Nordeas fiskeriseminar 2022: Torsken tar temperaturen på verden

Nordea har i nærmere 30 år arrangert markedsseminar under Nor-Fishing og Aqua Nor i Trondheim. I år retter vi fokuset mot torsken - den økonomisk viktigste arten i norsk fiskerinæring. Det store spørsmål er hva som skjer når torskekvoten neste år sannsynligvis faller til sitt laveste nivå etter skiftet i etterspørselen etter torsk i 2013 og 2014. For å svare på dette spørsmålet har vi invitert sentrale personer i norsk finans- og fiskerinæring.

Gå ikke glipp av vårt seminar. Her møter du norsk fiskerinæring og får både faglig og sosialt påfyll.

Møt oss den 24. august kl. 14.00 på Scandic Nidelven Hotell

 

Nøkkelinformasjon

Dato: Onsdag 24. august 2022

Tid: Kl. 14.00-16.00

Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim

Ingen påmelding - bare å komme!

Program for dagen

14.00-14.05: Velkommen
Louise Haahjem, leder sjømat, Nordea

14.05-14.20: Torsken tar temperaturen på verdensøkonomien - makroøkonomi i turbulente tider
Kjetil Olsen, sjefsøkonom, Nordea Markets

14.20-14.35: Hva betyr klimaendringer og bærekraftfokuset for torsken?
Thina Margrete Saltvedt, Chief Analyst Sustainable Finance, Nordea

14.35-14.50: Hva skjer med torskekvoten framover?
Bjarte Bogstad, forsker, Havforskningsinstituttet

14.50-15.05: Hvor høy kan torskeprisen bli framover?
Ingrid Kristine Pettersen, førsteamanuensis, UiT, Norges arktiske Universitet

15.05-15.20: Hva skjer med foredlingen av torsk i Norge når torskekvotene faller
Stine Akselen, direktør, Sjømat Norge

15.20-15.35: Hva betyr lavere torskekvoter for hvitfiskindustrien
Morten Hyldborg Jensen, driftsdirektør hvitfisk, Insula

15.35-15.50: Hvordan kan oppdrettstorsken utnytte lavere torskekvoter og utvikle kategorien
Christian Riber, CEO, Norcod

15.50-16.00: Oppsummering
Finn-Arne Egeness, bransjeanalytiker Sjømat, Nordea

 

Vel møtt!

 

FOTO: Norsk Sjømatråd