22-06-2021 09:30

Nordea promoting innovation in energy renovations

Nordea er pilotbank og aktivt medlem af The Nordic Energy Efficient Mortgages (NEEM) Hub, hvis formål er at fremme energirenoveringer af bygningsmassen i de nordiske lande.
women-adjusting-energy-in-house

NEEM er sammensat af eksperter fra den finansielle sektor, adfærdsforskere, eksperter indenfor boliglån og myndigheder for digitale teknologier fra hele Norden og fra Europa, alt sammen i regi af det samfundsøkonomiske konsulenthus Copenhagen Economics.

Projektet er en del af det eksisterende Energy Efficient Mortgages Initiative, som Nordea tilsluttede sig i 2018 som en af pilotbankerne. Det støttes af EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020. EU’s grønne aftale indeholder en ”renoveringsbølge” af den offentlige og private bygningsmasse i EU, der kræver, at de nordiske regeringer forpligter sig til ambitiøse klimamål, og massive private investeringer.

Investeringer i energieffektivitet påkrævet

Det anslås, at de nordiske lande skal investere op til 50 mia. euro over det kommende årti for at opfylde de nuværende klimamål. Men selvom mange af de nødvendige investeringer ser lønsomme ud på papiret, bliver de ikke ført ud i livet. Der er skrevet meget om den manglende energieffektivitet, det såkaldte ”energy efficiency gap”, som også er beskrevet i talrige analyser og artikler. NEEM Hub fokuserer derfor på at gøre noget ved årsagerne og fremme energirenoveringer i de nordiske lande.

Læs mere om NEEM her
Mere om Energy Efficient Mortgages Initiative: energyefficientmortgages.eu
NEEM summary video

Anders Langworth, leder af Group Sustainability i Nordea, påpeger, at der er et reelt og akut behov for at investere mere i energirenoveringer, hvis vi skal rette op på den manglende energieffektivitet i de nordiske lande. Han siger:

”De mulige løsninger til at overkomme barriererne er grundigt undersøgt, og der er stor politisk vilje blandt de nordiske lande til at indføre disse løsninger. Nordea er i en stærk position til at dele vores ekspertise med NEEM, teste løsningerne og få feedback fra vores kunder.”

Enabling our customers to make sustainable choices such as green housing loans and contributing to society’s goals through climate action, social impact and strong governance are what we strive for.

Head of Group Sustainability Anders Langworth

 

Anders Langworth siger, at Nordea fokuserer meget på bæredygtig bankvirksomhed:

”Vi ønsker at give vores kunder mulighed for at træffe bæredygtige valg, herunder grønne boliglån, og at bidrage til samfundets mål gennem vores arbejde med klimaforbedringer, samfundsmæssig påvirkning og stærk selskabsledelse. Vi ser energirenoveringer som en meget vigtig faktor for at nå de ambitiøse klimamål for Europa og Norden.” 

Nordea har også forpligtet sig til at mindske sit eget CO2-aftryk.

”Vi vil også reducere bankens egen CO2-udledning med 30 pct. senest i 2023 sammenlignet med 2019. Eksempelvis har vi energirenoveret vores hovedkontor i Helsinki. Vi har solpaneler på taget, og i vores energieffektive bygninger under opførelse vil vi også bruge geotermisk energi,” forklarer Anders Langworth.

Bæredygtighed
Om os