25-09-2023 15:44

Næsten 1.000 dialoger med virksomheder om ESG

I 2022 indgik Nordeas ESG-eksperter i næsten 1.000 dialoger med virksomheder på vegne af vores investeringsfonde. Formålet med dialogerne var at fokusere på spørgsmål som fx klimaforandringer, menneskerettigheder og god ledelsespraksis. 

Som aktiv ejer bruger Nordea sin indflydelse som aktionær til at påvirke virksomhederne, der investeres i, til at forbedre deres praksis. Dette arbejde sker i investeringsfondenes navn og kræver ressourcer og ekspertise. I praksis kan det gøres på mange måder: ved at stemme på generalforsamlinger, indgå i direkte dialog med repræsentanter for virksomhederne, være medlem af nomineringsudvalg, foretagefeltbesøg på fabrikker og tage del i investorinitiativer.  

Netop fordi midlerne fra et stort antal individuelle investorer samles i investeringsfonde, anser virksomhederne fondene for at være vigtige aktionærer, og de er derfor villige til at lytte til deres synspunkter og forslag, når det handler om klimaforandringer, menneskerettigheder og selskabsledelse.

I 2022 indgik vi verden over i 944 dialoger om ESG-spørgsmål med virksomheder, som Nordeas fonde investerer i. Næsten halvdelen af dialogerne (49 pct.) handlede om klima, miljø og biodiversitet. En tredjedel (29 pct.) handlede om mennesker og sociale forhold, mens en femtedel (22 pct.) handlede om ledelsespraksis i de virksomheder, der investeres i.

Som i de foregående år var vi især i dialog med europæiske virksomheder (35 pct.), men andelen af nordamerikanske virksomheder var næsten lige så stor (32 pct.). En femtedel (22 pct.) af dialogerne var med asiatiske virksomheder.

I 2022 indgik vi i 994 dialoger om forskellige ESG-spørgsmål med virksomheder, som Nordeas fonde investerer i.

Sådan stemte vi i 2022

At stemme på generalforsamlinger er et vigtigt led i arbejdet med aktivt ejerskab for Nordeas fonde. Generalforsamlingen er det øverste beslutningsorgan i en virksomhed, og afstemningsresultaterne kan derfor også bestemme den fremtidige retning for virksomheden.

Sidste år stemte vi for forslag til støtte af initiativer med fokus på især klima og miljø, menneskerettigheder og at øge biodiversiteten. Desuden stemte vi i sager vedrørende datasikkerhed, lighed og virksomheders aflønningspolitik. I 2022 stemte vi tusindvis af gange på mere end 3.900 generalforsamlinger på vegne af Nordeas fonde.

På vores online afstemningsportal kan du se, hvordan vi stemte på forskellige generalforsamlinger.

Indflydelse via samarbejde med andre investorer

Udover en-til-en-dialoger med forskellige virksomheder deltog de omkring 30 ESG-eksperter i Nordeas Responsible Investments-team samlet set i 33 fælles initiativer med internationale investorer. Sidste år blev otte nye initiativer introduceret.

Et af de nye fælles initiativer fra sidste år er Collaborative Sovereign Engagement on Climate Change. Initiativet skal hjælpe regeringer, som er udstedere af væsentlige statsobligationer, til at gøre noget ved klimaforandringerne. Der er her tale om de regeringer, hvor en fælles indsats kan få den største indvirkning. 

Et andet vigtigt fælles initiativ blandt investorer fra 2022 er Investor Initiative on Hazardous Chemicals. Her opfordrer 20 institutionelle investorer kemikalievirksomheder til at øge gennemsigtigheden og stoppe produktionen af persistente kemikalier. Initiativet går ud på at reducere de negative indvirkninger fra farlige kemikalier og dermed eksponeringen mod de tilknyttede finansielle risici.

Hvis du vil vide mere om de 25 tidligere lancerede bæredygtighedsinitiativer, kan du læse om dem i vores Responsible Investments Report 2022.

Bæredygtig bankvirksomhed
Aktivt ejerskab
Insights