Vastuullinen pankkitoiminta

Sun shining through the forest

Vastuullinen pankkitoiminta

Nordea mukana S&P Globalin Sustainability Yearbook -raportissa toisena vuonna peräkkäin

Nordean sijoitus on noussut useissa tärkeissä vastuullisuusluokituksissa. Olemme nyt muun muassa toista vuotta peräkkäin mukana S&P Globalin Sustainability Yearbook -raportissa, johon sisältyy vain 15 prosenttia maailman vastuullisimmista pankeista.

Lue lisää
man-playing-basketball-on-outdoor-court

Lehdistötiedotteet

Kattava listaus: Nordea maailman 100 vastuullisimman yhtiön joukossa

Nordea sijoittui jälleen maailman 100 vastuullisimman yhtiön joukkoon media- ja tutkimusyhtiö Corporate Knightsin tuoreimmassa vuosittaisessa listauksessa. Nordean sijoitus Global 100 -indeksissä oli 83. Tällä sijoituksella Nordea oli maailman kuuden vastuullisimman pankin joukossa ja suomalaisittain ainoa finanssialan yritys listalla.

Lue lisää
Cecilia Fryklöf, Head of Active Ownership

Aktiivinen omistajuus

Nordea käy vuoropuheluja PFAS-yhdisteistä eroon pääsemiseksi

Vastuullisena sijoittajana Nordea on liittynyt Investor Initiative on Hazardous Chemicals (IIHC) -aloitteeseen, jossa yli 50 varallisuutta hoitavaa sijoittajaa pyrkivät yhdessä vaikuttamaan yrityksiin, jotta ne luopuisivat vaarallisten kemikaalien käytöstä.

Lue lisää
bumblebee on a flower

Vastuullinen pankkitoiminta

”Ilmastonmuutoksen torjunta ja luonto kulkevat käsi kädessä”

YK:n ympäristöohjelman alainen Finance Initiative (United Nations Environment Programme Finance Initiative, UNEP FI) julkaisee tänään ensimmäisen toimialakohtaisen luonnon monimuotoisuutta koskevan ohjeistuksensa. Nordea on ollut mukana ohjeistuksen laatineessa työryhmässä. Samassa yhteydessä Nordea julkaisee ensimmäisen oman aihekohtaisen ohjeistuksensa luonnon monimuotoisuuden edistämisestä.

Lue lisää
Head of Group Sustainability Anja Lidgren Hannerz

Vastuullinen pankkitoiminta

Anja Hannerz mukaan UNEP FI:n hallintoelimeen

YK:n ympäristöohjelman alainen hanke Finance Initiative (UNEP FI) kokoaa yhteen suuren määrän pankkeja, vakuutusyhtiöitä ja sijoittajia. Tämä verkosto tekee yhteistyötä koko rahoitusjärjestelmässä edistääkseen siirtymää kestävämpään talouteen ja tarjotakseen asiakkailleen kestävämpiä vaihtoehtoja.

Lue lisää
Windmills

Vastuullinen pankkitoiminta

Nordea on asettanut toimialakohtaisia tavoitteita energiantuotannolle ja maataloudelle

Uudet toimialakohtaiset tavoitteet ovat tärkeä keino vähentää Nordean luottosalkun hiilidioksidipäästöjä ja tukea asiakkaitamme, jotka toimivat kahdella nollapäästöjen saavuttamisen kannalta keskeisellä toimialalla.

Lue lisää
Senior man carrying plants in greenhouse

Rahoitus

What are green loans?

Green loans are loans meant for sustainable, environmentally friendly purposes, such as reducing CO2 emissions, or purposes contributing to the green transition in society such as developing new environmentally friendly technology.

Lue lisää
Man carrying a solar panel

Sustainable finance

Mitä vihreät joukkolainat ovat?

Vihreät joukkolainat ovat joukkolainoja, joilla kerätyt varat on käytettävä vihreisiin kohteisiin, kuten uusiutuvaan energiaan liittyvien hankkeiden, sähköajoneuvojen tai kuluttajille tai yrityksille energiatehokasta rakentamista varten myönnettävien lainojen rahoittamiseen.

Lue lisää
Woman working from home in her garden

Vastuullinen pankkitoiminta

Mitä vastuullinen sijoittaminen on?

Mitä vastuullinen sijoittaminen tarkoittaa? Sijoittajana voit soveltaa ja yhdistellä useita eri sijoitusstrategioita, jos olet kiinnostunut vastuullisesta sijoittamisesta ja haluat samalla tavoitella hyvää tuottoa.

Lue lisää
A narrow path through spruce forest

Vastuullisuus

Mikä on ESG?

ESG on lyhenne englannin kielen sanoista Environmental, Social ja Governance. Sillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntavastuuseen ja hallintotapaan liittyviä asioita.

Lue lisää
Raised hands

Aktiivinen omistajuus

Mitä aktiivinen omistajuus tarkoittaa?

Aktiivisella omistajuudella tarkoitetaan toimia, joilla sijoittajat pyrkivät vaikuttamaan yritysten strategioihin ja toimintaan. Sitä käytetään usein vastuullisessa sijoittamisessa, kun halutaan vaikuttaa suoraan yritysten päätöksiin.

Lue lisää
Solar panel park in sunset

Vastuullinen pankkitoiminta

Yritysten kanssa on käyty lähes 1 000 vuoropuhelua vastuullisuudesta

Nordean vastuullisuusasiantuntijat osallistuivat vuonna 2022 lähes 1 000 vuoropuheluun, joita sijoitusrahastomme kävivät yritysten kanssa. Vuoropuheluissa käsiteltiin eri teemoja, kuten ilmastonmuutosta, ihmisoikeuksia ja hallintotapaa.

Lue lisää