10-06-2021 08:20

Vuoropuhelu saa yritykset tehostamaan ilmastotoimia

Nordea Asset Management kävi vuonna 2020 lähes tuhat vuoropuhelua yritysten kanssa eri maissa ja edisti siten muutosta aktiivisena omistajana. Uusi ilmastoraportti kertoo, mitä muuta sijoitussalkkuja koskevien tavoitteidemme saavuttaminen vaatii. Raportissa esitetään myös kaikkien Nordean rahastojen hiili-intensiivisyys.

Nordea Asset Management (NAM) on julkaissut ensimmäisen ilmastoraporttinsa (englanniksi). Raportin avulla teemme entistäkin näkyvämmäksi sitoutumistamme laajoihin ilmastohankkeisiin. Tavoitteenamme on vähentää sijoitussalkkumme nettopäästöt nollaan vuoteen 2050 mennessä, ja ennen sitä tähtäämme vuodelle 2030 asetettuun tavoitteeseen vähentää NAM:n sijoitussalkkujen hiili-intensiteettiä vähintään 50 prosenttia. ”Siitä tulee merkittävä virstanpylväs matkallamme kohti Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden täyttämistä vuonna 2050. Tämän työn välttämättömyydestä ei ole enää epäilystäkään, ja olemme sitoutuneet saavuttamaan tavoitteemme”, Nordea Asset Managementin vastuullisesta sijoittamisesta vastaava johtaja Eric Pedersen sanoo.

Tuoreessa raportissa annetaan tietoja jokaisen NAM:n hoitaman sijoitusrahaston hiilijalanjäljestä. Luvut osoittavat, että NAM:n kaikkien sijoitusten hiili-intensiteetti oli vuoden 2020 lopussa noin puolet siitä, mikä se on kansainvälisten johtavien osakemarkkinoiden sijoituksissa MSCI World ‑indeksillä mitattuna.

”Rahastojemme hiilijalanjälki osoittaa jo nyt, että strategiamme on pienentänyt hiili-intensiteettiä selvästi enemmän kuin vertailuindekseissä. Työtä on vielä paljon, ennen kuin päästään nollatasolle, mutta tämä on globaali kehityssuunta, ja aiomme edelleen pyrkiä saamaan päästövähennyksillä aikaan todellisia vaikutuksia”, Eric Pedersen toteaa.

Rahastojemme hiilijalanjälki osoittaa jo nyt, että strategiamme on pienentänyt hiili-intensiteettiä selvästi enemmän kuin vertailuindekseissä.

Vastuullisesta sijoittamisesta vastaava johtaja Eric Pedersen

 

Paikoillanne, valmiina, vuoropuheluun: Xcel Energy

Ilmastoraportissa esitellään Xcel Energy esimerkkinä yhtiöistä, joita Nordea kannustaa nopeuttamaan hiilestä irtautumista. Se on suuri energiayhtiö, joka toimittaa sähköä ja maakaasua vähittäisasiakkaille Yhdysvalloissa.

Kun NAM aloitti vuoropuhelun yhtiön kanssa, 60 prosenttia sen sähköntuotannosta perustui hiileen ja muihin fossiilisiin polttoaineisiin. Vain yhdeksän kuukautta myöhemmin Xcel sitoutui 100-prosenttisesti päästöttömään sähköntuotantoon vuoteen 2050 mennessä ensimmäisenä energiayhtiönä Yhdysvalloissa.

Vuoropuhelu yhtiön kanssa jatkuu, ja siinä painotetaan tällä hetkellä yhtiön toimia vuosina 2020–2030 sekä konkreettisia mahdollisuuksia sulkea hiilivoimaloita suunniteltua aikaisemmin ja lisätä uusiutuvan energian kapasiteettia.

Miten sijoitussalkkuja koskevat tavoitteet saavutetaan

Nordea voi tehdä työtä vihreämmän tulevaisuuden hyväksi monin tavoin. Koska keinoja on paljon, on valittava oikea keino kuhunkin tarpeeseen. Sijoitustoiminnassa päästään vuosien 2030 ja 2050 tavoitteisiin näiden kolmen keskeisen mekanismin avulla: 

  1. Kannustamme NAM:n sijoituskohteina olevia yhtiöitä nopeuttamaan hiilestä irtautumista.
  2. Sijoitamme yhtiöihin, jotka edistävät tosiasiallista hiilestä irtautumista.
  3. Luovumme suuripäästöisistä yhtiöistä ja toimialoista.

”Kokonaisten toimialojen pois sulkeminen on selvästi se mekanismi, jolla on vähiten suoraa todellista vaikutusta. Voidaan sanoa, että täysi pois sulkeminen voi antaa hyvän omantunnon. Sillä ei kuitenkaan saada juuri aikaan muutoksia todellisessa maailmassa ainakaan lyhyellä aikavälillä. Pois sulkemista käytetään silti edelleen joissakin tapauksissa, jotta saavutettaisiin tavoitteet ja koska joillakin talouden osa-alueilla ei ole tulevaisuutta pitkällä aikavälillä. Kivihiilen louhinta on yksi ilmeinen esimerkki”, Eric Pedersen sanoo.

”ESG-rahastoissamme painotetaan ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia enemmän kuin muissa Nordean rahastoissa. Niissä vältämme myös energiayhtiöitä yleisesti, kunnes yhtiöt ovat ryhtyneet merkittäviin toimiin, joilla ne muokkaavat tulevat liiketoimintamallinsa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisiksi. Käymme samanaikaisesti vuoropuheluja kehityksessä jäljessä olevien yhtiöiden kanssa ja tuemme osakkeenomistajien ilmastoasioihin liittyviä päätöksiä, kun kyseessä ovat sijoituksemme niissä rahastoissa, jotka voivat edelleen omistaa näiden yhtiöiden osakkeita”, hän sanoo.

Viime vuonna lähes tuhat vuoropuhelua yhtiöiden kanssa eri maissa

Vuonna 2020 Nordea kävi 924 vuoropuhelua yhtiöiden ja valtioiden kanssa. Tavoitteena oli vaikuttaminen ja kannustaminen ilmaston, ihmisoikeuksien ja muiden keskeisten seikkojen kannalta parempiin ratkaisuihin. Tämä luku ja paljon muuta tietoa löytyy Nordea Asset Managementin toisesta tuoreesta raportista, Responsible Investments Report 2020 (englanniksi).

Vastuullinen pankkitoiminta
Vastuullisuus