Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Nordean eläkesäätiö

Nordean Eläkesäätiön (jäljempänä Eläkesäätiö) tarkoituksena on myöntää sen toimintapiiriin kuuluvien, Nordea- konsernin suomalaisten yhtiöiden henkilöille vanhuus- ja työkyvyttömyyseläkettä sekä perhe- ja lisäeläkettä Eläkesäätiön sääntöjen mukaisesti. 

Eläkesäätiö on suljettu KOP eläkesäätiöön kuuluneiden henkilöiden osalta 1.7.1991 lukien ja SYP Eläkekassaan kuuluneiden henkilöiden osalta 1.1.1992 lukien.

Eläkesäätiön osakkaina ovat Nordea Bank Oyj, Nordea Henkivakuutus Suomi Oy, Nordea Funds Oy, Nordea Rahoitus Suomi Oy, Nordea Kiinnitysluottopankki Oyj sekä Ruotsissa rekisteröidyn Nordea Investment Management AB:n Suomen sivuliike.

Eläkeasiat

Lisäeläkeasiat:

Mandatum Life Palvelut Oy 
Lisäeläkepalvelu: puh. 010 516 7912.

Mandatum Life Palvelut Oy, Bulevardi 56, 00120 Helsinki

Säännöt pyydettäessä lisäeläkepalvelusta.

Kirjaudu verkkopalveluihin

Lisäeläkkeiden eläke-etuusote

Eläkesäätiön lisäeläkkeiden eläke-etuusote toimitetaan postitse vuosittain vakuutetuille ja vapaakirjan saaneille henkilöille. Lisäksi otteet ovat saatavilla Mandatumin verkkopalveluiden kautta pankkitunnuksilla osoitteesta https://www.mandatum.fi/kirjaudu/.

Lisäeläkkeen eläke-etuusotteella esitetään arvio sekä lisäeläkkeen että lakisääteisen eläkkeen määrästä, jos lisäeläke alkaa eläkesäätiön vanhuuseläkeiässä. Ennusteessa huomioidaan aina viimeisimmät vahvistetut säännöt sekä edellisen vuoden ansiotiedot.

Lisätietoja Mandatumin lisäeläkepalvelusta.

Sijoitustoiminta

Eläkesäätiön sijoitustoiminnan tavoitteena on varmistaa riittävä maksuvalmius siten, että eläkemenot ja muut kulut voidaan kattaa ilman kannattamattomia realisointeja. Vastuuvelan katteena oleva omaisuus on sijoitettu sitä koskevien säännösten mukaisesti turvaavasti, tuottavasti. 

Eläkesäätiön etuudet ovat etuusperusteisia tarkoittaen, että etuudet tulee maksaa kaikissa tilanteissa ja osakkaiden on kustannettava etuutensa sijoitustoiminnasta riippumatta. Eläkesäätiöllä tulee olla vähintään yhtä paljon varoja kuin sillä on vastuuvelkaa. Eläkesäätiön vastuuvelka on kokonaan katettu.

Eläkesäätiö toteuttaa vuosittain vahvistettavaa sijoituspolitiikkaa. Eläkesäätiön omaisuus on luokiteltu korkosijoituksiin, osakesijoituksiin sekä kiinteistösijoituksiin. Sijoitustoiminnan riskeihin varaudutaan seuraamalla allokaatiota, vaihteluvälejä ja vakavaraisuutta sekä laatien stressitestejä vähintään kuukausittain. 

 

Tilinpäätös ja toimintakertomus

 

Muut asiakirjat

 

Ilmoituskanava (whistleblowing)

Nordean eläkesäätiö on sitoutunut noudattamaan eläkesäätiön sääntöjä, lakeja, ohjeita ja määräyksiä. 

Tätä ilmoituskanavaa ei ole tarkoitettu eläkesäätiön asiakasvalitusten tai henkilökohtaisiin riitoihin liittyvien asioiden käsittelyyn.

Asiakaspalvelun yhteystiedot: https://www.mandatumlife.fi/asiakaspalvelu/

Yhteystiedot

Nordean eläkesäätiön toimitusjohtaja

Katriina Hyvönen

Puhelin: +358 400 996 435

Sähköposti: katriina.hyvonen (@) mandatum.fi

Osoite: Mandatum Life Palvelut Oy, Bulevardi 56, 00120 Helsinki

Hallituksen yhteyshenkilö

Lauri Hallberg, puheenjohtaja

Sähköposti: lauri.hallberg (@) nordea.com