Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Taloyhtiölainan riskien tiedostaminen ja niiltä suojautuminen on ehdottoman tärkeää – niin yksittäiselle osakkaalle kuin taloyhtiöllekin.

Vakaa vastikekehitys ja hyvin hoidettu taloyhtiön talous tekevät taloyhtiöstä turvallisen nykyisille osakkaille ja houkuttelevan uusille. Taloyhtiön mahdollisuudet vaikuttaa pitkän aikavälin kustannuksiin ovat rajalliset, mikä itsessään lisää tarvetta pitkän aikavälin budjetoinnille. Kuluihin liittyvää epävarmuutta voi kuitenkin vähentää: rahoituskustannusten vaihteluväli voidaan tietää varmuudella etukäteen, kun taloyhtiön laina on korkosuojattu, esimerkiksi Korkoputkella. Korkosuojaus toimii kuin vakuutuksena korkotason nousua vastaan, ja turvaa siten taloyhtiölainan viitekoron, ja siten rahoitusvastikkeiden nousun.

 
 

Taloyhtiölainan korkosuojauksen edut

Osakkaalle

Korkokustannukset rajataan

Turva korkojen nousua vastaan varmistaa, että lainan viitekorko pysyy tiettyjen rajojen sisällä ja rahoitusvastikkeesi sisältämät korkokustannukset eivät karkaa käsistä.

Joustavuus säilytetään

Voit aina maksaa korkosuojatun laina- osuutesi pois taloyhtiön alkuperäisten lainaehtojen mukaisesti ilman erillisiä kuluja korkosuojauksesta.

Turvaat koko taloyhtiötä

Maksamattomat rahoitusvastikkeet jäävät pahimmassa tapauksessa taloyhtiölle hoidettavaksi – korkosuojaamalla talo- yhtiölainan varmistat myös “naapurisi” maksukykyä ja näin ollen turvaat myös oman taloutesi.

Suojaat tuottosi

Asuntosijoittajana puolestaan turvaat sijoituksesi tuottoprosentin lyömällä myös taloyhtiölainan korkokustannukset lukkoon.

Taloyhtiölle

Pitkäjänteinen talouden suunnittelu

Osana taloyhtiön hallituksen pitkäjänteistä taloudensuunnittelua ja -hoitoa kuuluu korkoriskiltä suojautuminen – se onkin kaikkien osakkaiden ja siten myös taloyhtiön etu.

Turvaa korkojen nousulta

Korkosuoja varmistaa paremmin osakkaiden maksukyvyn ja vähentää riskiä osakkaiden maksukyvyttömyydestä johtuen korkojen noususta.

Ennakoitavat taloyhtiön rahoitusvastikkeet

Taloyhtiölainan rahoitusvastikkeet ovat ennakoitavissa, jolloin muun muassa tulevien korjaushankkeiden ja niiden rahoitustarpeiden suunnittelu tuleville vuosille helpottuu.

Edullisuus ja helppous

Ei erillistä maksua suojauksesta, kun lainaan liitetään korkoputki. Korkosuojaus on helppo liittää uuteen tai nykyiseen Nordean taloyhtiölainaan.

Osakkaat voivat tehdä taloyhtiölainaan joustavasti ylimääräisiä lyhennyksiä tai maksaa osuutensa kokonaan pois sovitun lainasopimuksen puitteissa ilman kustannuksia korkosuojauksen purkamisesta osakkaalle tai taloyhtiölle.

Onnistuu. Tällöin taloyhtiölaina voidaan nostaa kahtena saman suuruisena lainana, joista toisessa on korkoputki.

Korkoputkesta ei voi aiheutua purkukulua taloyhtiölle tai osakkaalle. Mikäli osakas haluaa maksaa taloyhtiölainaosuuksia pois, vastaa hän ainoastaan lainan takaisinmaksusta omalta osuudeltaan kuten normaalistikin.

Kun korkoputki erääntyy, taloyhtiölaina pysyy ennallaan ilman korkosuojausta taloyhtiölainan alkuperäisten ehtojen mukaisesti. Tarvittaessa taloyhtiölainaan voidaan neuvotella uusi korkosuojaus.

 

Korkoputkesta ei peritä erillistä maksua vaan viitekorolle asetetaan suojausajaksi minimi- ja maksimitaso. Taloyhtiölainan, jossa on mukana putki, osuudet lasketaan normaalisti yhtiöjärjestyksessä sovitun tavan mukaisesti ja peritään rahoitusvastikkeena tai lyhennysosuuksina. Korkoputkilainan korko muodostuu lainan marginaalista ja erillisestä viitekorosta, joka on vähintään korkolattian suuruinen ja enintään korkokaton suuruinen. Korkoputki suojaa lainaa viitekoron nousulta, ei lainamarginaalia.

 

Korkoputki tarjoaa suojaa ajalle, jolloin lainapääoma on suurin ja riski koron noususta merkittävin. Pidempien korkosuojausten tasot olisivat merkittävästi korkeampia ja kasvattavat maksuerää heti korkeammaksi. Tästä johtuen, taloyhtiön korkosuojauksessa mielekäs tavoite on suojautuminen maltillisella kustannustasolla, sillä osakaskohtaisia lainamuutoksia tai ylimääräisiä lainalyhennyksiä tapahtuu usein lainan voimassaoloaikana.

 

Korkojen noustessa asuntosijoittajien kohdalla korkotason nousu nostaa vieraan pääoman kustannuksia ja voi heikentää asuntosijoituksen kannattavuutta. Korkoputkilainan kuukausierän korkokustannukset koostuvat lainamarginaalista ja vaihtuvakorkoisesta viitekorosta. Tarkemmat tiedot verotukseen saat paikallisesta verotoimistosta verohallinnon säätämän ohjeistuksen mukaisesti. www.vero.fi