16-12-2022 15:20

Sådan blev finansiering af startups en succes

Det har altid været forbundet med en høj risiko at finansiere startups, men takket være en grundig analyse og udvælgelsesproces og et stærkt investornetværk har Nordea vist, hvordan det kan gøres. Her får du et indblik i vores arbejde og nogle af de succeser, det har ført med sig.
Nordea at Slush 2022

Det er almindeligt kendt, at de de nordiske lande har et godt miljø for startups og tiltrækker investorer fra hele verden, som er på udkig efter den næste Spotify, Skype eller Just Eat. 

Men da der generelt er flere risici forbundet med startups end gennemsnittet, har bankerne traditionelt set haft meget svært ved at finansiere dem. Men i de senere år har Nordea vist, at grundig analyse, støtte og opfølgning af startup- og scaleup-virksomheder kan gøre finansieringen af sådanne virksomheder til en succes – både for stifterne, os og de nordiske økonomier.

“Startup- og scaleup-virksomheder er en sektor, som vokser hurtigt verden over – de startups, der findes i dag, tegner billedet af fremtidens erhvervslandskab. Vores rolle er at hjælpe stiftere og fremtidige stiftere med at skabe bæredygtige virksomheder, som bidrager til at udvikle de nordiske økonomier og samfund,” forklarer Nina Arkilahti, leder af Business Banking, og tilføjer et par nøgletal for at illustrere denne udvikling:

I 2021 investerede ventureinvestorer EUR 11,9 mia. i nordiske startups – en stigning på 109 pct. i forhold til den tidligere rekord fra 2020. Det anslås, at de virksomheder i dag har ca. 300.000 ansatte i de nordiske lande.

Nina Arkilahti på dette års Slush
 
Vores rolle er at hjælpe stiftere og fremtidige stiftere med at skabe bæredygtige virksomheder, som bidrager til at udvikle de nordiske økonomier og samfund.

De ti største venture capital-fonde en del af netværket

At deltage i og stimulere startup-virksomhedernes økosystem er både en integreret del af Nordeas aktiviteter for erhvervskunder og vores samfundsengagement. Vores Startup & Growth-enhed hjælper skalerbare virksomheder i alle de nordiske lande med at optimere deres finansiering, dvs. finde det rigtige mix af lån og venturekapital og også støtte dem, som ønsker at ekspandere internationalt.

På de seks Nordea Investor Speed Dating-events i 2022 deltog ca. 200 lokale og globale investeringsfonde, og vi fik arrangeret ca. 500 1-til-1-møder mellem investorer og iværksættere. De ti mest aktive og største globale fonde deltager ofte i møderne.

“I et omskifteligt miljø er det afgørende at støtte nordisk innovation via brede, globale netværk og sikre, at vi tilføjer de rigtige evner og kompetencer til de virksomheder, hvor vi ser bæredygtig vækst. Når vi deler vores ekspertise og netværk for at fremme iværksætteri, engagerer vi os også i og bidrager til de samfund, vi er en del af. Vores støtte er derfor ikke kun begrænset til vores egne startup-kunder,” tilføjer Nina Arkilahti.

Medarbejdere stiller gerne op som mentorer

Og der er stadig behov for stimulering og støtte: En nylig undersøgelse viser, at startups, som ejes af kvinder eller af både mænd og kvinder, har svært ved at få finansiering i de nordiske lande. Hvis ejerne kun var mænd, modtog de 88,2% af den fordelte kapital i 2021. Hvis ejerne var både mænd og kvinder, fik de 10,7%, og hvis ejerne udelukkende var kvinder, fik de sølle 1,1%. For at tage fat på det problem har Nordea netop introduceret Fearless Founders, som er et nyt mentorprogram specielt rettet mod kvindelige stiftere og studerende i Finland. Lignende events afholdes også i Norge og Danmark.

På eventet vil startups ofte møde forskellige nonprofitorganisationer, som vi arbejder sammen med, og Nordea-medarbejdere, som fungerer som sparringspartnere indenfor fx forretningsudvikling, finansiering og risikostyring. Som en del af Nordeas medarbejderordning om frivilligt arbejde kan medarbejderne vælge at være mentor for startups. Det var populært i 2022, hvor flere hundrede medarbejdere deltog i fx startup-eventet Slush, matchmaking hos Norssken eller bootcamps hos T:Lab.   

Nogle af vores partnerskaber

Iværksættere
Virksomhedsvækst
Insights