16-12-2022 15:39

Startup-yritysten rahoituksesta tuli menestystarina

Startup-yritysten rahoittamiseen katsotaan yleensä liittyvän suuria riskejä. Nordea on kuitenkin onnistunut siinä perusteellisen analyysin, huolellisen valintaprosessin ja vahvan sijoittajaverkoston avulla. Tähän on koottu muutamia näkemyksiä työstämme ja sen tuomasta menestyksestä.
Nordea at Slush 2022

On hyvin tiedossa, että Pohjoismaat ovat innostava ympäristö startup-yrityksille ja houkuttelevat kaikkialta maailmasta sijoittajia, joiden silmissä siintää seuraava Spotify, Skype tai Just Eat.

Pankit ovat perinteisesti pitäneet startupeja erittäin haastavina rahoituskohteina keskimääräistä suurempien riskitekijöiden vuoksi. Nordea on kuitenkin viime vuosina osoittanut, että perusteellisen analyysin, tuen ja tiiviin seurannan avulla startup- ja scaleup-yritysten rahoittamisessa on mahdollista menestyä – yritysten perustajien, meidän itsemme ja Pohjoismaiden talouksien kannalta.

”Startup- ja scaleup-yritykset ovat nopeasti kasvava toimiala koko maailmassa. Tämän päivän startupit muovaavat tulevaisuuden liiketoimintaympäristön. Meidän roolimme on auttaa nykyisiä ja tulevia yrittäjiä rakentamaan vastuullisia yrityksiä, jotka tukevat omalta osaltaan Pohjoismaiden talouksien ja yhteiskuntien kehitystä”, Business Bankingin johtaja Nina Arkilahti sanoo. Hän mainitsee myös muutamia tätä suuntausta kuvaavia keskeisiä lukuja:

Vuonna 2021 pääomasijoittajat sijoittivat pohjoismaisiin startup-yrityksiin 11,9 miljardia euroa; kasvua oli 109 prosenttia aiemmasta vuoden 2020 ennätyksestä. On arvioitu, että startupit työllistävät nykyään Pohjoismaissa lähes 300 000 ihmistä.

Nina Arkilahti tämän vuoden Slushissa.
 
Meidän roolimme on auttaa nykyisiä ja tulevia yrittäjiä rakentamaan vastuullisia yrityksiä, jotka tukevat omalta osaltaan Pohjoismaiden talouksien ja yhteiskuntien kehitystä.

Mukana 10 suurinta kansainvälistä pääomasijoittajaa

Startup-ekosysteemin tukeminen on kiinteä osa Nordean yritysasiakastoimintaa ja yhteiskuntavastuutoimintaamme. Startup & Growth -yksikkömme auttaa skaalautuvia yrityksiä kaikissa Pohjoismaissa optimoimaan rahoitustaan eli löytämään oikean yhdistelmän lainoja ja pääomasijoituksia sekä tukee kansainvälistä kasvua tavoittelevia yrityksiä.

Vuonna 2022 järjestimme kuusi Nordea Investor Speed Dating -tapahtumaa. Niihin osallistui noin 200 paikallista ja kansainvälistä pääomasijoittajaa ja sijoittajille ja yrittäjille järjestettiin noin 500 kahdenkeskistä keskustelua. Kymmenen aktiivisinta ja suurinta kansainvälistä pääomasijoittajaa osallistuu näihin tapahtumiin säännöllisesti.

”Muuttuvassa ympäristössä on tärkeää edistää pohjoismaisia innovaatioita laajojen kansainvälisten verkostojen avulla. Lisäksi on varmistettava, että voimme käyttää riittävästi osaamista niiden yritysten tukemiseen, joilla on kestäviä kasvumahdollisuuksia. Kun kannustamme yrittäjyyteen jakamalla osaamistamme ja hyödyntämällä verkostojamme, osallistumme samalla niiden yhteiskuntien kehittämiseen, joissa toimimme. Tukemme ei siten hyödytä pelkästään omia startup-asiakkaitamme”, Nina Arkilahti lisää.

Innokkaat nordealaiset mentoreina

Kannustusta ja tukea tarvitaan edelleen. Äskettäin tehty tutkimus osoittaa, että naisten tai naisten ja miesten yhdessä omistamilla startupeilla on vaikeuksia saada rahoitusta Pohjoismaissa. Pelkästään miesten perustamat yritykset saivat 88,2 prosenttia kaikesta startupeihin sijoitetusta pääomasta vuonna 2021. Naisten ja miesten yhteisten startupien osuus oli 10,7 prosenttia ja pelkästään naisten perustamien 1,1 prosenttia. Nordea on tämän vuoksi käynnistänyt äskettäin Fearless Founders -mentorointiohjelman, jossa keskitytään naisyrittäjiin ja -opiskelijoihin Suomessa. Vastaavia ohjelmia järjestetään myös Norjassa ja Tanskassa.

Järjestämissämme tapahtumissa startup-yrittäjät pääsevät usein tapaamaan yhteistyökumppaneinamme toimivien järjestöjen edustajia ja nordealaisia, jotka voivat sparrata yrittäjiä esimerkiksi liiketoiminnan kehittämisessä, rahoituksessa ja riskienhallinnassa. Osana Nordean vapaaehtoistoimintaa nordealaiset voivat käyttää aikaa startup-yritysten mentorointiin. Vuonna 2022 sadat nordealaiset halusivat osallistua esimerkiksi kasvuyritystapahtuma Slushin sekä Norrskenin ja T:Labin tapahtumien järjestämiseen.

Esimerkkejä tärkeimmistä yhteistyökumppaneista

Yrittäjyys
Liiketoiminnan kasvu
Analyysit