07-03-2024 14:00

Audhild forvalter et av aksjefondene i Norge med best avkastning i 2023

Audhild Aabø forvalter Nordea Global Diversity Engagement Fund – som jobber aktivt med problemstillinger knyttet til likestilling og mangfold.
audhild
Nordea-forvalter Audhild Asheim Aabø er porteføljeforvalter for Nordea Global Diversity Engagement Fund.

Nordea Global Diversity Engagement Fund var et av de fire aktivt forvaltede globale aksjefondene i Norge med best avkastning i 2023, ifølge en analyse gjort av Dagens Næringsliv i januar i år. 

Fondets avkastning for 2023 var på 29,7 prosent.

– Kan du i korte trekk beskrive hva jobben din går ut på?

 Det handler om å skape best mulig avkastning på våre kunders kapital. Vi forvalter aksjefond og investerer pengene til fondenes investorer i aksjemarkedet. For å kunne gjøre dette på en god måte må vi analysere markedet, og identifisere de selskapene vi mener fremstår som de beste investeringene. Vi må kontinuerlig overvåke og justere porteføljene ettersom markedet og informasjonsbildet endrer seg.

– Hvordan jobber du og dine kolleger med å velge selskaper til Global Diversity Engagement-fondet?

 Vi har satt et krav for fondet at selskapene vi investerer i skal ha minst 30 prosent kvinner i de øvre ledelsesnivåene, for eksempel administrativ ledelse og styret. I enkelte tilfeller kan vi godta 20 prosent hvis et selskap viser svært positiv utvikling. Så vurderer vi finansielle resultater og en rekke andre faktorer, og tar en aktiv utvelgelse når alle data er analysert.

 Har du eksempler på noen selskaper som ikke har nådd opp hos dere?

 Vi har utelukket for eksempel Meta og Alphabet, fordi de ikke har nådd våre krav om enten likestilling eller fokus generelt på bærekraft.

 Du har jobbet som porteføljeforvalter i 6 år. Hva er det som har forandret seg mest siden du startet i denne stillingen? 

 Vi har fått mye bedre verktøy til å behandle store datamengder når vi analyserer selskaper og markeder. I tillegg har det skjedd en stor utvikling innen ESG, det vil si bærekraftige investeringer. Da jeg begynte var nok oppfatningen blant mange at å investere i bærekraftige aksjer gikk på bekostning av avkastning. 

 Nå ser vi at interessen blant kunder for ESG har økt. Flere og flere vil investere sparepengene på en bærekraftig måte som også gir god avkastning. ESG har vært en megatrend og vår jobb er å tilpasse oss trendene. Vi har derfor utviklet produkter som svarer på kundens forventinger. Vi inkorporerer bærekraft på en helt annen måte nå enn da jeg startet i Nordea. Det har gått fra å være en nisje innenfor kapitalforvaltning, til å bli en hygienefaktor i alle investeringsprosessene våre. 

I tillegg til å ha ansvar for Global Diversity Engagement Fund, er Audhild ekspert på konsum- og sjømatselskaper for Nordeas norske aksjeporteføljer. Sammen med det norske aksjeteamet forvalter hun verdier for rundt 22 milliarder kroner på vegne av Nordeas kunder. 

– Hvilke egenskaper tenker du er de viktigste for å være god i jobben som porteføljeforvalter? 

– Du må være analytiskselvmotivertnysgjerrig og ha en balansert risikoappetitt. Det ligger mye hardt arbeid bak hvordan vi jobber. Vi bruker mye tid på tallknusing. Vi bygger modeller og lager estimater og prognoser slik at vi har en forventning av hvilke resultater selskapene vil levere. Målet er alltid å ligge foran markedet – fange opp og bearbeide tallmateriale som enda ikke er reflektert i aksjekursene. Sammenlignet med privatpersoner som investerer i aksjer på egenhånd, har vi bedre tilgang på analyser og analyseverktøy, og er ikke minst trent i hva vi skal lete etter.  

Audhild Aabø:

Alder: 35
Utdannelse: Siviløkonom fra NHH. 
Stilling: Porteføljeforvalter
Antall år i stillingen: 6 år
Antall år i Nordea: 8 år
Fritidsinteresser: Har barn på 2 og 4 år. Lever i småbarnsboblen og har minimalt med egentid. Vi har fast utemiddag en gang uken der vi tar med barna og spiser middag ute.  Ellers henger jeg mye på lekeplasser og på fjelltoppene i Bergen. Også ihuget strikker.