25-09-2023 16:07

Yritysten kanssa on käyty lähes 1 000 vuoropuhelua vastuullisuudesta

Nordean vastuullisuusasiantuntijat osallistuivat vuonna 2022 lähes 1 000 vuoropuheluun, joita sijoitusrahastomme kävivät yritysten kanssa. Vuoropuheluissa käsiteltiin eri teemoja, kuten ilmastonmuutosta, ihmisoikeuksia ja hallintotapaa. 

Nordea haluaa olla aktiivinen omistaja ja käyttää sitä kautta vaikutusvaltaansa osakkeenomistajana parantaakseen sijoituskohteenaan olevien yritysten toimintatapoja. Työtä tehdään sijoitusrahastojen kautta, ja se vaatii resursseja sekä asiantuntemusta. Käytännössä yrityksiin voidaan vaikuttaa monella eri tavalla: voimme äänestää yhtiökokouksissa, käynnistää vuoropuhelun suoraan yrityksen edustajien kanssa, toimia nimitystoimikunnan jäsenenä, vierailla tehtaissa ja osallistua sijoittajien yhteisiin aloitteisiin.  

Rahastoissa yhdistyvät lukuisien sijoittajien varat, joten ne ovat yritysten näkökulmasta tärkeitä omistajia, joiden näkemyksiä ja ehdotuksia ilmastonmuutoksesta, ihmisoikeuksista ja yhtiön hallinnosta kuunnellaan.

Vuonna 2022 keskustelimme vastuullisuusnäkökohdista sijoituskohteenamme olevien yritysten kanssa yhteensä 944 vuoropuhelussa ympäri maailman. Lähes puolet vuoropuheluista (49 %) käsittelivät ilmastoa, ympäristöä ja luonnon monimuotoisuutta. Kolmannes vuoropuheluista (29 %) pureutui ihmisiin ja yhteiskunnallisiin asioihin, ja yhdessä viidesosassa (22 %) teemana oli puolestaan sijoituskohteena olevien yritysten hallintotapa.

Edellisvuosien tapaan suurin osa vuoropuheluissa mukana olevista yrityksistä oli eurooppalaisia (35 %), mutta pohjoisamerikkalaisten yritysten kanssa keskusteluja käytiin lähes yhtä paljon (32 %). Aasialaisyhtiöiden toimintaa koski viidennes (22 %) kaikista vuoropuheluista.

Vuonna 2022 vastuullisuusnäkökohdista keskusteltiin Nordean rahastojen sijoituskohteena olevien yritysten kanssa yhteensä 994 vuoropuhelussa.

Näin äänestimme vuonna 2022

Yhtiökokouksissa äänestäminen on tärkeä osa Nordean rahastojen aktiivista vaikuttamistyötä. Yhtiökokous on yhtiön korkein päättävä elin, ja siksi sen äänestystulokset saattavat usein ratkaista yrityksen tulevan suunnan.

Viime vuonna tuimme äänestyksissä etenkin ilmastoon ja ympäristöön, ihmisoikeuksiin sekä luonnon monimuotoisuuden parantamiseen liittyviä aloitteita. Lisäksi äänestimme tietoturvaan, tasa-arvoon ja yritysten palkitsemisperiaatteisiin liittyvissä asioissa. Käytimme vuonna 2022 Nordean rahastojen tuottamia äänioikeuksia tuhansia kertoja yli 3 900 yhtiökokouksessa.

Äänestysportaalistamme näet, miten äänestimme eri yhtiökokouksissa.

Vaikutusvaltaa yhteistyöllä muiden sijoittajien kanssa

Yritysten kanssa käytyjen kahdenvälisten keskustelujen lisäksi Nordean vastuullisen sijoittamisen tiimin noin 30 vastuullisuusasiantuntijaa osallistui yhteensä 33 kansainväliseen sijoittajien yhteiseen aloitteeseen. Viime vuonna käynnistettiin kahdeksan uutta aloitetta.

Yksi näistä on Collaborative Sovereign Engagement on Climate Change, jolla pyritään kannustamaan suuria valtionlainoja liikkeeseen laskevia valtioita ryhtymään ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin. Aloitteessa on tunnistettu valtiot, joiden kanssa tehtävällä yhteistyöllä voisi olla eniten vaikutusta. 

Toinen tärkeä vuonna 2022 käynnistetty sijoittajien yhteinen aloite on Investor Initiative on Hazardous Chemicals. Siinä 20 yhteisösijoittajaa kannustaa kemianalan yrityksiä lisäämään avoimuutta ja lopettamaan hitaasti hajoavien kemikaalien tuotannon. Aloitteella pyritään vähentämään vaarallisten kemikaalien kielteisiä vaikutuksia ja niiden aiheuttamia taloudellisia riskejä.

Jos haluat tietää lisää 25:stä aiemmin käynnistetystä aloitteesta, lue vuoden 2022 raporttimme vastuullisesta sijoittamisesta (englanniksi).

Vastuullinen pankkitoiminta
Aktiivinen omistajuus
Analyysit