10-06-2021 08:20

Dialog med virksomheder fremmer klimaindsatsen

Med sine næsten tusind dialoger med virksomheder og lande i 2020 er Nordea Asset Management med til at skabe forandring via aktivt ejerskab. Den nye klimarapport viser, hvad mere der skal til, for at vi når vores mål. I rapporten kan du også se CO2-aftrykket for alle Nordeas fonde.

Nordea Asset Management (NAM) har udgivet sin første klimarapport (på engelsk) og tager dermed endnu et skridt mod øget gennemsigtighed i forhold til vores indsats for at begrænse klimaforandringer. For at nå målet om at være CO2-neutral i 2050 har Nordea fastsat et delmål for 2030 om at reducere CO2-aftrykket af NAM’s investeringsporteføljer med 50%.  ”Det er en vigtig milepæl i vores indsats for at nå Paris-aftalens mål for 2050. Nødvendigheden af en klimaindsats er ikke længere til diskussion, og vi er fast besluttet på at gøre vores del,” siger Eric Pedersen, leder af Responsible Investments i Nordea Asset Management.

Den nye rapport indeholder tal for CO2-aftrykket for hver af de fonde, NAM forvalter. Tallene viser, at CO2-aftrykket for NAM’s samlede investeringer ved udgangen af 2020 udgjorde omkring halvdelen af CO2-aftrykket for de førende aktiemarkeder globalt målt ved MSCI World-indekset.

”Vores fondes CO2-aftryk viser allerede, at vores strategi har resulteret i et klart lavere CO2-aftryk i forhold til benchmark. Selvom der stadig er lang vej, før vi når et CO2-neutralt niveau, er det den vej, det går, og vi vil blive ved med at spille en aktiv rolle for at bidrage til en grønnere omstilling,” understreger Eric Pedersen.

Vores fondes CO2-aftryk viser allerede, at vores strategi har resulteret i et klart lavere CO2-aftryk i forhold til benchmark.

Eric Pedersen, leder af Responsible Investments

 

Et eksempel: Xcel Energy

Et eksempel på, hvordan Nordea går i dialog med virksomheder for at fremskynde den grønne omstilling, er historien om Xcel Energy i NAM’s Climate Report. Xcel Energy er en stor energivirksomhed, der leverer elektricitet og naturgas til kunder i USA.

Da NAM indledte dialogen med virksomheden var 60% af elproduktionen baseret på kul og andre fossile brændstoffer. Blot ni måneder senere annoncerede Xcel Energy som det første amerikanske forsyningsselskab, at målet for virksomheden er at være CO2-neutral i 2050. 

Den fortsatte dialog med virksomheden fokuserer nu på dens indsats i perioden 2020-30 og dens konkrete muligheder for at lukke kuldrevne kraftværker tidligere end planlagt og investere mere i grønne alternativer.

Sådan når vi målet for vores investeringsporteføljer

Der er mange måder, Nordea kan arbejde for en grønnere fremtid på. Med en stor værktøjskasse til rådighed er det vigtigt, at man vælger det rigtige værktøj til hver opgave. Med hensyn til investeringsporteføljerne er der tre knapper, man kan skrue på for at nå målene for 2030 og 2050: 

  1. NAM kan påvirke de virksomheder, der investeres i, til at fremskynde en grøn omstilling
  2. NAM kan investere i virksomheder, der fremmer reel CO2-reduktion
  3. NAM kan omlægge sine investeringer fra virksomheder og industrier med stor CO2-udledning. 

”At udelukke hele industrier fra porteføljerne er klart den mulighed, hvor den reelle effekt er mindst. Man kan sige, at udelukkelse af en hel industri giver god samvittighed, men det ændrer ikke meget i forhold til at opnå en grøn omstilling, i hvert fald ikke på kort sigt. Vi vil dog fortsat bruge udelukkelse i visse tilfælde. Både fordi det gør det muligt at nå målene, og fordi der er dele af økonomien, der ikke har en lang fremtid foran sig. Det gælder fx kulminedrift,” siger Eric Pedersen.

”I vores ESG-fonde – de fonde, som har miljømæssige og sociale karakteristika udover dem, der gælder for alle Nordeas fonde – undgår vi generelt at investere i energivirksomheder, indtil de har taget væsentlige skridt til at tilpasse deres forretningsmodel til målene i Paris-aftalen,” siger han. ”Samtidig deltager vi i og støtter aktionærdrevne klimainitiativer i virksomheder, der halter bagefter, på vegne af de fonde, der stadig kan investere i dem.” 

Næsten tusind dialoger med virksomheder og lande sidste år 

I 2020 indgik Nordea i 924 dialoger med virksomheder og lande for at påvirke deres adfærd i retning af bedre løsninger for klimaet, menneskerettighederne og andre væsentlige forhold. Alt dette og meget mere kan du læse om i rapporten Responsible Investments Report 2020  (på engelsk) fra Nordea Asset Management.

Bæredygtig bankvirksomhed
Bæredygtighed