25-10-2023 11:30

- 14 år siden sist vi hadde så god BSU-rente

- Ikke siden 2009 har det vært bedre rentebetingelser på BSU-sparing, sier Nordeas leder for innskuddsprodukter i Norge Håkon Hoel Giske.
Håkon Giske
Nordeas leder for innskuddsprodukter i Norge Håkon Hoel Giske mener flere bør vurdere BSU som spareform.

Til tross for at BSU (boligsparing for ungdom) er en av de beste spareformene for unge, er en generell utvikling at stadig færre velger å spare på denne måten.

Håkon Hoel Giske, leder for innskuddsprodukter i Nordea, mener regelendringer gjort de siste årene er mye av grunnen til at færre sparer i BSU.

- I 2021  ble ordningen endret slik at skattefradrag for BSU-sparing kun gis til personer som ikke eier eller delvis eier bolig. Deretter ble ordningen på ny endret i 2023 ved at skattebesparelsene ble halvert fra 20 prosent til 10 prosent. Dette har nok påvirket antall sparere.   Samtidig er det ingen grunn til at unge ikke skal fortsette å bruke denne gunstige ordningen. Den har fortsatt svært gode betingelser, sier han. 

Giske ramser opp følgende fordeler som kan være verdt å merke seg:

* Rente på 6,50 prosent (fra 27. november 2023).

* Skattefradrag på 10,00 prosent, hvilket betyr at dersom du fyller opp kontoen med 27 500, får du et skattefradrag på 2 750 kroner.

I tillegg kan det være verdt å merke seg følgende:

* Du kan spare inntil kr 27 500 kroner i året, totalt kr 300 000 kroner til og med det året du fyller 33 år. Det er ikke mulig å spare ytterligere.

* Utover kjøp av ny fast bolig til eget bruk kan penger på BSU-konto blant annet brukes til oppussing og oppgradering av egen bolig og nedbetaling av gjeld knyttet til egen bolig. 

Start BSU-sparingen her.

Tips til BSU-sparing

 

  • Sett opp et fast trekk til BSU-kontoen. Spareavtalen oppretter du enkelt og raskt i nettbanken. 
  • Med Mikrospar kan du også overføre beløp til BSU-kontoen din hver gang du bruker bankkortet ditt. 
  • Fyll opp BSU-kontoen med årets beløp så tidlig som mulig. Dermed går du ikke glipp av verdifull avkastning. 
  • Vurder Boligsparekonto om du er uten skattbar inntekt og/eller under 17 år, eller hvis du vil spare mer enn BSU-rammen tillater.