Whistleblowing i Nordea

Woman looking at her phone

I Nordea ønsker vi at drive forretning ud fra de højeste etiske standarder, og vores interne kontrol og forretningsgange er udviklet til at identificere og forhindre forseelser og overtrædelser af de gældende retningslinjer for forebyggelse af økonomisk kriminalitet. 

Men selv de mest effektive kontrolfunktioner beskytter ikke fuldt ud mod ethvert tænkeligt scenario. Derfor opfordrer vi alle vores medarbejdere, kunder og interessenter til at indberette enhver oplevelse af eller mistanke om uetisk adfærd og overtrædelse af gældende retningslinjer for forebyggelse af økonomisk kriminalitet.

Sådan indberetter du

Du kan vælge, om du vil indberette åbent med navn og kontaktinformation, eller om du vil indberette anonymt. Uanset hvilken metode du vælger, bliver alle henvendelser behandlet strengt fortroligt. I begge tilfælde skal du indsende din indberetning via vores whistleblower-ordning, som administreres af en uafhængig, ekstern samarbejdspartner. 

Formålet med at benytte en ekstern samarbejdspartner er at beskytte afsenderens anonymitet. Dette sker separat fra Nordeas IT-systemer. IP-adresser eller andre data, der kan identificere afsenderen, kan derfor ikke spores.

Vælger du at sende en indberetning, har du ret til at bede om en oversigt over alle oplysninger, der er gemt vedrørende din henvendelse, samt at bede Nordea om at korrigere eventuelt ukorrekte eller ufuldstændige oplysninger. 

Nordeas medarbejdere er ved lov beskyttet mod eventuel negativ behandling som følge af indberetningen. 

Hvad skal indberettes?

Vores whistleblower-ordning er beregnet til indberetning af mistanke om forseelser eller overtrædelser af retningslinjerne for forebyggelse af økonomisk kriminalitet, herunder enhver svigagtig, upassende, uærlig, ulovlig eller uagtsom aktivitet eller adfærd.