2022-12-16 15:30

Hur finansiering av uppstartsföretag blev en framgångssaga

Finansiering av uppstartsföretag har ansetts vara förknippat med stora risker, men tack vare omsorgsfull analys och noggrant urval i kombination med ett starkt nätverk av investerare har Nordea visat att det inte behöver vara så. Här berättar vi lite om vårt arbetssätt och vilka framgångar det lett till.
Nordea at Slush 2022

Det är ingen hemlighet att Norden är en gynnsam marknad för uppstartsföretag som lockar investerare från hela världen på jakt efter nästa Spotify, Skype eller Just Eat. 

Men på grund den högre risken har det historiskt varit mycket svårt för bankerna att finansiera uppstartsföretag. De senaste åren har emellertid Nordea visat hur finansiering av uppstarts- och tillväxtföretag med noggrann analys, stöd och uppföljning har alla förutsättningar att bli en framgångssaga både för entreprenörerna, för oss och för de nordiska ekonomierna.

“Uppstarts- och tillväxtföretagen ökar snabbt i antal världen över och i de nya entreprenörerna ser vi framtidens etablerade företag. Vår roll är att hjälpa dagens och morgondagens entreprenörer att skapa hållbara företag som bidrar till att utveckla de nordiska ekonomierna”, förklarar Nina Arkilahti, chef för Business Banking i Nordea och för att illustrera den trenden tillägger hon:

Under 2021 satsade riskkapitalbolag 11,9 miljarder euro på nordiska uppstartsföretag – en ökning med 109 procent från tidigare rekordhöga nivåer 2020. Dessa bolag erbjuder idag nära 300 000 arbetstillfällen i hela Norden.

Nina Arkilahti på årets Slush.
 
Vår roll är att hjälpa dagens och morgondagens entreprenörer att skapa hållbara företag som bidrar till att utveckla de nordiska ekonomierna.

Kontakt med de tio största globala riskkapitalfonderna

Att vara med och stimulera ekosystemet för uppstartsföretag ingår i Business Bankings verksamhet och vårt samhällsengagemang. Vår Startup & Growth-enhet hjälper växande företag i alla nordiska länder att optimera sin finansiering, dvs. att hitta rätt kombination av lån och riskkapital, och även stötta företag som vill etablera sig internationellt.

Under 2022 anordnade Nordea sex speeddejtingträffar med omkring 200 lokala och globala investerare och vi bokade in cirka 500 enskilda möten mellan investerare och entreprenörer. De tio största och mest aktiva globala fonderna är ofta sedda gäster på dessa träffar.

”I en föränderlig miljö är det avgörande att stötta nordisk innovation genom breda globala nätverk och säkerställa att vi kan bidra med rätt kunskap och kompetens till företag som vill växa hållbart. Vi engagerar oss och bidrar i de samhällen där vi har verksamhet genom att dela med oss av vår expertis och våra nätverk för att främja företagande. Därigenom stöttar vi många uppstartsföretag, inte bara de som är kunder i Nordea”, tillägger Nina Arkilahti. 

Medarbetare ivriga att hjälpa

Och behovet av stöd och stimulansåtgärder är stort: En ny undersökning visar att företag där grundarna är enbart kvinnor eller en kombination av kvinnor och män har svårt att få finansiering i de nordiska länderna. Företag som grundats av enbart män erhöll 88,2 procent av allt investerat kapital under 2021. Företag som startades av både kvinnor och män säkrade 10,7 procent av kapitalet medan företag som grundats av enbart kvinnor endast fick 1,1 procent. För att motverka detta har Nordea nyligen lanserat mentorprogrammet Fearless Founders, med särskilt fokus på kvinnliga företagare och studenter i Finland. Liknande aktiviteter har även arrangerats i Norge och Danmark.

Under dessa evenemang fick uppstartsföretagen träffa olika ideella stiftelser som vi samarbetar med och bolla idéer om affärsutveckling, finansiering och riskhantering med Nordeas medarbetare. Inom ramen för Nordeas volontärprogram kan medarbetarna välja att hjälpa uppstartsföretag och under 2022 var mentorprogrammet ett populärt alternativ bland de hundratals medarbetare som engagerade sig i evenemang som Slush, träffar för att sammanföra företag och investerare hos Norrssken eller bootcamps hos T:Lab.   

Exempel på våra huvudsakliga partnersamarbeten

Entreprenörskap
Tillväxt i företag
Insikter