Brexit

Big Ben

Nordea og forberedelser til Brexit 

Storbritannien forlod EU 31. januar 2020. Dermed startede en overgangsperiode, der varer indtil udgangen af 2020. I denne periode er Storbritannien fortsat en del af det indre marked og toldunionen, og i praksis fortsætter det meste som før.

EU og Storbritannien har indgået en aftale om det fremtidige handelssamarbejde, som efter planen træder i kraft fra januar 2021. Vi byder aftalen velkommen og håber, at den bliver godkendt i tide, så Europa undgår et hårdt Brexit. 

  • Nordeas hjemmemarkeder er Danmark, Finland, Norge og Sverige. Storbritannien er en vigtig handelspartner for alle disse lande. Det er derfor meget vigtigt for de nordiske økonomier, at Brexit ikke skaber større handelsbarrierer mellem EU-landene og Storbritannien.
  • Nordea ser Storbritannien som en vigtig kilde til finansiel ekspertise og kapital for den europæiske økonomi, og vi ønsker at sikre adgang hertil også fremover.
  • Med vores forberedelser til Brexit ønsker vi at minimere eventuelle fremtidige konsekvenser for vores kunder.