Brexit

Big Ben

Nordea og forberedelser til Brexit 

Storbritannien forlod EU 31. januar 2020. Dermed startede en overgangsperiode, der varer indtil udgangen af 2020. I denne periode er Storbritannien fortsat en del af det indre marked og toldunionen, og i praksis fortsætter det meste som før. 

En aftale om det fremtidige handelssamarbejde mellem EU og Storbritannien er under forhandling og skal efter planen træde i kraft fra januar 2021. Vi har noteret os, at der ifølge medierne er udfordringer i handelsforhandlingerne, men håber, at parterne i sidste ende når til enighed.

  • Nordeas hjemmemarkeder er Danmark, Finland, Norge og Sverige. Storbritannien er en vigtig handelspartner for alle disse lande. Det er derfor meget vigtigt for de nordiske økonomier, at Brexit ikke skaber større handelsbarrierer mellem EU-landene og Storbritannien.  

  • Nordea ser Storbritannien som en vigtig kilde til finansiel ekspertise og kapital for den europæiske økonomi, og vi ønsker at sikre adgang hertil også fremover.   

  • Med vores forberedelser til Brexit ønsker vi at minimere eventuelle fremtidige konsekvenser for vores kunder, og vi er klar til alle scenarier i 2021, herunder en situation, hvor der ikke indgås en handelsaftale inden udgangen af 2020.