Beklager...

Siden findes desværre ikke på dansk

Bliv på siden | Fortsæt til en relateret side på dansk

Aktiivinen omistajuus

Vaikutamme omistajaohjauksella

Pidämme aktiivista omistajuutta keskeisenä vaikuttamiskeinona ESG-asioissa ja vastuullisessa sijoittamisessa. Siksi sovellamme aktiivisen omistajuuden periaatteita kaikissa tuotteissamme.

Uskomme, että aktiivinen omistajuus on tehokas tapa ylläpitää omistaja-arvoa, parantaa pitkän aikavälin tuottoja ja edistää positiivista muutosta. Olemme vakuuttuneita siitä, että kun varmistamme hyvät ESG-käytännöt rahastojemme sijoituskohteena olevissa yhtiöissä, edistämme merkittävästi osuudenomistajien ja yhteiskunnan etujen turvaamista pitkällä aikavälillä. Kun haluamme parantaa yhtiön tapaa hallita ESG-riskejään, käytämme meille yhtiön omistajana kuuluvia oikeuksiamme ja vaikutamme yhtiöön sitä kautta. Hyödynnämme aktiivista omistajuutta aina kun mahdollista

Aktiivinen omistajuus voidaan yleisesti jakaa kahteen yhtä tärkeään ja toisistaan riippuvaiseen osaan: vuoropuhelut ja äänestäminen.

Pohjoismaiset yhtiöt pyytävät meitä yhä useammin osallistumaan nimitystoimikuntiensa toimintaan. Nimitystoimikuntien toimintaan osallistuminen on erittäin tehokas tapa vaikuttaa yhtiöihin, joissa meillä on merkittävä omistusosuus. Sen avulla voimme edistää todellista muutosta esimerkiksi hallitusten sukupuolijakaumassa. Vuonna 2020 olimme mukana 41 nimitystoimikunnassa, ja vuosina 2019–2020 naisten osuus näiden yhtiöiden hallituksissa nousi 40 prosenttiin. Tämä vastaa tavoitettamme, jonka mukaan sekä naisten että miesten osuuden tulee olla vähintään 40 prosenttia.

Erik Pedersen, head of Responsible Investments, Nordea Asset Management.
 

Käytämme vaikuttamistyössä useita erilaisia aktiiviseen omistajuuteen liittyviä keinoja.

Toimimme aktiivisena omistajana, joka edistää ESG-asioita. Kannustamme johdonmukaisesti sijoituskohteenamme olevia yhtiöitä kiinnittämään entistä enemmän huomiota vastuullisuuteen. Asetimme vuonna 2019 karanteeniin Brasilian valtionlainat, koska maan hallitus ei näkemyksemme mukaan tehnyt tarpeeksi suojellakseen maailman suurinta trooppista sademetsää Amazonin alueella raivonneiden metsäpalojen aikana. Vuonna 2020 saimme palkinnon pitkäaikaisesta vaikuttamistyöstämme, joka liittyy Intian lääketeollisuuden ympäristö- ja terveysvaikutuksiin. Päätimme myös luopua JBS SA:n osakkeista, joiden arvo oli noin 40 miljoonaa euroa. Päätös perustui yhtiön heikkoon ympäristövastuuseen ja toimintaan COVID-19-pandemian aikana.

”Käytämme vuoropuheluissa useita erilaisia aktiiviseen omistajuuteen liittyviä keinoja”, kertoo vastuullisen sijoittamisen johtaja Eric Pedersen Nordea Asset Managementistä. ”Teemme yhteistyötä muiden sijoittajien kanssa, lähetämme kirjeitä yhtiöiden johdolle ja hallitukselle, teemme yritysvierailuja ja tuomme äänemme kuuluviin äänestämällä ja tekemällä ehdotuksia yhtiökokouksissa.”

Saavuttaaksemme YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja rajoittaaksemme maapallon lämpenemisen alle 1,5 celsiusasteeseen esiteolliseen aikaan verrattuna kaikkien toimialojen ja yritysten täytyy edistää aktiivisesti vihreää siirtymää. Allekirjoitimme YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet jo vuonna 2007 ja olimme mukana laatimassa uraauurtavia UNEP FI:n vastuullisen pankkitoiminnan periaatteita, jotka on tähän mennessä allekirjoittanut 220 pankkia. Osallistumme lukuisiin maailmanlaajuisiin hankkeisiin, joilla edistetään vastuullisuutta, ja uskomme, että yhteistyöllä saamme aikaan muutoksia. Yksi esimerkki onnistuneesta yhteistyöstä viime vuosilta on Vung Ang 2 -hiilivoimalan rakentamista Vietnamiin vastustanut sijoittajakonsortio, jota johdimme.

”Turvaudumme aina mieluiten vuoropuheluun, ja siksi meillä on omat vastuullisen sijoittamisen asiantuntijat. Olemme silti valmiita myös sulkemaan pois yhtiöitä, jotka ovat haluttomia tai kykenemättömiä käymään vakavaa keskustelua meille tärkeistä asioista. Tuoreimpia esimerkkejä tästä ovat brasilialainen lihantuottaja JBS ja saudiarabialainen öljyjätti Aramco”, jatkaa Eric Pedersen.

Seuraa vaikuttamistyötämme koskevia päivityksiä.

Tutustu lisää