterade som de är.

”Historiskt har flaggor använts för att dela upp människor i olika grupper och skilja dem åt”, säger Oskar Krzesicki, Senior Quantitative Risk Analyst. ”Folk strider fortfarande för att ’erövra’ flaggor.”

”Regnbågen bryter mot traditionen eftersom flaggan har så många färger. Det finns liksom inget att slåss om.”

Oskar Krzesicki bor och arbetar i Oslo. Han är glad över att Nordea stödjer hbtq+ och säger:

”Jag känner att jag kan vara mig själv på kontoret och vara öppen mot mina kollegor.”

Han jämför med sin tidigare arbetsgivare där man inte brydde sig om inkludering:

”Det kändes som jag kom ut på jobbet varje gång jag pratade om mitt privatliv. Det var jättejobbigt.”

Ingen ska behöva dölja vilka de är

Hanna Kannelmäe, Senior Customer Production Officer i Estland, har ägnat en stor del av sitt vuxna liv åt att kämpa för hbtq-rättigheter och känner väl till fördomarna om hbtq-personer. Från åsikter som ’homosexuella ska hålla sig osynliga’ till oro över att samkönade äktenskap är skadligt för barnen – hon har mött dem alla.

”Jag förstår inte att man alltid ska behöva förklara varför en människa är minst lika värdefull som en annan”, suckar hon.

Hanna menar att det enda sättet att förändra samhällets inställning till en marginaliserad grupp är att fortsätta diskutera frågan och att folk inte döljer vilka de är.

Hanna Kannelmäe arbetar med mångfald och inkludering i Nordeas i särskilda grupp: Employee Resource Group for LGBTQ+. Gruppen har varit pådrivande för att ändra attityder och sprida kunskap om acceptans.

Och regnbågen är långt ifrån osynlig.

”I takt med att arbetet med mångfald och inkludering sprider sig i Nordea känns det som jag börjar se regnbågar ovanför människors huvuden”, säger hon och skrattar.

Den påminner oss om att vi alla är människor

För Tomas Oxendorff från Nordeas Diversity & Inclusion-team symboliserar regnbågen samhörigheten med människor över hela världen.

”Den står för stolthet, synlighet och solidaritet. Den påminner oss om att vi alla är människor. Homosexuell, heterosexuell, binär, det spelar ingen roll! Vi har alla rätt att finnas, bli respekterade och, viktigast av allt, älskade”, säger han.

Tomas Oxendorff bor med sin man i Sverige och han känner sig omgiven av kärlek och acceptans från släkt och vänner.

”Vissa blir utstötta från sina familjer för att de inte är som andra, och många känner att de måste dölja sin verkliga natur. Jag är lyckligt lottad som kan leva mitt liv som jag vill och jag önskar att alla människor hade samma frihet”, avslutar Tomas Oxendorff.

Mångfalds- och inkluderingsinitiativ på Nordea

  • Diversity and inclusion policy
  • Riktlinjer för stöd för transpersoner
  • Lika möjligheter att ta föräldraledighet
  • Nordea har undertecknat European Diversity Charters i våra olika länder.
  • Employee Resource Group arbetar med frågor som hbtq, funktionsvariationer, ålderfördelning, jämställdhet mellan könen och tvärkulturell mångfald. På koncernnivå har de sponsorer i koncernledning och på nationell nivå har de sponsorer bland höga chefer.
  • Nordeas mångfalds- och inkluderingskommitté arbetar med strategiska frågor på koncernnivå och våra mångfalds- och inkluderingsråd arbetar med nationella frågor.
  • Vi utbildar medarbetarna om hur man upptäcker omedvetna fördomar, vad det innebär att vara en inkluderande ledare och hur man främjar en inkluderande arbetsplats.
  • Medarbetarna kan i sina personalprofiler och mejlsignaturer ange vilket pronomen de föredrar att använda för sig själva.
  • Vi frågar regelbundet om medarbetarna tycker att de behandlas rättvist 
Mångfald & inkludering