Vores organisation

Din betroede finansielle partner

Vi bestræber os på at opfylde dine behov, uanset om du er privatkunde, erhvervskunde eller institutionel kunde. Gennem vores fire forretningsområder tilbyder vi dig bred ekspertise på tværs af et fuldt udvalg af produkter og services. Læs mere herunder.

Personal
Banking

Vi tilbyder vores privatkunder i alle de nordiske lande et komplet udvalg af finansielle services og løsninger gennem digitale og en række andre kanaler

 Læs mere (Button)

Business Banking

Vi servicerer små, mellemstore og store erhvervskunder og tilbyder også løsninger til både privat- og erhvervskunder inden for bl.a. transaction banking og finansiering

 Button_read more_GREEN

Large Corporates & Institutions 

Som den førende bank for store erhvervskunder i Norden tilbyder vi finansielle løsninger til vores største erhvervskunder og institutionelle kunder

 Læs mere (Button)

Asset & Wealth
Management

Vi tilbyder produkter og services af høj kvalitet inden for investeringer, opsparing og pension til privatpersoner og   institutionelle investorer

  Læs mere (Button)

Personal Banking

GLT Sara Mella 124x124  

Under ledelse af Sara Mella 

Fakta og tal:
Antal medarbejdere: ca. 7.500
Antal kunder: over 9 mio.

Personal Banking er Nordeas største forretningsområde målt på indtjening og antal medarbejdere. Personal Banking tilbyder kunderne på vores fire nordiske hjemmemarked et komplet udvalg af finansielle services og løsninger, der opfylder kundernes daglige finansielle behov.

Vi betjener kunderne via Netbank, Mobilbank, telefonen, onlinemøder og vores filialer. 

Nordea Personal Banking har aktiviteter på alle vores fire hjemmemarkeder, Danmark, Finland, Norge og Sverige. 

Business Banking

GLT Nina-Arkilahti-124X124

Under ledelse af Nina Arkilahti 

Fakta og tal: 

Antal medarbejdere: ca. 4.500
Antal kunder: over 500.000

Business Banking servicerer mindre, mellemstore og store erhvervskunder med løsninger, der dækker deres daglige finansielle behov. Mellemstore og store selskaber betjenes af Business Banking, som har enheder i Danmark, Finland, Norge og Sverige. Enheden Business Banking Direct håndterer alle mindre erhvervskunder.

Business Banking omfatter også Transaction Banking, der tager sig af kortløsninger til alle Nordeas kunder. Derudover tilbyder Transaction Banking produkter og løsninger inden for cash management og trade finance. Enheden har også ansvaret for udviklingen af vores mobilbetalings- og e-commerce-løsninger.

Enheden Nordea Finance tilbyder løsninger til forbrugslån, bilkøb og forhandlerfinansiering. 

Large Corporates & Institutions

Martin A Persson 124x124 

Under ledelse af Martin A. Persson
Følg Martin på LinkedIn

Fakta og tal:
Antal medarbejdere: ca. 1.600
Antal kundegrupper: ca. 3.000

Large Corporates & Institutions tilbyder finansielle løsninger til de største nordiske og internationale erhvervskunder og institutionelle kunder. Nordea er den største aktør inden for dette område i Norden.

Enheden Corporate & Investment Banking tilbyder store erhvervskunder rådgivning og finansielle løsninger inden for fx fusioner og opkøb, aktieudstedelser og andre kapitalmarkedsudstedelser.

Large Corporates & Institutions omfatter også analyse- og handelsfunktionerne i Nordea Markets. 

Large Corporates & Institutions har aktiviteter på vores fire nordiske hjemmemarkeder og afdelinger i New York, London, Singapore, Frankfurt, Shanghai og Rusland. Det internationale netværk tilbyder kunderne serviceydelser inden for shipping, offshore, olie, corporate & investment banking og commercial banking. 

Asset & Wealth Management

GLT Snorre Storset 124x124 

Under ledelse af Snorre Storset
Følg Snorre på LinkedIn

Fakta og tal:
Antal medarbejdere: ca. 2.700 (240 uden for Norden)
Kapital under forvaltning pr. 31/12 2019: 324,1 mia. euro
Antal private banking-kunder: ca. 94.000

Asset & Wealth Management er det forretningsområde i Nordea, der tilbyder kunderne opsparingsprodukter og formueforvaltning. Forretningsområdet omfatter Private Banking, Life & Pensions og Asset Management.

Sidstnævnte omfatter også vores Responsible Investments-team. Teamet analyser virksomheder for muligheder og risici i forhold til miljø, sociale forhold og corporate governance før og under investeringsprocessen.

Nordea Asset & Wealth Management er den største udbyder inden for private banking, livsforsikring og pension samt kapitalforvaltning i Norden. Nordeas opsparingsprodukter tilbydes gennem vores eget distributionsnet og samarbejdspartnere.

Nordea Asset & Wealth Management har salgskontorer i 16 lande verden over, hvoraf nogle landekontorer også dækker andre områder. Kontorerne ligger i Østrig, Belgien, Chile, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Italien, Luxembourg, Singapore, Spanien, Schweiz, Norge, Sverige, Storbritannien og USA. 

Testdiagram

Koncernens organisationsdiagram

Du kan downloade Nordeas
organisationsdiagram her

Kontakt os

sm_Facebook-44x44  sm_twitter-44x44  sm_youtube-44x44  sm_linkedin-44x44

Kontakt os (Button)