18-04-2023 10:51

Sociale obligationer: Investering for at forbedre sociale forhold

Investorer spiller en vigtig rolle i at kanalisere kapital til løsninger, der kan forbedre sociale forhold. Den mest direkte måde at påvirke sociale forhold er formentlig at finansiere eller refinansiere sociale projekter.
Child drinking water with hands

Miljøet har længe stået øverst på dagsordenen for bæredygtighed. Mens klimaforandringer er en akut udfordring for verden, bliver sociale udfordringer også mere og mere tydelige. Der er også en tæt sammenhæng mellem de to temaer.

Investorer spiller en vigtig rolle i at kanalisere kapital til løsninger, der kan forbedre sociale forhold. Den mest direkte måde at påvirke sociale forhold er formentlig at finansiere eller refinansiere sociale projekter. Det kan man gøre ved at investere i sociale obligationer, som repræsenterer et af de mest dynamiske og hurtigst voksende segmenter på obligationsmarkedet lige nu. Ifølge Standard & Poor’s voksede udstedelse af sociale obligationer fra USD 14 mia. til USD 165 mia. fra 2018 til 2022 – en stigning på mere end 1100%.

 

1100%

Stigning i udstedelse af sociale obligationer fra 2018 til 2022

 

Hvad er sociale obligationer?

Sociale obligationer udstedes for at finansiere nye og eksisterende projekter, der sigter mod at skabe positive sociale forandringer. Sociale projekter omfatter fx følgende temaer: 

  • Billig grundlæggende infrastruktur: rent drikkevand, sanitet, transport og energi.
  • Billige boliger: boliger til husholdninger med lav- eller mellemindkomst.
  • Fødevaresikkerhed og bæredygtige fødevaresystemer: adgang til sikker og tilstrækkelig fødevareforsyning, der opfylder ernæringsbehov og -krav.
  • Adgang til nødvendige ydelser: sundhedsydelser, finansielle serviceydelser, uddannelse og træning.
  • Socioøkonomisk fremgang og empowerment: lige adgang til ressourcer, ydelser og muligheder.

Målgruppen for sociale projekter er primært udsatte befolkningsgrupper. For eksempel mennesker, der lever under fattigdomsgrænsen, ekskluderede eller marginaliserede befolkninger, mennesker med handicap, migranter og underuddannede. Udstedere af sociale obligationer er typisk statslige myndigheder, regeringer, virksomheder og internationale partnerskaber som fx EU.

Sociale obligationers rolle i en investeringsportefølje

Sociale obligationer giver investorer mulighed for at forbedre den sociale profil af deres porteføljer og skabe en målbar effekt ved at investere i sociale projekter og/eller virksomheder. Ved at lave nogle udskiftninger i deres obligationsbeholdning kan investorer opnå en portefølje med et forbedret bæredygtighedsniveau, men med lignende risiko- og afkastkarakteristika.

Hvad skal man være opmærksom på, når man investerer i sociale obligationer?

For at gøre en forskel er det vigtigt at foretage en grundig vurdering af obligationerne og følge op på, om provenuet ender, hvor det er tiltænkt. International Capital Market Association (ICMA) har udgivet principper for sociale obligationer, som beskriver bedste praksis ved udstedelse af sociale obligationer. Ifølge disse principper skal sociale obligationer have et klart socialt formål og samtidig udgøre en investeringsmulighed.

Ifølge ICMA’s principper for sociale obligationer skal der være klarhed om følgende i forhold til en obligation:

  • anvendelse af provenu
  • proces for projektevaluering og udvælgelse
  • proces for forvaltning af provenu
  • løbende rapportering om provenuets effekt på de relevante sociale formål

Retningslinjerne fra ICMA er frivillige, og definitionen af en social (eller grøn) obligation er ret bred. Derfor er det vigtigt, at investorerne grundigt vurderer udstedernes dokumentation for at fastslå den underliggende anvendelse af provenuet og den forventede effekt. Selvom retningslinjerne fra ICMA indeholder en forpligtelse til løbende rapportering, bør investorer desuden følge op for at sikre, at provenuet ender, hvor det skal.

For eksempel kan en virksomhed indenfor medicinalindustrien udstede en social obligation, hvor provenuet er beregnet til at finansiere projekter, der skal levere nødvendig sundhedspleje i lande med en aldrende befolkning. Virksomheden bør derefter regelmæssigt offentliggøre rapporter med relevante målinger af effekten, herunder antal støttemodtagere eller etablerede faciliteter.

Private investorer kan opnå eksponering til sociale obligationer gennem en investeringsfond. I sådanne tilfælde skal fondsforvalteren sikre kvaliteten af udstederne af sociale obligationer både ud fra et bæredygtigheds- og et finansielt perspektiv og følge op på rapporteringen om anvendelsen af provenuet. Nordea tilbyder en ”social bond fund”, der indgår i vores produktgruppe Bæredygtigt Valg.

Forfattere

Navn:
Eva Palmborg
Titel:
Head of Sustainable Investments
Navn:
Emmy Lööw
Titel:
Sustainable Investment Analyst
Bæredygtig bankvirksomhed
Bæredygtighed
Insights