08-06-2023 12:26

Nordeas partnerskap med Pride handler om mer enn å heise flagget

I sommer henger regnbueflaggene høyt i Nordeas lokaler, både bokstavelig og billedlig. De signaliserer at Nordea støtter Pride og ønsker å være en inkluderende arbeidsplass med stort mangfold. For noen er regnbuen bare et av mange symboler, mens den for andre har stor betydning.
Nordea Pride event

Regnbuen er mest kjent som et symbol på håp, men den er også et velkjent internasjonalt symbol for Pride-miljøet, det vil si homofile, bifile, transpersoner, skeive og andre kjønnsidentiteter og seksuelle legninger (LGBTQ+). Regnbuen representerer mennesker, livserfaringene deres og kampen for å bli akseptert som den de er.

– I et historisk perspektiv ble fargene i et flagg brukt til å dele folk inn i grupper og markere hvilken gruppe de tilhørte, påpeker Oskar Krzesicki, Senior Quantitative Risk Analyst. – Folk slåss fortsatt for å «erobre» flagg.

– Regnbuen bryter med den tradisjonen fordi det er så mange farger i samme flagg. Så det finnes liksom ikke noe å slåss om.

Oskar Krzesicki bor og jobber i Oslo og er glad for at Nordea støtter LGBTQ-samfunnet.

– Jeg føler at jeg kan være meg selv på kontoret og være åpen overfor kollegaene mine, sier han.

Han sammenligner dagens situasjon med en tidligere arbeidsgiver, som ikke hadde noe fokus på inkludering: 

– Det føltes som jeg kom ut til kollegaene mine hver gang jeg snakket om privatlivet mitt. Det var veldig slitsomt.

Ingen skal trenge å gjemme seg bort

Hanna Kannelmäe, Senior Customer Production Officer i Estland, har som voksen engasjert seg aktivt i kampen for LGBTQ+-rettigheter og kjenner så altfor godt til sosiale fordommer. Hun har blitt konfrontert med alt fra holdninger som at homofile skal være usynlige, til frykt for at likekjønnede ekteskap er skadelig for barn.

– Jeg forstår ikke hvorfor det alltid skal være nødvendig å forklare hvorfor alle mennesker er like verdifulle, sukker hun.

Hun mener at eneste måten man kan endre samfunnets holdning til en marginalisert gruppe mennesker på, er å fortsette å snakke om det, og at folk ikke gjemmer seg bort.

I Nordea er Hanna Kannelmäe engasjert i arbeidet med mangfold og inkludering gjennom en medarbeiderstyrt ressursgruppe for LGBTQ+. Denne plattformen har vært en pådriver for å endre holdninger og spre kunnskap om aksept av andre.

Og når det gjelder regnbuen, er den langt fra usynlig.

– Etter hvert som arbeidet med mangfold og inkludering har spredt seg i Nordea, føles det som jeg ser regnbuer over folks hoder, ler hun.

Minner oss på at vi alle er mennesker

For Tomas Oxendorff fra Diversity & Inclusion-teamet i Nordea symboliserer regnbuen en forbindelse mellom mennesker over hele verden.

– Den signaliserer stolthet, synlighet og solidaritet. Den minner oss på at vi alle er mennesker, enten vi er homofile, heterofile, binære – hva som helst! Alle har rett til å være her, bli respektert, og, viktigst av alt, bli elsket, sier han.

Tomas Oxendorff bor sammen med mannen sin i Sverige og er omgitt av kjærlighet og aksept fra familie og venner.

– Noen opplever at deres egen familie vender dem ryggen fordi de ikke er som alle andre, og mange andre føler at de må skjule hvem de er. Jeg er heldig som kan leve akkurat slik jeg vil, og jeg skulle ønske alle andre hadde den samme friheten, sier Tomas Oxendorff.

Tiltak for mangfold og inkludering i Nordea

  • Retningslinjer for mangfold og inkludering.
  • Retningslinjer for støtte til transpersoner.
  • Like muligheter for foreldrepermisjon.
  • Nordea har signert de europeiske mangfoldsvedtektene i landene vi har virksomhet i.
  • Nordeas medarbeiderstyrte ressursgrupper (ERG-er) jobber for eksempel med LGBTQ+, funksjonsvariasjoner, aldersmangfold, likestilling og tverrkulturelt mangfold – med støtte fra konsernledelsen på konsernnivå og toppledelsen på nasjonalt nivå.
  • Nordeas D&I Committee jobber med strategiske spørsmål på konsernnivå, og nasjonale D&I Councils jobber med nasjonale spørsmål.
  • Vi tilbyr medarbeiderne våre opplæring i ubevisste fordommer, hva det vil si å være en inkluderende leder, og hvordan man fremmer en inkluderende arbeidsplass.
  • Vi gir medarbeiderne mulighet til å velge foretrukket pronomen i medarbeiderprofiler og e-postsignaturer.
  • Vi spør medarbeiderne jevnlig om de føler seg rettferdig behandlet (People Pulse-undersøkelse).
Diversity & inclusion