Thina M. Saltvedt

31-03-2022 14:52

Bærekraft, samfunnsansvar og klimaendringer

På konferansen «Bærekraftige bedrifter - Fra ord til handling» i Ålesund fortalte Nordea, i samarbeid med NTNU, Wattn og Sparebanken Møre, hvordan bedrifter kan jobbe enda mer bærekraftig, og ikke minst hvorfor det kan bety forskjellen på liv og død for selskapet ditt.
Thina on stage

Det viktigste budskapet var samarbeid foran sololøp – og handling foran ord. I overkant av 300 personer fra ulike bedrifter var påmeldt konferansen i Ålesund, som man også kunne delta på digitalt fra hele landet.  

- Målet er å gjøre en forskjell. Det blir fort mye prat og gode intensjoner når vi snakker om bærekraft. Det som er viktig for oss er å vise bedriftene tilstede at vi har konkrete verktøy – at de skal kunne gå herfra i dag og faktisk jobbe bærekraftig i bedriftene, sier Trond Alnes. 

Med 10 års erfaring som senior bedriftsrådgiver hos i Nordea, med tett kundedialog, vet Trond at det er veldig ulikt hvor bevisste bedriftene er rundt sitt eget arbeid med bærekraftspørsmål. Med dette utgangspunktet viste han verktøy Nordea deler med bedrifter. 

- Vi var to banker, et universitet og en næringslivsaktør som samarbeidet om å gi tips, råd og veiledning til hvordan bedrifter kan komme i gang. Vi får ikke til det grønne skiftet alene, derfor er samarbeid så viktig.   

Thina Saltvedt, sjefanalytiker i bærekraftig finans i Nordea og senior bedriftsrådgiver Trond Alnes kom med tips, råd og konkrete verktøy til de ulike bedriftene som hadde møtt opp på konferansen

Bærekraftsguide til bedrifter 

For å hjelpe bedrifter i gang har Nordea laget sin egen «Bærekraftsguide» for bedrifter. 

Det er enkelt forklart fem steg som begynner med hvordan man skal overholde lover og regler, involvere kunder og interessenter ved å få deres innsikt og perspektiver, finne ut hva bedriften din faktisk kan gjøre noe med, avdekke risikoelementene, og så iverksette en handlingsplan. Målet er å starte der bedriften får mest gjennomslag.  

Finn guiden her: Slik kommer du i gang med bedriftens bærekraftsarbeid 

- Må vite hvor de skal starte 

Alnes er klar på at det viktigste som skjedde under konferansen var at bedriftene fikk tips og inspirasjon om hvordan de kan komme i gang med eller videreutvikle sitt arbeid rundt bærekraft.  

- Ikke vær redd for å begynne. Ta tak i de lavhengende fruktene og begynn med det du kan. Markedet og kundene forventer det, og de bedriftene som gjør dette rett kan oppnå en fordel, sier han. Han er samtidig klar på at det for mange kan handle om bedriftens eksistens fremover. 

Engasjert publikum på konferansen i Ålesund
Hvis vi skal være med på omstillingsracet og finne mulighetene innen fornybar energi og energiløsninger, har vi ikke tid til å vente veldig mye lenger.

Thina Saltvedt, sjefanalytiker i Nordea

Sjefanalytiker: Økte priser fører til endring 

Nordeas sjefanalytiker Thina Saltvedt viste i sitt innlegg til hvordan man kan oppnå konkurransefortrinn ved å legge om til en mer bærekraftig kurs. Hun brukte stigende oljepris som eksempel på hvordan ulike industrier, blant annet fly og skipstrafikken, ble tvunget til å tenke nytt. 

- Økte priser oppleves sjelden som positivt, men fører til endring. Bransjer begynner å tenke nytt, fordi de må utvikle løsninger som reduserer kostnader, for eksempel bedre skrog på lasteskip og motorer som bruker drivstoffet mer effektivt. Dette fører til at forbruket på hver eneste mil som kjøres reduseres, sier Saltvedt.  

Ikke tiden for å sitte på gjerdet 

Saltvedt oppfordret videre til å gripe de store mulighetene som ligger i det pågående energiskiftet. 

- Norge er en stor fossilprodusent og eksportør, noe som har ført til at mange har sett på det pågående skiftet som en trussel. Jeg mener vi må gjøre det motsatte; nemlig se på ethvert skifte som muligheter, og de må vi gripe. I energiskiftet ligger det utrolig mange muligheter for det norske næringslivet, sa hun og poengterte samtidig at konkurransen tilspisser seg for hver dag som går.  

- Hvis vi skal være med på omstillingsracet og finne mulighetene innen fornybar energi og energiløsninger, har vi ikke tid til å vente veldig mye lenger. Vi er kanskje fortsatt verdens beste på elektriske transportløsninger, men det er samtidig nå et race som foregår på fornybarsiden i store deler av verden, sier hun.

Se opptak av hele konferansen her. 

 

Enkel guide for hvordan man kommer i gang!

I denne guiden forteller vi hva det innebærer å være et bærekraftig selskap, og hvorfor det er viktig å sette bærekraft på agendaen. Vi viser deg også hvordan du kan komme i gang med ditt bærekraftsarbeid med fem steg.

Finn guiden her

Innsikt
Bærekraft
Arrangementer