19-12-2022 14:18

Slik lykkes vi med finansiering av oppstartsbedrifter

Finansiering av oppstartsbedrifter har blitt sett på som en risikosport, men Nordea har lykkes takket være grundig analyse, strenge kriterier i utvelgelsesprosessen og et solid investornettverk. Her får du et innblikk i arbeidet vårt og noen av suksesshistoriene det gode arbeidet vårt har resultert i.
Nordea at Slush 2022

Det er ingen hemmelighet at de nordiske landene er et godt sted å være for oppstartsbedrifter. Vi tiltrekker oss investorer fra hele verden på jakt etter den neste Spotify, Skype eller Just Eat. 

Men på grunn av høy risiko har det tradisjonelt vært veldig vanskelig for banker å finansiere oppstartsbedrifter. De siste årene har imidlertid Nordea vist at grundige analyser og tett oppfølging kan gi gode resultater for både gründere, oss og de nordiske økonomiene.

– Antallet oppstarts- og vekstbedrifter øker raskt over hele verden, og dagens nye bedrifter former fremtidens forretningslandskap. Vår rolle er å hjelpe gründere og fremtidige gründere med å skape bærekraftige virksomheter som bidrar til de nordiske økonomiene og samfunnene, forklarer Nina Arkilahti, leder av Business Banking i Nordea. For å illustrere trenden viser hun til noen nøkkeltall: 

I 2021 kanaliserte venture capital-investorer 11,9 milliarder euro inn i nordiske oppstartsbedrifter – en økning på 109 % fra den forrige rekorden fra 2020. Det anslås at disse bedriftene i dag har nesten 300 000 ansatte i Norden.

Nina Arkilahti at this year's Slush
 
Vår rolle er å hjelpe gründere og fremtidige gründere med å skape bærekraftige virksomheter som bidrar til de nordiske økonomiene og samfunnene

Kontakt med de ti største global venture capital-fondene

Å delta i og stimulere økosystemet for oppstartsbedrifter er en integrert del av Nordeas arbeid mot bedriftskunder og av samfunnsengasjementet vårt. Startup & Growth-enheten vår hjelper skalerbare bedrifter i alle de nordiske landene med å optimalisere finansieringen, det vil si å finne den rette kombinasjonen av lån og risikokapital og å støtte bedrifter som vil etablere seg internasjonalt.

I 2022 arrangerte Nordea seks speeddatingtreff med investorer der 200 lokale og globale investeringsfond deltok, og det ble booket rundt 500 møter mellom investorer og gründere. De ti største og mest aktive globale fondene deltar ofte på disse arrangementene.

– I et miljø i stadig endring er det viktig å støtte nordisk innovasjon gjennom brede globale nettverk og sikre at vi bidrar med rett kunnskap og kompetanse til bedrifter der vi ser bærekraftig vekst. Dette gjør vi for å fremme gründervirksomhet i samfunnene vi er en del av, som betyr at støtten vår er tilgjengelig for andre enn kun våre egne oppstartskunder, sier Nina Arkilahti. 

Medarbeidere vil gjerne være mentorer

Behovet for stimulering og støtte er fortsatt stort: En ny undersøkelse viser at oppstartsbedrifter der gründerne er kvinner eller en kombinasjon av kvinner og menn, har problemer med å få finansiering i Norden. Oppstartsbedrifter med kun mannlige gründere ble tildelt 88,2 % av all den investerte kapitalen i 2021. Bedrifter med en kombinasjon av kvinner og menn fikk 10,7 %, mens bedrifter med kun kvinnelige gründere måtte nøye seg med fattige 1,1 %. Nordea ønsker å gjøre noe med dette og har nettopp lansert mentorprogrammet Fearless Founders, som er spesielt rettet mot kvinnelige gründere og studenter i Finland. Lignende programmer finnes også i Norge og Danmark.

Når oppstartsbedriftene samles, vil de ofte møte veldedige organisasjoner som vi samarbeider med, og medarbeidere fra Nordea vil fungere som sparringspartnere innenfor for eksempel forretningsutvikling, finansiering og risikostyring. I Nordeas interne programmer for frivillig arbeid er en av mulighetene å være mentor for oppstartsbedrifter. Det var populært i 2022 da flere hundre medarbeidere var med på oppstartsarrangementet Slush, jobbet med å formidle kontakt mellom bedrifter og investorer hos Norssken eller deltok på bootcamp hos T:Lab.   

Eksempler på samarbeidspartnere

Gründervirksomhet
Forretningsvekst
Innsikt